Liberalizmy te nie bardzo

Posted in Uncategorized on 2014/09/21 by ethouris

0. Introduction

Jako że trafiła się taka możliwość, w związku z opisaniem „różnych liberalizmów” przez GPS, spróbuję przedstawić teraz, jakie powinno być podejście z punktu widzenia wolnościowego wedle mojej definicji, opisanej w jednym z poprzednich artykułów.

Wolność oparta o trzy prawa podstawowe – umowy, własności, informacji – jest o tyle definicją uniwersalną, że określa trzy rzeczy, dzięki którym istnieje między ludźmi równowaga. Z tego punktu widzenia, w zasadzie wszystkie „różne liberalizmy” opierają się o jakiś specyficzny przymus, co gorsza, niemożliwy do precyzyjnego określenia (jak np. moralność) – co kompromituje całą ideę. Przejrzyjmy zatem według tego samego wzorca.

1. Aborcja

W skrócie: liberalizm demokratyczny pozwala na aborcję – ponieważ jest to część wolności osobistej. Liberalizm konserwatywny uważa, że wolność należy się również i embrionowi.

Jeśli chodzi zaś o moją definicję, to jest tu problem polegający przede wszystkim na tym, że reguła trzech praw nie określa penalizacji (zresztą, dokładnie tak jak i dekalog). Złamanie praw podstawowych w stosunku do określonego podmiotu jest uważane za „konflikt prawno-arbitrażowy”, natomiast istnieje też problem typu „hacking”, którego nie opisałem. Polega to na tym, że choć teoretycznie dokonało się złamania któregoś z praw podstawowych, to jednak strona powstałego konfliktu prawno-arbitrażowego już np. nie żyje (czy w jakikolwiek inny sposób nie może być aktywną stroną sporu). Nie ma zatem kto się upomnieć o rozwiązanie konfliktu. Co więcej, hacking może istnieć też w sytuacji, gdy np. lokalna społeczność jakoś cię jednak nie lubi, wszystkie sądy rozstrzygają na twoją niekorzyść, mimo że jesteś poszkodowany i w zasadzie nie ma się do kogo zwrócić o pomoc. Nie sądzę, żeby ktokolwiek próbował tu dowodzić, że istnienie „silnego państwa” rozwiązuje ten problem. Jedyną metodą na uniknięcie hackingu w tym konkretnym przypadku jest tworzenie wspólnie działającej i wzajemnie się wspomagającej lokalnej społeczności.

Dlatego również i ta sprawa powinna być przedmiotem dobrowolnej umowy zawieranej przez lokalną społeczność. Oczywiście uwzględnia się w przypadku takim, jak uszkodzenia ciała, jak też i zabójstwa, elementy powiązań między ludźmi (zadeklarowana rodzina, kumple itd. mogą zadeklarować się jako powiązani emocjonalnie i w związku z tym uważać, że poprzez zabójstwo ich członka rodziny, czy kumpla, została naruszona ich własność, co czyni ich uczestnikami konfliktu – prawo powiązań emocjonalnych to jedno z praw naturalnych). Natomiast może też istnieć taka sytuacja, że nie ma się kto upomnieć, w ogóle. W takiej sytuacji właśnie mamy do czynienia z hackingiem (tzn. udało się obejść prawo podstawowe). I to z kolei może być zakazywane tylko i wyłącznie poprzez prawo ustalane przez wspólnotę terytorialną.

Wspólnota terytorialna może sobie ustalać prawa jakie chce (każdy członek tej wspólnoty dobrowolnie podpisuje umowę stowarzyszeniową), może więc też ustalić dla swoich członków także zakaz aborcji, lub jakieś obostrzenia w tym względzie.

Natomiast człowiek nie ma zagwarantowanego prawa do życia w prawach podstawowych. To jest gwarantowane tylko dla tych, którzy mogą być podmiotami, tzn. rozumieją i stosują prawa podstawowe, oraz posiadają zdolność do zawierania umów. Dzieci zatem pod to nie podpadają. Ochrona dzieci jest zorganizowana inaczej: dzięki prawu pochodnych, dziecko uważa się za kogoś, kto w przyszłości stanie się dorosłym, zatem każdy czyn, który miałby spowodować szkodę dziecka, jest szkodą w stosunku do przyszłego dorosłego. Zabójstwo czyjegoś dziecka jest zatem po pierwsze, zabójstwem tego przyszłego dorosłego, po drugie, naruszeniem prawa własności jego rodziców. Natomiast gdyby istniały szkody wyrządzone dzieciom przez ich własnych rodziców, to pozostaje już tylko to pierwsze. Plus oczywiście ewentualne szkody osób o powiązaniach emocjonalnych.

Oczywiście zaznaczam, że prawo pochodnych mówi wyraźnie, że chodzi o postać, w jaką ktoś lub coś się rozwinie. To znaczy, że jeśli mamy np. wyniki badań, które jednoznacznie stwierdzają tak daleko idące uszkodzenia płodu, że nie będzie możliwym doprowadzenie go do postaci dorosłego, w pełni świadomego człowieka, to tego przypadku prawo pochodnych z oczywistych względów nie dotyczy.

Twierdzenie, że całkowitą oczywistością jest konieczność ochrony życia to jest prywatny pogląd tzw. konserwatystów, a bardziej dokładnie, „prolajfiarzy”. Ideologia pro-life jest wymysłem XX wieku, nigdy wcześniej nie była ona w ogóle przez nikogo poważnie traktowana, ani – wbrew temu co twierdzą prolajfiarze – nigdy nie była podstawą do ustanawiania praw w jakimkolwiek państwie na świecie. Co zresztą chyba oczywiste – ideologia, która nakazuje chronić życie bez względu na okoliczności, jak każda ideologia, która nakazuje „bronić słusznej sprawy bez względu na okoliczności” jest z gruntu lewacka, a lewackie ideologie to wszystko wymysły XX wieku. Nigdy też wcześniej w żadnym państwie nie ustanawiano prawa w oparciu o „moralność”, z przyczyn oczywistych – ponieważ jest to pojęcie względne i bardzo śliskie. Nawet sama religia chrześcijańska nie jest wcale, wbrew pozorom, pro-life – zakazuje jedynie odbierać komukolwiek życie, natomiast nic nie mówi o jego ratowaniu, ani tym bardziej nie określa jakichkolwiek wyjątków, przy których wolno złamać prawa opisane w dekalogu, nawet w celu ratowania życia (co zresztą jest całkowicie zgodne z twierdzeniem, że życie ludzkie należy do Boga – nawet gdyby Bóg zdecydował się je odebrać).

Zatem, w skrócie: wśród praw podstawowych nie ma żadnego, które by bezpośrednio delegalizowało aborcję w ogóle, natomiast prawo antyaborcyjne może sobie ustalić dobrowolnie wspólnota terytorialna (powiat).

2. Ubezpieczenia

Przy definicji z „liberalizmu demokratycznego”, że państwo może zbierać przymusowo składki na ubezpieczenie, zaczynam odnosić wrażenie, że w tym przypadku całe słowo „liberalizm” jest dla picu. Czy też dobrowolność ubezpieczeń jest lepsza?

Otóż jest to tak naprawdę dość skomplikowana sprawa. Teoretycznie można załatwić sprawę prostą zasadą: ubezpieczasz się – to korzystasz z dobrodziejstw ubezpieczonego. Nie ubezpieczasz się – to martwisz się w razie czego sam o siebie. Jakiekolwiek ubezpieczenia o cokolwiek to kwestia znalezienia odpowiedniego ubezpieczyciela na wolnym rynku.

Praktyka jednak nie jest taka prosta – dokładnie tak samo zresztą, jak z podatkami. Aby założyć wspólnotę, trzeba mieć różnych ludzi, którzy odpowiednio będą swoje wkładać w jego budowę, a to są ludzie o różnych zdolnościach, różnych dochodach. Najbardziej kompromisowym rozwiązaniem byłoby to, żeby istniało zarówno absolutne minimum usług, które dostaje każdy, jak i możliwość „stopniowania” usług w zależności od wysokości składki. W takiej sytuacji tzw. świadczenia podstawowe trzeba przydzielić albo wszystkim, albo nikomu, inaczej nie będzie mowy o jakiejkolwiek wspólnocie.

Drugi problem jest taki, że – przykładowo – mamy wypadek, jest poszkodowany, nieprzytomny, nie wiadomo, czy ubezpieczony, a jak tak to gdzie. Przyjeżdża karetka, zabierać go, czy nie zabierać? W tej sytuacji to oczywiste – trzeba go zabrać, jak każdego innego, zawieźć do najbliższego szpitala, i sprawy odpłatności za usługę leczenia odłożyć na później. Nie można inaczej, bo w takich przypadkach często mamy do czynienia z sytuacją, że „decydują sekundy” i nie można tu poświęcać cennego czasu na dywagowanie, czy ubezpieczony, czy nie. W tym przypadku jedynym rozwiązaniem jest oczywiście ustalenie jednolitego prawa nakazującego ubezpieczenie się, zanim wejdzie się na teren określonej wspólnoty terytorialnej (powiatu). Być może powiat zamiast tego zgodzi się na jakąś inną formę poręczenia na poczet pokrycia kosztów potencjalnej interwencji.

Na takiej samej zasadzie może istnieć przymus ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na drodze – jeśli tak ustanowi właściciel drogi.

Zatem, zupełnie jak w poprzednim punkcie, „ogólnopaństwowego” przymusu ubezpieczeń być nie może, ale wspólnota terytorialna może dla swoich członków (dla gości również) ustalić reguły obowiązkowego ubezpieczenia się. Tak czy owak, nie będzie to ograniczenie wolności, ponieważ przynależność do wspólnoty terytorialnej jest dobrowolna!

3. Eutanazja

O eutanazji już swoje pisałem wcześniej, niestety nikt nie wysilił się na jasne stwierdzenie, o co tu chodzi.

W przypadku „strefy libertariańskiej” sprawa jest prosta – ciało człowieka jest własnością tego samego człowieka, a wyrażenie w ten sposób tego prawa powoduje, że to prawo własności jest również niezbywalne. To oznacza, że nie ma żadnej możliwości, żeby jeden człowiek pozbawił drugiego człowieka jego życia, nawet gdyby było to przedmiotem umowy (zapisy umowy nie mogą łamać prawa podstawowego, a tak właśnie czyniłaby taka umowa). Natomiast człowiek jak najbardziej ma prawo sam odebrać sobie życie – jego ciało, jego własność. Może nawet w tym celu korzystać z pomocy drugiego człowieka, różnego „wspomagania śmierci” itd. – jedna tylko sprawa bezwzględnie musi być zachowana: czynność przesądzającą o odebraniu sobie życia człowiek musi wykonać sam, z własnej inicjatywy.

To oznacza, w skrócie, że dopóki nie ma pewności, że z człowiekiem można się porozumieć, i że człowiek samodzielnie myśli i samodzielnie podejmuje akcje – nie można doprowadzać do zabójstwa. Z drugiej strony oczywiście w tej sytuacji człowiek przestaje być podmiotem, co przenosi go de facto do postaci zasobu. Decyzję w przypadku takiego człowieka podejmują osoby powiązane emocjonalnie (lub, jeśli był zasobem wcześniej, jego właściciele).

Tu problem też polega na tym, że „eutanazją” często nazywa się odłączanie człowieka od aparatury podtrzymującej życie. Kontrowersje są tutaj nie tylko ze względu nazwania tego czegoś „zabójstwem”, ale też kto ma płacić za to podtrzymanie życia, a nawet jeżeli ktoś uważa, że życie jest własnością Boga, to czy przypadkiem Bóg nie próbował właśnie sobie tego życia wziąć, skoro człowiek nie może żyć bez sztucznego podtrzymywania.

To oczywiście niczego nie zmienia. Pozbawienie życia tego, kto jest człowiekiem, narusza jego prawo własności (do swojego ciała), a w przypadku pozostałych, jest to zniszczenie zasobu, a więc naruszenie prawa własności kogoś innego (w przypadku dzieci naruszenie prawa pochodnych). Inna sprawa jest, gdy jest dylemat typu „ratować życie, czynie ratować”. Otóż „nie ratować” zawsze jest poprawnym wyjściem, jeżeli uważamy, że istnieje Bóg i jest on panem życia i śmierci (Bóg sam ochroniłby życie, gdyby chciał je zachować). Ratować – tak, pod warunkiem, że nie ratujemy „na wariata”, tylko przewidujemy „uratowanie” komuś życia i przywrócenie do stanu samoświadomości i samodzielnego życia.

4. Edukacja

ROTFL – brak przymusowej edukacji jest uważany za ograniczenie wolności osobistych. Ktoś tu chyba nie rozumie albo co znaczy „przymus”, albo co znaczy „wolność”, albo usiłuje „stworzyć nową wartość będącą syntezą dwóch przeciwstawnych wartości”. Oczywiście nie mam nic do GPS, który tak to napisał – domniemam, że próbował jakoś ubrać w słowa durną ideologię, i wyszło to, co zawsze w takich sytuacjach wychodzi.

Tu akurat postawa libertariańska jest niemal w pełni zgodna z konserwatywnym liberalizmem, z drobnym wyjątkiem, że obowiązek edukacyjny może sobie, jak wszystko inne, ustanowić lokalna społeczność. Obowiązek ten nie jest uważany za przymus, ponieważ uważa się, że lokalna społeczność swoje prawa ustanawia dobrowolnie i każdy dobrowolnie jest członkiem danej społeczności. Dlatego ideały „liberalizmu demokratycznego” jak najbardziej mogą być wdrażane, pod warunkiem, że wszyscy tego chcą. Jeśli tak jest, to nie jest to wtedy żaden przymus.

5. Parady seksualne

Tu jest jeden drobny problem: oba „liberalizmy” uważają, że istnieje jakiś „publiczny teren”, gdzie każdy może sobie robić, co mu się podoba, i to coś ewentualnie może naruszać czyjąś wolność do oglądania tego, co chce lub wolność wyrażania własnych poglądów. Różnią się jedynie tym, którą wolność pozwalają naruszać (która wolność jest „równiejsza”).

Tymczasem w systemie ściśle libertariańskim nie ma czegoś takiego jak „publiczny teren” w ogóle (w znaczeniu, teren nie będący niczyją własnością, na której każdy może sobie robić, co mu się podoba). Teren zawsze jest czyjąś własnością, w ostateczności jest to własność organizacji samorządowej. Ktokolwiek jest właścicielem, on ustanawia prawa. Dlatego to, czy na danym terenie można urządzać parady jakiegokolwiek rodzaju, o tym decyduje po prostu zarząd lokalnej społeczności, a on decyduje tak, jak tego chcą członkowie społeczności. Teren może mieć status publicznego (tzn. każdy może tam wejść i poprzez ten teren dostać się gdziekolwiek), ale to nie znaczy, że każdy może sobie tam robić, co mu się podoba, a jedynie to, na co pozwolił właściciel.

Różnica między tymi dwoma liberalizmami zasadza się w sumie jedynie na tym, co powinno być na lokalnej społeczności wymuszone przez „państwo” odnośnie tego, na co wolno pozwolić w publicznym terenie. Liberalizm konserwatywny uważa, że społeczność nie powinna pozwalać na takie bezeceństwa, a liberalizm demokratyczny – że społeczeństwo nie powinno zakazywać innym paradować im przed nosem z siurem na wierzchu, bo to ogranicza ich wolność.

Tymczasem libertarianizm w kwestii wolności podejście ma bardzo proste, zawierające się w dobrze znanym wierszyku, „wolnoć Tomku w swoim domku”. Chcesz urządzać paradę – proszę bardzo, tylko uzgodnij to z właścicielem terenu, na którym chcesz to urządzić. Jeżeli lokalna społeczność nie chce pozwalać na takie „parady” na publicznym terenie swojej jednostki samorządowej, to nie może istnieć żaden „przymus”, który miałby to lokalnym społecznościom nakazać. Więcej, ograniczenia w przenoszeniu zasobów na inny teren tak samo są regulowane nawet dla terenów prywatnych należących do danej jednostki. Czyli parada urządzona nawet na prywatnym terenie nie może być widoczna, ani słyszalna na jakimkolwiek innym terenie innego właściciela.

 6. Służba zdrowia

Kolejny element, w którym „wolności osobistej” służy „przymus ubezpieczeń”, przynajmniej wedle liberalizmu demokratycznego. Jesteśmy coraz bliżej zatem definicji pojęcia „wolności demokratycznej”.

W systemie libertariańskim sytuacja jest bardzo bliska temu, co jest w liberalizmie konserwatywnym – to znaczy, każdy może się ubezpieczyć, jeśli chce. Z takim podejściem jest jednak kilka drobnych problemów, mianowicie:

 1. W praktyce dziś trudno byłoby jednoznacznie komukolwiek wyjaśnić, co w praktyce oznacza brak ubezpieczenia zdrowotnego, szczególnie w Europie. Dlatego gdyby ktoś naprawdę nie chciał się ubezpieczać medycznie, należałoby mu dać do podpisania określoną umowę, w której dokładnie byłoby opisane, w jaki sposób może liczyć na jakąkolwiek pomoc medyczną w takiej sytuacji.
 2. Jeżeli dana społeczność chce sobie zorganizować działający na jej terenie system szybkiej pomocy medycznej w razie wypadków, to nie ma innej możliwości, niż zrobić przymusowe ubezpieczenia. Przecież nikt normalny chyba nie wyobraża sobie zorganizować takiego systemu, gdzie do każdego wypadku karetka zanim wyjedzie to musi sprawdzić, czy uczestnicy wypadku są ubezpieczeni i czy w ogóle trzeba do nich jechać. W ostateczności można zrobić coś takiego, że można odmówić całkowicie ubezpieczenia i powiesić sobie na widocznym miejscu specjalne oznaczenie, które jest informacją dla ewentualnych służb ratunkowych, że mają w razie wypadku nie udzielać mu pomocy. Ale nawet to jest dość śliskie i może zdarzyć się przypadek, że karetka kogoś uratuje, bo akurat nie miał tego znaczka na widocznym miejscu. Oczywiście to jest żaden problem, fundusz ubezpieczeniowy może pokrywać takie rzeczy (zresztą karetka ma zwykle liczone od wyjazdu, a nie od ilości ludzi, których zbiorą, więc jeden dodatkowy nieubezpieczony nie gra im roli). Nieco drastyczny problem może być co zrobić w sytuacji, gdy w samochodzie cztery osoby ulegają wypadkowi i obrażeniom uniemożliwiającym poruszanie się, ale jedna z nich ma oznaczenie o niewykupieniu ubezpieczenia. Wtedy przyjeżdża karetka, trzy osoby zabiera, jedną zostawia, nieprzytomną na miejscu wypadku. Ktoś oczywiście musi po tym wypadku posprzątać, więc przyjedzie jakaś służba drogowa i sprzątnie złom po rozbitych samochodach, ale kto ma sprzątnąć i w jaki sposób dychającego nieprzytomnego rannego? Może ktoś się zlituje, ale… kto miałby zlitować się nad człowiekiem, który sam zadeklarował „gdybym był poszkodowany w wypadku, proszę mnie nie ratować”? Wszyscy uszanują jego wolę.

Zatem oczywiście można dać człowiekowi wybór, że może nie życzyć sobie udzielania pomocy w razie wypadku, ale:

 1. Jeśli jest pasażerem samochodu, to albo kierowca samochodu sponsoruje usunięcie zwłok, albo jak nie chce, nie może się zgodzić na jego przewiezienie (regulamin właściciela drogi). Transport publiczny (tzn. usługa przewozu osób) może odmówić usługi komuś, kto nie ma ubezpieczenia medycznego, ewentualnie zażądać wyższej opłaty lub „zastawu”.
 2. Jeśli jest kierowcą, to kwestia sprzątnięcia zwłok jest przedmiotem dogadania się z ubezpieczycielem samochodu (które może być wymagane przez właściciela drogi, i to nawet nie u każdego ubezpieczyciela, tylko wyłącznie u „certyfikowanego”). To może spowodować, że jak chce oszczędzić na ubezpieczeniu zdrowotnym, może go to kosztować wyższą stawkę ubezpieczenia na samochód.

7. Podsumowanie

Wystarczająco powyższe przykłady pokazują, że zarówno liberalizm konserwatywny, jak i liberalizm demokratyczny, niewiele mają wspólnego z pojęciem wolności.

W przypadku liberalizmu konserwatywnego możemy jeszcze mówić o samym pojęciu wolności – ale jest to nadal „wolność wymuszona”. To znaczy, nadal musi istnieć państwo, które wie lepiej, co obywatelowi do szczęścia jest potrzebne i zmusza go wręcz do tego, żeby sam się o siebie martwił. Właśnie stąd biorą się potem różne oskarżenia ze strony „demokratów” o „krwiożerczy kapitalizm”. Jeśli uważamy, że przymus ubezpieczeń jest zły – to robimy wszystko tak, żeby tego przymusu ubezpieczeń nie było. Tymczasem może się zdarzyć, że bez przymusu ubezpieczeń pewnych rzeczy nie da się zrealizować – których to rzeczy zrealizowania lokalna społeczność może sobie życzyć! Dlatego liberalizm konserwatywny to tak naprawdę „zmuszanie człowieka do tego, żeby chciał być wolnym”. Gdy mówimy o zmuszaniu, trudno jest mówić o całkowicie sprzecznym z nim pojęciu wolności.

Natomiast z liberalizmem demokratycznym jest o wiele gorzej. Tam pojęcie wolności to w ogóle jest jakieś pojęcie wolności wzięte z kosmosu. Jest tu bowiem jeszcze jeden dodatkowy aspekt: różne ograniczenia ludzkich możliwości, co może zrobić i osiągnąć, czy też zysków i strat przez niego ponoszonych, wynikają z różnych rzeczy, to znaczy z:

 1. Osobistych zdolności i stanu posiadania konkretnego człowieka
 2. Warunków naturalnych, tzn. sił całkowicie niezależnych od człowieka
 3. Działania innych ludzi

W przypadku systemów libertariańskich wolność definiuje się jako wolność, która nie jest ograniczona tylko i wyłącznie jednym z tych elementów, czyli 3 – działaniem innych ludzi. Dokładnie to za naruszenie wolności można uważać tylko i wyłącznie działanie innego człowieka, który łamie prawa podstawowe. Jeżeli ograniczenie ludzkich możliwości wynika z elementu 2, czyli sił naturalnych (np. trzęsienie ziemi zniszczyło dom), czy też osobistych zdolności konkretnego człowieka (nie umie nauczyć się obsługi koparki, więc nie może pracować na budowie jako obsługa koparki), nie ma mowy o żadnym ograniczeniu wolności. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku, gdy rodzica nie stać na naukę dla dziecka, a lokalna społeczność nie wprowadziła zasady prowadzenia składek na powszechną edukację (ani też rodzic nie należy do żadnej organizacji, która prowadziłaby zbiór składek na edukację). Nie masz pieniędzy, nie stać cię – to nie możesz mieć. No chyba… że znajdziesz kogoś, komu oddasz jakąś przysługę, najprościej mówiąc, znajdziesz robotę. Albo przeniesiesz się do społeczności, która – być może stawiając ci jakieś konkretne wymagania – zapewni ci podstawowe minimum bytowe. Istnieją takie społeczności, jest wiele społeczności wykazujących się empatią i chęcią pomocy innym. Istnieją też fundacje, które pomagają ludziom w potrzebie – istnienie takich fundacji, również obowiązkowo wspieranych przez lokalną społeczność, jest w libertariańskim systemie zupełnie normalna. Trzeźwo myślące społeczeństwa same w ten sposób innym pomagają, ponieważ to się opłaca – rozwój technologiczny i postęp społeczny jest możliwy tylko i wyłącznie w społeczeństwach, które współpracują i sobie pomagają.

Liberalizm demokratyczny jest całkowicie w poprzek tej idei. Wygląda na to, że zwolennicy tego systemu używają jakiegoś kompletnie szurniętego pojęcia wolności, które oznacza wolność od niedogodności związanych z własnymi zdolnościami lub stanem posiadania, czy wręcz warunkami naturalnymi. Jest to już jakiś kompletny idiotyzm, bo o ile w przypadku punktu 3 da się określić odpowiedzialnego za ograniczenia i żądać od tego odpowiedzialnego odszkodowania, o tyle w przypadku sił natury – a kwestia osobistych zdolności człowieka to też często wynik sił natury (np. urodziłeś się słabeuszem i nie jest to wina żadnego człowieka) – nie ma od kogo tego odszkodowania żądać, żąda się więc od ludzi, żeby solidarnie kto co ma oddawał dlatego, że akurat ma, a trzeba pokryć straty, które u kogoś spowodowała natura, bądź dać mu coś, co wyrówna fakt, że natura czegoś mu poskąpiła. Nie ma innej możliwości wykonania tego, niż zabrać człowiekowi to, co człowiek posiada – zatem jest to wprost działanie człowieka (pkt. 3) wymierzone przeciwko innemu człowiekowi (a więc złamanie prawa podstawowego), żeby wyrównać komuś stratę, za którą obrabowany wcale nie odpowiada i z którą nie miał nic wspólnego.

Tu właśnie dochodzimy do sedna sprawy, na czym polega wolność i z czego wynika fakt, że tylko Bóg może być „absolutnie wolnym”, a nigdy człowiek. Właśnie tylko dlatego, że istnieje coś takiego, jak siły natury, czy też elementy otoczenia człowieka, na które żaden człowiek nie ma najmniejszego wpływu, a jeśli te elementy spowodują u człowieka straty, to po prostu ma pecha – mogło trafić na każdego, trafiło na niego. Dlatego tzw. „stan podstawowy” wolności człowieka to jest stan, gdzie człowiek jest w całej swojej okolicy zupełnie sam. To znaczy, nadal podlega siłom natury, ale nie ogranicza jego działań żaden człowiek. To jest najwyższy stopień wolności, na jaki może liczyć człowiek. Jeśli pojawi się drugi człowiek, wtedy istnieją dopiero potencjalne możliwości, jak jeden człowiek może ograniczać wolność drugiego człowieka. I to zawiera się właśnie w definicji praw podstawowych. Dlatego definicje jakichkolwiek reguł jeśli mają „nie naruszać osobistej wolności” to są takie reguły, które mogą działać (choć w sposób nieefektywny) również w systemie, w którym istnieje tylko jeden człowiek. Jak widać, reguły z „liberalizmu demokratycznego” nie mogłyby w takiej sytuacji działać, bo nakazywałyby realizację rzeczy niemożliwych – np. zapewnienie edukacji temu człowiekowi w zasadzie nie wiadomo przez kogo, skoro nikogo innego nie ma w okolicy.

Właśnie dlatego ani jeden, ani drugi „liberalizm” liberalizmem nie jest.

Reklamy

Lewactwo prawicowe

Posted in Uncategorized on 2014/06/18 by ethouris

Wydawało mi się, że powiedziałem już wystarczająco na temat „medialnej nagonki na prof. Chazana”. Myliłem się. Medialna hucpa wokół tego pożal się Boże sumiennika jak rozgorzała, tak nadal co jakiś czas powraca.

Czy może istnieć coś takiego jak „prawicowe lewactwo”? Okazuje się, że jak najbardziej może. Niedawno pewien, nazwijmy to, Facepage „Libertaere Aktion” opublikował zdjęcie, jak jakiś lewacki debil urwał komuś flagę na samochodzie i dopisał, że dla niego Niemiecka flaga to propagowanie nacjonalizmu (czyli nazizmu). Oczywiście ja, jako antynacjonalista, sam uważam, że wieszanie jakiejkolwiek flagi symbolizującej państwo o powierzchni większej, niż standardowy powiat, jest propagowaniem nacjonalizmu. Nie mówiąc już o tym, że rzeczywistymi twórcami współczesnego Niemieckiego państwa są Bismarck i Hitler, co Niemcy próbują bardzo nieudolnie ukrywać. Oczywiście nie przeszkadza mi to w Niemczech żyć i pracować – tu chociaż nie muszę się kryć z tym, że mam takie poglądy.

Zatem, ktoś powie, że może i propagował, ale urwanie komuś flagi to zamach na czyjąś własność, a więc przekroczenie prawa? No to popatrzmy teraz, w jaki sposób media, nazwijmy to bez epitetów, „odwołujące się w swojej treści do tradycyjnych wartości”, próbują usprawiedliwiać ludzi robiących dokładnie to samo.

1. Lewactwo

Ponieważ jestem w trakcie pisania pewnej pracy na temat lewactwa i zbieram na ten temat materiały, pozwolę sobie w skrócie określić, jak to działa. Tego akurat nie wie większość ludzi, z prawicowymi gazetami na czele.

Lewactwo jest to w pewnym sensie zjawisko społeczne, które w prostej linii prowadzi do sterowania ludźmi za pomocą emocji, a przy tej okazji odpowiedni spryciarze realizują jakieś swoje cele.

Jest to w zasadzie jedyna definicja, która mogłaby jeszcze moim zdaniem nie budzić wątpliwości. Większość ludzi polujących na lewactwo popełnia bardzo często bardzo powszechne błędy, które całą teorię o lewactwie kompromituje i pozwala lewackim działaczom bez większego problemu te twierdzenia obalać i wyśmiewać, mianowicie:

 • Twierdzą, że ktoś z premedytacją ustanowił plan rozbudzenia określonych emocji i z góry zaaranżował całą sprawę po to, żeby spełnić swój cel
 • Twierdzą, że celem tych spryciarzy jest uzyskanie zysku finansowego, w ostateczności uzyskanie jakiejś władzy

Niestety, prawda jest taka, że:

 • Nikt nie jest w stanie zaaranżować emocji w taki sposób. Emocje istnieją same, same się w ludziach rodzą, podlegają też modyfikacjom w przypadku kontaktów międzyludzkich. Sztuka polega na tym, żeby za pomocą mediów i środków przekazu umiejętnie jedne emocje podsycać, a inne, które nam nie pasują, wyciszać. Nikt z manipulatorów nie stosuje żadnej ścisłej strategii, bo w ten sposób szybko by się zdemaskował; najpowszechniejsze techniki włączają wykorzystywanie całkowicie poprawnych (do fizycznego udowodnienia) tez o luźnym związku z tematem, czy też stosowanie nieadekwatnych porównań uproszczonych na sposób pozwalający wesprzeć zamierzoną narrację.
 • Cele mogą być bardzo różne, nawet emocjonalne. Przykładowo, ktoś może chcieć zaspokoić swoją żądzę stworzenia lepszego świata i też ten cel realizować rękami ludzi zdalnie sterowanych za pomocą emocji. Ktoś może chcieć zniszczyć jakiegoś przedsiębiorcę, bo zalazł mu za skórę – nawet jeśli będzie musiał równocześnie stracić dużą część swojego majątku. Wbrew pozorom, nie wszyscy gonią za pieniądzem – a co najwyżej ci, co gonią za pieniądzem, to jedyni, którzy mają rzeczywiście czyste intencje.

Bez trudu można znaleźć na to przykłady z całej ostatniej 1000-letniej historii, żeby wspomnieć chociażby używanie nazwy „wielka wojna ojczyźniana” na II wojnę światową w Rosji, czy rozpętanie medialnej hucpy wokół najpierw przeludnienia, a potem globalnego ocieplenia.

To tak w wielkim skrócie – potrzebne mi to do wywodu.

2. Fakty

Mówiąc Max-Kolonkiem, jakie są fakty w tej sprawie?

W wielkim skrócie (spróbuję to rozwinąć gdzie indziej), cały problem polega na tym, że w okolicach 7.04 (to jest 11 dni od 18.04, o których mówi pacjentka, że prof. Chazan opóźnił wydanie decyzji odmownej, na co złożyła pisemną skargę), prof. Chazan nakazał lekarzowi prowadzącemu pacjentki zgodzić się na jej życzenie aborcji i wysłać ją na badania do Instytutu Matki i Dziecka. De facto zatem wcale nie odmówił aborcji. Odmówił dopiero wtedy, gdy należało już to wykonać – inaczej mówiąć, odmówił dostosowania się do podjętego wcześniej zobowiązania.

Gdybyśmy chcieli mówić o odmowie aborcji, to odmowę złożył Instytut Matki i Dziecka, u którego lekarz prowadzący pacjentki początkowo próbował zabiegać o jej wykonanie. Oni odmówili od razu i wprost. Prof. Chazan nie odmówił – on zaakceptował żądanie pacjentki, a przynajmniej kazał lekarzowi prowadzącemu tak pacjentkę przekonać, a dopiero gdy już pacjentka i tak nie mogła zgłosić się nigdzie indziej ze względu na przekroczenie terminu (jak to się stało w szpitalu Bielańskim), wystawił ją do wiatru.

No niestety w Polsce łamanie prawa to dość skomplikowany temat. To nie jest nawet „temat na wielką książkę”, bo raz, że wiele już książek na ten temat napisano, a dwa, że w zasadzie można by to zawrzeć w jednym zdaniu, które na początku „Potopu” wypowiada do swojej ukochanej Kmicic.

3. No i hucpa

W całej medialnej hucpie, którą urządzono na cześć doktora Chazana, przebija się przede wszystkim powtarzanie oczywistego kłamstwa, jakoby prawo „zmuszało lekarza do wykonania aborcji wbrew jego woli”. Jest to kompletna bzdura. Jest nawet specjalna Europejska dyrektywa, która pozwala lekarzom odmawiać wykonywania zabiegów, które kłóciłyby się z ich sumieniem. To jest przede wszystkim przepis ograniczający pole manewru zatrudniającego ich szpitala – szpital nie może wyrzucić z pracy lekarza tylko dlatego, że odmówił wykonania zabiegu (chyba że zobowiązał się do jego wykonywania w umowie o pracę).

Szczególnie zasłużony w walce o dochody lekarzy, wykonujących aborcje na życzenie prywatnie w zaciszu swoich gabinetów, jest tygodnik młodej, karnej Polski i jego portal. Ten to właśnie lubuje się w określeniach typu „medialna nagonka na prof. Chazana” (w rzeczywistości wątek Chazana w „portalowych mediach” trwał może ze dwa dni, natomiast to ten właśnie tygodnik najbardziej rozdmuchuje temat). W tym wszystkim z trudem przebija się chyba jedyny jak do tej pory głos rozsądku w tej sprawie, czyli Katolicki etyk ks. prof. Andrzej Szostek, który stwierdził wprost:

Jeśli ktoś uważa, że wskazanie innego lekarza kłóci się z jego sumieniem, to nie powinien pracować jako lekarz, zwłaszcza ginekolog. Lekarz musi znać prawo i je respektować. Jeśli obowiązujące prawo stanowione kłóci się z jego sumieniem, to powinien zabiegać o zmianę prawa, podejmując odpowiednie kroki legislacyjne, ale nie może go ignorować, pracując w ramach systemu, w którym to prawo obowiązuje.

(Cyt. za portalem dziennika Rzeczpospolita, rp.pl)

To jest akurat archiwalny link, ale pod pierwszym wpisem, który wkleiłem na facebooku, komentarze są jeszcze lepsze (choć i pod tym znalazł się taki jeden). Tam możecie zobaczyć, co to naprawdę znaczy „katoliban”, w postaci pewnego gościa, który lepiej od księdza profesora wie, czym jest Katolicka etyka, a ponieważ ksiądz się nie zna, to znaczy że KUL stał się w ogóle lewicowym uniwersytetem i nie zasługuje na żadne wsparcie finansowe od Katolików. Tacy właśnie „prawdziwi Katolicy” gotowi są i papieża krytykować za różne ich zdaniem „sprzeniewierzenie się Katolicyzmowi”.

Wygląda więc na to, że prawo prawem, Katolicke zasady zasadami, ale my wiemy lepiej, jak powinien postępować prawdziwy Katolik. Powinien łamać prawo i powinien stosować przemoc wobec tych, którzy nie postępują zgodnie z jego sumieniem.

W jednym z komentarzy pod cytowanym artykułem znalazłem komentarz:

Ks. prof. Andrzej Szostek, (…), jako wyznawca ‚litery prawa’, byłby tym, który by żołdakom Heroda (jako pierwszy) wskazał drogę do Betlejem.

Ależ nie, drogi użytkowniku „ankayk”, jesteś debilem i najlepiej – mówiąc Kelthuzem – zabij się. Chyba że nie rozumiesz, czym się różni „udzielenie informacji” od „odmowy udzielenia informacji”. Tak się akurat składa, że gdyby „żołdacy Heroda” zapytali prof. Chazana o drogę (a żeby porównanie z jego funkcją było miarodajne, załóżmy że miałby on władzę), kazałby ich pojmać i związać, żeby przypadkiem sami nie znaleźli miejsca. Oczywiście Herod nie patyczkowałby się z nim, tylko wysłał większą ekipę, żeby przywieźli mu jego głowę.

Oczywiście to wszystko nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Prof. Chazan, jak by nie patrzeć, nie byłby lekarzem prowadzącym, więc nie przeprowadzałby ewentualnej aborcji. Klauzula sumienia więc go z oczywistych względów nie dotyczy. Pomjając już ten drobiazg, że jeśli chciał powołać się na klauzulę sumienia, to po prostu należało to zrobić – tzn. wymienić odpowiedni przepis prawny. Nie zrobił tego, więc o żadnej klauzuli sumienia tym bardziej nie ma mowy.

Zresztą, spróbujmy wymyślić jednak coś lepszego.

4. Przypowieść

Wyobraźmy sobie następującą sytuację:

Pewna kobieta goni z nożem jakiegoś mężczyznę. Kobieta na ognie w oczach, mężczyzna wyraźnie jest zmęczony. Prawie go dopada, ale tu dobiega do niej pewien człowiek wracający z kościoła do domu. Widząc, że kobieta próbuje zabić tego mężczyznę, usiłuje do niej zagadać i przekonać ją, że to, co chce zrobić, jest złe i on jej tego zrobić nie pozwoli. Oferuje jej jednocześnie pomoc w postaci mediacji z mężczyzną, którego goni. Kobieta jednak nie jest zainteresowana negocjacjami. Przyspiesza kroku, zostawiając „mediatora” nieco w tyle, dopada mężczyznę i usiłuje go zabić. „Mediator”, który akurat prywatnie posiada pozwolenie na broń i zawsze ją nosi przy sobie, wyciąga broń i strzela do kobiety, zabijając ją na miejscu.

„Mediator” nie wiedział bowiem, że mężczyzna, którego goniła kobieta, w rzeczywistości jest złodziejem, który wielokrotnie już nachodził dom tej kobiety, tylko tym razem został przyłapany na gorącym uczynku. Zabijając kobietę osierocił dwójkę dzieci – kobieta była samotną matką. Złodziej uciekł.

A teraz proszę państwa, w ramach krótkiej dygresji, jako pouczenie moja prywatna interpretacja zasady „poszanowania wolności drugiego człowieka”:

Nie wtrącaj się w nie swoją sprawę, chyba że chcesz być sądzony na tej samej sali.

Że co, że wymyślam sobie jakieś niestworzone reguły? To przypomnę szanownym katolibom, że Jezus powiedział „Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni„.

5. Analiza

A teraz, znów jadąc Max-Kolonkiem, mój komentarz.

Obowiązki Chrześcijańskie? Obowiązki Chrześcijańskie są następujące: przestrzegać 10 przykazań oraz dwóch „najważniejszych przykazań”, które każą kochać bliźniego jak siebie samego. Ta ostatnia zasada została uwieczniona w wielu różnych postaciach, takich jak „nie rób drugiemu co tobie niemiłe”, ale objaśnieniem tego najbardziej wprost jest „nie postępuj wobec innych tak, jak nie chciałbyś aby ktoś postępował wobec ciebie”.

Nawet jeżeli założymy, że istnieją jakieś „aktywne” obowiązki Chrześcijanina, to co najwyżej należą do nich:

 • korzystanie z okazji, aby szerzyć swoją wiarę (oczywiście zachowując zasadę „nie rzucajcie pereł między świnie”)
 • modlitwa za bliźniego, który grzeszy
 • namawianie bliźniego, który chce popełnić grzech, aby zaniechał swoich zamiarów

Natomiast jest jedna zasada, na którą – może o tym nie wiedząc – powołują się w obronie dr. Chazana różne „frądowate” media. Brzmi ona:

Jeżeli twój bliźni chce popełnić grzech, użyj wszelkich dostępnych ci środków, aby mu to uniemożliwić. Inaczej będziesz współwinny.

Z jakiej kategorii jest to zasada? Niestety, z żadnej, o której mówi Pismo Święte. Jest to co najwyżej kategoria „Tego Jezus nigdy nie powiedział„.

A co powiedział? Powiedział krótko, że każdy będzie personalnie sądzony za to, co zrobił w czasie, gdy był na ziemi. Każdy będzie odpowiadał wyłącznie za swoje własne czyny.

Co więc powinien powiedzieć doktor, który nie chce się zgodzić na dokonanie nawet dozwolonej prawem aborcji? Wolno mu co najwyżej powiedzieć tak:

Szanowna pani! Rozumiem treść badań, które usprawiedliwiają podjęcie decyzji o aborcji. Muszę pani oświadczyć, że ja zgodnie z moim sumieniem nie mogę przeprowadzić aborcji. Serdecznie namawiam panią, żeby odstąpiła pani od tego czynu. Jeżeli rzeczywiście dziecko nie będzie w stanie samodzielnie żyć i śmierć miałaby nastąpić nawet krótko po jego urodzeniu, jest tutaj hospicjum dla takich dzieci. Oferuję pani wszelką pomoc w sprawie dziecka, jeżeli zdecyduje się pani jednak na jego urodzenie.

Jeśli jednak nadal jest pani zdecydowana wykonać aborcję, proszę się zgłosić do doktora XYZ lub ordynatora oddziału ginekologicznego. Mam obowiązek przypomnieć pani, że cokolwiek pani w tej sprawie zdecyduje, robi to pani na własną odpowiedzialność.

A dlaczego lekarz musi tak postąpić, nawet jeśli nie chce?

W zasadzie można by się tu posłużyć dwoma wyjaśnieniami:

 1. Jeżeli chodzi nam o „postępowanie zgodnie z własnym sumieniem” (a sumienie rozumiane w ten sposób jest jak dupa – każdy ma własne, niekoniecznie zgodne z jakimiś religijnymi wytycznymi), lekarz ma obowiązek wykonać to, do czego go obliguje prawo, a odmówić może tylko tego, czego prawo pozwala mu odmówić. Inaczej mówiąc, jeśli powołujesz się na arbitralne „sumienie”, to postępuj po prostu zgodnie z prawem. Bo jeżeli będziemy owo „sumienie” rozumieli arbitralnie, to kobieta też może powiedzieć, że ona zgodnie ze swoim sumieniem powinna dokonać aborcji, by nie skazywać dziecka na dodatkowe cierpienie.
 2. Jeżeli chodzi o „postępowanie zgodnie z zasadami Chrześcijaństwa”, to podstawową zasadą jest nie używać przemocy wobec drugiego człowieka – przemocy rozumianej jako zmuszanie drugiego człowieka do postępowania niezgodnie z jego wolą.

To w skrócie oznacza, że pan doktor zarówno złamał prawo, jak i postąpił wbrew Chrześcijańskim zasadom. Pan doktor nie postępuje zgodnie z sumieniem, pan doktor wymusza na innych ludziach postępowanie zgodnie z jego sumieniem, uzurpując sobie prawo do bycia wyrocznią i egzekutorem Boskiego prawa. Prawo do bycia samozwańczą ręką Boga. Do stania ponad prawem, które jasno definiuje, że wszyscy ludzie są równi.

Tego właśnie broni teraz całą parą medialna „frąda”.

6. Dlaczego „lewactwo”?

Podam mały przykład – wspomnianą wyżej przypowieść spróbuję przedstawić teraz jako relację prasową.

Oto sposób pierwszy:

Według relacji sąsiadki, pani Aldona M. wybiegła za mężczyzną ze swojego domu i zaczęła go gonić, trzymając w ręku nóż. Według relacji tej samej sąsiadki, mężczyzna bywał już widywany jak włamywał się do tego domu, ale mimo że sprawa była zgłoszona na policję, nie złapano go. Według relacji świadków, którzy widzieli goniących w pewnym momencie do kobiety dołączył pewien mężczyzna i próbował coś jej powiedzieć. W pewnym momencie mężczyzna upadł, a kobieta złapała go za głowę, zamierzając się z nożem w kierunku jego gardła. Drugi mężczyzna, który dołączył, usiłował unieruchomić kobietę, ale kobieta się mu wyrwała i zagroziła mu również nożem. Mężczyzna wtedy odsunął się, a kobieta znów złapała leżącego mężczyznę za głowę zamierzając się ponownie nożem na jego gardło. Stojący mężczyzna wyciągnął broń i oddał dwa strzały w kierunku kobiety z bliskiej odległości. Następnie oddalił się.

Sposób drugi:

Wczoraj miał miejsce poważny incydent. Kobieta, matka dwójki dzieci, która złapała złodzieja na gorącym uczynku, zaczęła go gonić z nożem w ręku, żeby go zabić. Niestety miała pecha – zaraz dołączył do niej jakiś samozwańczy obrońca życia, który dopiero co wyszedł z pobliskiego kościoła i najpierw usiłował ją zmanipulować, wmawiając jej, że może i złodziejstwo jest złe, ale zabójstwo jeszcze gorsze. Ponieważ kobieta nie była skłonna do negocjacji, gdy złodziej upadł na ziemię, skorzystała z okazji, żeby poderżnąć mu gardło. Samozwańczy negocjator usiłował ją odepchnąć, ale uzyskał tylko tyle, że kobieta zamachnęła się na niego, więc odpuścił. Zaraz potem jednak wydobył broń i strzelił do kobiety, zabijając ją na miejscu i pozwalając złodziejowi uciec. Złodzieja policja nie złapała do dziś. Zabójca osierocił dwójkę dzieci – kobieta była samotną matką. Według wstępnych ustaleń, policji już udało się zidentyfikować mordercę.

Sposób trzeci:

Wczoraj miał miejsce poważny incydent. Kobieta usiłowała dokonać samosądu na złodzieju, który podobno wielokrotnie włamywał się do jej mieszkania. Goniła złodzieja przez pół osiedla, aż dogonił ją pewien dobry człowiek, który usiłował odwieść ją od popełnienia morderstwa. Kobieta opierała się wszelkim próbom przemówienia jej do zdrowego rozsądku, nawet usiłowała zamordować najpierw owego dobroczyńcę. Aby uratować życie napastowanemu mężczyźnie, ów dobroczyńca, ponieważ posiadał broń, użył jej, aby uniemożliwić kobiecie dokonania morderstwa. Niedoszła morderczyni zginęła na miejscu.

Przedstawione sposoby drugi i trzeci są jeszcze dość „umiarkowane” jeśli chodzi o emocjonalne zaangażowanie i manipulację odbiorcą. To jest, że tak powiem, amatorszczyzna.

Chcesz zobaczyć jak „profesjonalnie” manipuluje się emocjami odbiorcy – to musisz pooglądać jakieś obrazki. Słowo pisane, jakim jest papierowa wersja Newsweeka, nie może nieść mocnego przekazu emocjonalnego, dlatego Newsweek dodatkowo wykorzystał w tym celu obraz, aby przedstawić – jak twierdzi – masowe dzieciobójstwo nazywane nawet Irlandzkim holokaustem.

Nie będę odnosił się do merytorycznej strony tego artykułu, bo się na tym nie znam, ani nie znam żadnych faktów. Z tego, co na razie dowiedziałem się z innych źródeł, rozpoczęto pracę mające wyjaśnić losy i przyczyny śmierci kilkuset dzieci z okolic Galway, które miały miejsce w początkach XX wieku. I póki co wiadomo jedynie, że dzieci, których zwłoki zbadano, zmarły z głodu, wycieńczenia i choroby. Nie wiem, może redaktorzy z Newsweeka dysponują jakimiś dowodami, że w przytułkach prowadzonych przez kościół głodzono dzieci na śmierć – może jakimiś relacjami świadków (jak choćby te, na podstawie których nakręcono „Siostry Magdalenki”, z którego sceny nie wiadomo właściwie z jakich przyczyn wpleciono w tak przygotowany obraz). A może zapisy kogoś, kto uciekł z tego kościelnego piekła i opowiedział wszystko ludziom, którzy go uratowali. Może jakiś pokątnie pisany przez kogoś pamiętnik. Może jeden z tych kościelnych perwersów prowadził też jakiś pamiętnik, w którym dodatkowo pokazał swoje ciemne oblicze. No nie robię sobie jaj, naprawdę, żeby używać tak ciężkich oskarżeń, jak „dzieciobójstwo”, „holokaust”, „głodzenie na śmierć”, „mordowanie”, i to bynajmniej nie w trybie przypuszczającym, to albo ma się na to naprawdę mocne dowody (i nawet nie poszlaki), albo się po prostu z premedytacją perfidnie kłamie.

Ale to jest dla wywodu kompletnie nieistotne. Jak mocnych dowodów by nie mieli, nie zmienia to faktu, że przedstawiony tu materiał to modelowy przykład, w jaki sposób za pomocą emocji wbijać ludziom gwoździe do głów. Bo przecież nikt chyba nie ma wątpliwości, że 90% ludzi oglądających ten materiał uwierzyło w to „dzieciobójstwo” i „Irlandzki holokaust” bez potrzeby pokazywania jakichkolwiek dowodów. A przecież prasa może sobie akurat takie newsy produkować na kilometry niezależnie od ich zgodności z prawdą, bo Kościół Katolicki jest jedną wielką dupą wołową i – w odróżnieniu od komercyjnej firmy dbającej u ludzi o reputację – nie poda przecież wydawcy do sądu z żądaniem jeszcze sowitego odszkodowania. Więc widocznie kościół zasługuje na to, by go tak traktować. Bo gdyby Newsweek zrobił materiał w tym stylu o jakiejś fundacji z USA, niech by było nawet że mówiąc o zdarzeniu sprzed 100 lat, ale nie mając na to wystarczająco mocnych dowodów, tydzień później byłby bankrutem.

O wspomnianej sprawie napisał też Portal PCH24. W miarę mało emocjonalnie (trudno znaleźć jakiekolwiek zdanie nacechowane emocjonalnie, poza ostatnim akapitem), choć tutaj też nie podano dokładnie, na jakie „archiwa” powołują się w swoich tezach. Ale oni chociaż, w odróżnieniu od Newsweeka, powołują się na jakieś konkretne dokumenty. I nie nagrali specjalnie na potrzeby wypromowania słowa pisanego żadnego filmiku z sapiącym jak parowóz z emocji redaktorem, który nawet się poprawnie wysłowić nie potrafi.

Ale dokładnie takie same metody stosują „frądziarze”. Kiedyś, gdy namiętnie jeszcze siedziałem na facebooku, sam wypisałem się z kilku grup i wlepiłem bana niektórym użytkownikom, ponieważ nie potrafili zrozumieć tego, że wieszanie na streamie linków wraz z „miniaturami” zawierającymi zdjęcia na pełną szerokość kolumny, które przedstawiało… no, powiedzmy w skrócie „resztki dziecka po aborcji”, to jest rodzaj PRZEMOCY EMOCJONALNEJ i niczym nie różni się od jebnięcia w ryj. Po co przedstawiano? Tłumaczą się ludzie na typowo lewacki sposób – żeby „uwrażliwić”.

Żeby uwrażliwić? To znaczy, żeby „wywołać emocje”, tak? To znaczy, żeby sterować emocjami ludzkimi bez zgody sterowanego, tak? No sory, nie odwracajmy kota ogonem i nie udawajmy, że nie wiemy o co chodzi.

Wtedy lewactwo, czy to lewicowe, czy prawicowe, powie swoje standardowe „tak, robiłem to, ale w słusznej sprawie”.

Jak wiemy z historii, w słusznej sprawie można wykorzystywać dowolnie najpodlejsze środki. Komunizm i hitleryzm też te miliardy wymordowały w słusznej sprawie.

Bo słuszna sprawa jest jak dupa – każdy ma swoją. Nie ma nic złego w tym, że każdy ma swoją – złe jest wtedy, gdy uzurpujesz sobie prawo do decydowania o cudzej. Zwłaszcza jak jesteś ginekologiem.

Libertariańskie nieporozumienia

Posted in Uncategorized on 2014/02/24 by ethouris

W trakcie różnorakich dyskusji natykam się na różne twierdzenia na temat libertarianizmu, czy to entuzjastyczne, czy to krytyczne, ale bardzo często jednak świadczące o niezrozumieniu niektórych – prostych jakkolwiek – pojęć, a nawet świadczące o utracie kontaktu z rzeczywistością. Podam tu parę przykładów.

Przypominam oczywiście, na czym polega „minimum ustaleń” według mojej definicji – są to trzy prawa podstawowe: prawo umowy, prawo własności, prawo informacji. Jest też Najwyższy Sąd Arbitrażowy, który rozstrzyga sprawy ostatecznie, ale wyłącznie w zakresie tych trzech praw.

1. Każdy na swoim terenie może robić wszystko, co mu się podoba!

Postawa taka jest bardzo często mylona z libertarianizmem, zarówno przez tych, którzy są wobec niego krytyczni, jak i tych, którym się wydaje, że to jest libertarianizm. Niestety nie – to coś nazywa się „propertarianizm”, i jest bardziej chorobą umysłową, niż ideologią. Jest ona bowiem wewnętrznie sprzeczna: jeżeli bowiem właściciel terenu może, przykładowo, zabijać ludzi na swoim terenie, czyli pogwałcić prawo własności człowieka do swojego ciała, to dlaczego ktoś ma honorować jego prawo własności do swojej posiadłości?

Zatem, po pierwsze, istnieją obowiązujące w całej strefie prawa podstawowe – i nie ma w ogóle takiej możliwości, że „na swoim terenie” obowiązują inaczej, niż gdziekolwiek indziej! Reguły dotyczące praw podstawowych są wszędzie takie same i niezmienne, w ostateczności można mieć jakieś wątpliwości w kwestii tego, na ile obowiązują one poza „strefą libertariańską”, ale wewnątrz strefy działają one tak samo i niezmiennie w każdym przypadku.

Po drugie, z kolei, nawet jeżeli mówimy o robieniu „co się podoba” z poszanowaniem samych praw podstawowych, to nadal – choć teoretycznie prawo własności stanowi, że właściciel może zrobić ze swoją własnością co mu się podoba – istnieją jeszcze różne umowy z innymi ludźmi i organizacjami, które mogą również ograniczać to, co człowiek może zrobić ze swoją własnością. Przecież nie jest nigdzie napisane, w jakim zakresie człowiekowi wolno się o coś umawiać – ograniczenia są tylko do tego, co człowiek fizycznie jest w stanie zrobić, oraz do zgodności z prawem podstawowym. Jeżeli np. ktoś podpisuje umowę, że samochód, który nabył, będzie utrzymywał w czystości – to musi utrzymywać, nieważne że to jest jego samochód, więc teoretycznie może sobie i gnojówki do niego nalać. Musi nie dlatego, żeby samochód nie był tak do końca jego własny, tylko dlatego, że taką podpisał umowę. Umowa, jeśli rzeczywiście została podpisana dobrowolnie i z pełną świadomością skutków, obowiązuje – zgodnie z prawem umowy. Nie ma to nic do prawa własności.

Zatem, w praktyce, każdy może na swoim terenie robić wszystko, co mu się podoba, ale tylko pod jednym warunkiem: że jest właścicielem ziemi pod wszystkimi zabudowaniami, dróg, pól, lasów, oraz cała ta ziemia będąca jego własnością jest stuprocentowo samowystarczalna – dostarcza wystarczająco dużo wody, ścieki i odpady komunalne przerabia w 100% na swoim własnym terenie, uprawy na tym terenie są wystarczające, żeby wyposażyć wszystkich mieszkańców w żywność, na terenie tej posiadłości znajdują się też różne fabryki produkujące potrzebne narzędzia i sprzęty. Aha, no i oczywiście teren swojej ziemi ma ogrodzony tak, żeby na pewno nikt się tam nie dostał. Bo jeżeli miałby współpracować z jakimikolwiek innymi obszarami i prowadzić wymianę towarową, to już musi podpisywać najróżniejsze umowy.

A i to nie do końca. Bo jeszcze dodatkowo musiałby na tym terenie mieszkać całkowicie… SAM. Jeżeli pojawi się na tym terenie jakakolwiek inna osoba, to i tak trzeba wobec niej przestrzegać praw podstawowych. A do tego dodatkowo jeszcze zwykle dochodzą jakieś umowy między właścicielem ziemi a gościem, które jeszcze owemu właścicielowi mogą wiązać ręce dodatkowo. Oczywiście nikt żadnej takiej umowy właścicielowi ziemi nie narzuca, ale i z drugiej strony nikt nie jest zmuszony, by na jego teren wchodzić, ani robić z nim jakiekolwiek interesy. Ewentualny gość, który ma coś właścicielowi ciekawego do zaoferowania, może żądać respektowania pewnych dodatkowych reguł.

Istnieją na świecie ludzie, którzy próbują żyć całkowicie samotnie i samodzielnie; tacy oczywiście w strefie libertariańskiej byliby jak ryba w wodzie: swój teren, określony i ograniczony, sami za wszystko odpowiadają – tacy oczywiście mogą sobie robić na swoim terenie rzeczywiście co tylko im się podoba. Ale to akurat nie ma znaczenia dla jakichkolwiek rozważań, ponieważ tacy ludzie siłą rzeczy nie wchodzą w interakcje z kimkolwiek. A jeżeli wchodzą – to zawierają zawsze jakąś umowę, choćby tylko tymczasowo na czas wizyty.

2. Każdy może pójść do lasu i upolować co zechce – spryciarze wytrzebią lasy, pozostali będą głodować

Do czyjego lasu?

W strefie libertariańskiej nie ma takiej kategorii ziemi i przestrzeni jak „niczyja”. W ostateczności ziemia taka jest własnością organizacji wspólnoty ziemskiej, którą nazywam „powiatem”, i jest to własność prywatna tej organizacji, co oznacza, że ta organizacja ustala sobie tam prawa jakie chce. Fakt, że każdy może sobie do tego lasu wejść, kiedy chce, zbierać grzyby i jagody, oznacza tylko tyle, że organizacja powiatowa ustaliła takie prawo: „każdy może wejść i jak znajdzie jakieś grzyby, czy jagody, to może zebrać ile chce i wziąć sobie to za darmo”. Oczywiście nie musiała tego ustalać, mogła ustalać inaczej – na przykład, że wstęp do lasu płatny. Albo że można zebrać tylko do dwóch litrów jagód i 2kg grzybów dziennie. Albo że trzeba odpalić temu powiatowi 5% działki ze sprzedaży. Albo że wstęp tylko dla mieszkańców powiatu, dla gości i intruzów nie. Wszystko może sobie ustalić zarząd powiatu, bo powiat działa w imieniu mieszkańców, którzy są efektywnie uczestnikami własności tego terenu.

Las tak samo może być własnością prywatnej osoby, czy firmy, czy jakiegoś kółka zainteresowań zarejestrowanego jako organizacja, i właściciel na tej samej zasadzie sam ustala sobie reguły użytkowania lasu. Jeżeli zatem sam jesteś właścicielem twojego lasu, to możesz sobie w nim oczywiście robić, co ci się podoba (jeśli mieści się to oczywiście w uzgodnieniach z pozostałymi osobami, które wpuściłeś na swój teren, organizacjami do których należysz itd.). Jeśli go wytrzebisz i nie pozwolisz na odradzanie się – zniszczysz swoją własność. Co to zmieni? Nic, poza tym, że nikt po tobie nic sensownego nie odziedziczy, ani też w razie czego nie będziesz mógł tego lasu nikomu za sensowną cenę sprzedać. Ponieważ nie jest to już las taki, jaki był na początku, jest zdecydowanie mniej wart. Odbudowa zniszczonego lasu trwa długie lata, nawet dłużej, niż życie człowieka, więc oczywiste jest, że las sprawnie funkcjonujący jest wart ogromne pieniądze.

Nie jest to żelazna reguła. Ale jeżeli już twierdzimy stanowczo, że jedną z najbardziej powszechnych cech ludzkich jest zachłanność – to w takim razie każdy powinien na swoją własność chuchać i dmuchać, i raczej pomnażać wartość tej własności, niż ją trwonić i niszczyć. Jeżeli trwoni – to jest po prostu idiotą, który nie zasłużył na otrzymanie takiej własności. Choć oczywiście, jeśli już się trafiło, że taki ktoś wszedł w posiadanie lasu, to trudno. Jest to jednak bardzo mało prawdopodobne. A nawet gdyby się trafił ktoś, kto odziedziczył na własność dużą połać lasu i bezmyślnie go zaczyna niszczyć, pewnie nie zostałoby to tak niezauważone, więc znalazłby się jakiś sprytny biznesmen, który zaoferowałby właścicielowi jego odsprzedanie, póki jeszcze ten las jest cokolwiek wart. Ktoś, kto chciałby tylko przepuszczać pieniądze i trwonić wszelkie dobra, pozbyłby się takiego lasu jeszcze z pocałowaniem ręki – o ile łatwiej mu jest przepuszczać pieniądze, niż niszczyć własny las!

To wyraźnie wskazuje na bardzo istotną zależność: ten, kto jest świadom wartości tego, co ma, i ile traci przez niszczenie, nie będzie niszczył. Zamiast tego, będzie robił użytek z lasu. Będzie polował w sposób kontrolowany i będzie sprzedawał innym to, co upoluje – lub będzie zawierał umowę na samodzielne polowanie, również w ściśle ograniczony sposób. Będzie również dbał o drzewa i wycinał je w kontrolowany sposób, zarabiając na dostarczaniu wysokiej jakości drewna.

Tak, wiem oczywiście, że las to nie jest taka tylko połać ziemi i może tam stać zarówno las, jak i fabryka – las po pierwsze długo rośnie i się odradza, po drugie jest to teren, który filtruje powietrze z niechcianych gazów, produkuje tlen i reguluje gospodarkę wszelką chemią w przyrodzie. Dlatego ze świadomością czegoś takiego każdy powiat powinien ustalić sobie reguły dotyczące wielkości obszarów leśnych na jego terenie i jak najbardziej może zażądać od wszystkich właścicieli lasów podpisania stosownej umowy, że o ten las będzie dbał i będzie robił wyrąb „nierabunkowy”. Oczywiście właściciel może się nie zgodzić, ale wtedy powiat może go „odciąć” i nie dopuszczać go do korzystania z własnych zasobów.

3. Właściciel terenu ze źródłem wody będzie wyznaczał zaporowe ceny za dostęp do źródła

Jasne – a równocześnie za transport wody będą mu ludzie skwapliwie wyznaczali umiarkowane stawki. Specjalnie po to, żeby umożliwić mu bogacenie się.

Oczywiście w naszej strefie klimatycznej teoretycznie do wód głębinowych można się dokopać samemu, nie ma z tym większego problemu – dlatego nie jest to sytuacja typu „gość nie ma konkurencji”. Inaczej wygląda sprawa z mocniejszymi źródłami, które potrafią następnie zasilać rzeki – i w naszej strefie klimatycznej w zasadzie tylko takie źródła mogą być przedmiotem handlu, bo tylko takie produkują wodę w dużych ilościach. Jeżeli jednak ktoś by chciał sprzedawać taką wodę po zaporowych cenach, to nikt od niego nie kupi – a źródło nadal działa. Co zrobi z wodą, której nie sprzeda? Wyleje? Woda może wsiąkać w ziemię do czasu (gdyby mogła w nieskończoność, nie istniałyby rzeki, ani jeziora). W końcu zacznie się wylewać. Nie ma takiej pojemności, żeby całą wodę mógł zmagazynować zanim wycieknie! Choćby już nawet dlatego, że wielkość posiadłości ziemskiej nie jest nieograniczona. A nawet gdyby chciał zmagazynować taką wodę, to tylko na tym straci – woda źródlana niestety nie jest, w odróżnieniu od destylowanej, biologicznie neutralna i wraz z upływem czasu zwiększa się w nich ilość szkodliwych substancji, o przesiąkaniu wody mikroelementami ze ścianek zbiorników nie wspomnę. Nawet zakładając, że wodę możemy magazynować latami, po tych kilku latach w zbiorniku jest funta kłaków niewarta, może się nie nadawać nawet do polewania ulic. W ten sposób kupno takiej wody byłoby nie dość, że nieopłacalne (z powodu zaporowych stawek), to jeszcze zmniejszy się na nią ilość chętnych – w końcu kogo może interesować kupno wody, której nie można pić?

A w momencie, gdy woda przekroczy granice posiadłości właściciela terenu ze źródłem… zostanie on podany do sądu arbitrażowego przez właściciela posiadłości za jego granicą. I będzie musiał zapłacić odszkodowanie za zalewanie mu działki. Przecież prawo własności działa tak samo w przypadku właściciela sąsiedniej działki, jak i właściciela źródła wody. Jak to się jednak stało, że woda z jednej posiadłości wylała się na drugą? Że tak w naturze było (pamiętajmy, że dziś raczej jest mało prawdopodobne „odkrycie” istniejącego źródła o takiej mocy – raczej będzie to tak, że dwie działki, jedna ze źródłem i jedna z płynącą dalej wodą, zostały nabyte)? Może i było – ale właściciel przecież zadeklarował, że woda nie jest zjawiskiem naturalnym, tylko jego własnością, bo chce ją sprzedawać. Skoro tak – no to sorry, takie mamy warunki, że jak to jest twoja własność, to też i twoja wina, że woda zalewa posiadłość kogoś innego.

Oczywiście jeżeli właściciel terenu, na którym znajduje się źródło zechce – dla uniknięcia kłopotów – zadeklarować, że ta woda jest zjawiskiem dla niego zupełnie naturalnym i nie bierze odpowiedzialności za wodę (ale i nie będzie w niej mył nocnika – bo wtedy jest to znów przerzucanie z jego przyczyny swojej własności na teren kogoś innego bez pozwolenia), to nie ma innego wyjścia, jak w tej kwestii podpisać z właścicielem sąsiedniej działki odpowiednią umowę. Wtedy oczywiście może powiedzieć, że nie bierze odpowiedzialności za to, że na teren sąsiada wdziera się woda – ale i nie może jej sprzedawać (a jeśli nawet sam chce z niej korzystać, to musi wtedy udostępnić możliwość poboru tej wody bezpłatnie każdemu chętnemu, bo w przeciwnym razie jest to zawłaszczanie zasobu naturalnego). Bo żeby sprzedawać, musiałby uznać ową wodę za swoją własność (prawo informacji – nie może w zależności od okoliczności ta sama rzecz raz być własnością, a raz nie!). A jeśli uzna ją za swoją własność – wtedy z sąsiadem obok musiałby już dogadywać się inaczej, tzn. na dzierżawienie jego kawałka terenu na transport wody. Czy może mu ją sprzedawać? Może, o ile ten ją kupi. Jeśli nie kupi, to wtedy własność właściciela źródła przepływa przez jego teren i na ten temat muszą zawrzeć jakąś umowę na dzierżawę na określonych warunkach. Jeśli tego nie zrobią, to właściciel terenu z rzeką będzie mógł pozwać właściciela terenu ze źródłem do sądu.

Ale i to nawet jest jeszcze nie koniec kłopotów właściciela terenu ze źródłem. Woda przepływa przez teren sąsiada, ale jest raczej nieprawdopodobne, że sąsiad hoduje jakiegoś smoka Wawelskiego, który mu tą całą wodę wypije. Zatem woda będzie musiała wypływać z jego terenu na teren następnego sąsiada. Sąsiad 2 do sąsiada 1 no gościu co mi tu wypływa? A sąsiad 1 powie, że to nie moje, to tego tam, gdzie jest źródło, ja mu tylko udostępniam teren to przelewania wody, za odpowiednią opłatą. To jego własność, do niego idź z pretensjami. I tak po kolei do każdego z sąsiadów nieszczęsny właściciel źródła musi wpaść i podpisać stosowną umowę. Co i raz komuś nowemu musi płacić za przepływ tej „jego” wody przez jego teren, a jeszcze się nie zdążył dobrze zastanowić, w jaki sposób chce zarabiać poprzez „golenie frajerów” na sprzedaży wody!

Dlatego, jak się spodziewam, najsensowniejszym rozwiązaniem jest utworzenie konsorcjum w składzie różnych terenów ziemskich, które ustanowią wspólny zarząd tak powstałego terenu ziemskiego (czyli powiatu), i tereny ze źródłem i rzeką zostaną przejęte przez to konsorcjum na własność. Następnie wszyscy będą z tych zasobów wodnych korzystać ustalając reguły wspólnie.

Inna sprawa może być na terenach ubogich w wodę. Tu sytuacja wygląda inaczej – ale też wygląda inaczej kwestia uzyskiwania własności.

Jeżeli teren jest przedmiotem dobrowolnego zasiedlenia, to wtedy będzie zwykle tak, że nikt nie zajmie terenu bez dostępu do wody, to chyba oczywiste. Jeżeli zaś kilku zajęło tereny i nagle wszyscy się rzucili na niezajęty teren z wodą (mało prawdopodobne, bo zwykle najpierw się patrzy, czy jest woda, a potem zajmuje teren, ale załóżmy), to wtedy prawo do zajmowania tego terenu mają wszyscy, którzy się o to ubiegają i którzy są nim zainteresowani – a w ostateczności będzie musiał to rozstrzygnąć sąd. Jeśli z kolei jest niezajęty teren blisko źródła, to z oczywistych względów jeśli ktoś będzie chciał go zająć, to musi wymyślić, jak z tego terenu zrobić użytek, nie mając dostępu do wody, a następnie z właścicielem uzgodnić odpowiednią umowę użytkowania. Ponieważ samo istnienie takiej umowy – przypisanej do terenu obustronnie (tak też można), a więc dziedziczonej przez każdego następnego właściciela – zmienia kwestię wartości działki, rozwiązanie takiej umowy powinno być obwarowane wypłatą odpowiednich odszkodowań.

Oczywiście może być też źródło innych zasobów – takich jak np. brzeg morza, czy jezioro. Czy nawet coś typu góry, ładne widoki itd. – na to jest jeszcze jeden sposób. Otóż każdy właściciel terenu, o ile nie jest właścicielem dużego, samowystarczalnego terenu (podobno takie nie istnieją, lub też życie na nich wymaga ogromu wyrzeczeń), należy do jakiejś formy wspólnoty ziemskiej. Wszystko jest w takiej sytuacji kwestią umowy z sąsiadami ze wspólnoty, a nawet jeśli się nie należy do wspólnoty, trzeba mieć z nimi zawiązaną jakąś umowę, żeby w ogóle choćby można było się ze swojej posiadłości wydostać. A skoro już są podpisane umowy – to nie ma innej możliwości, niż taka, że właściciel zasobu sprzedaje dostęp do niego po uczciwych cenach. A w zamian może dostać pozwolenie na kupowanie innych zasobów.

Tak. Dobrowolność podpisywania umów i zawierania transakcji to również możliwość umówienia się, że człowieka z terenu jego posiadłości nie wypuszczą i nikt od niego niczego nie kupi. Nawet jeśli musieliby kupić drożej od kogo innego. To prawda, że – jak już chyba wspomniałem – Naczelny Sąd Arbitrażowy jest władny zmusić właściciela zasobu w szczególnych przypadkach do odsprzedaży zasobu. To się jednak dzieje tylko w przypadku, gdy jest to jedyny sposób na rozwiązanie konfliktu. Właściciel terenu z unikalnym zasobem może oczywiście podać do sądu powiat, który nie chce go wypuścić z posiadłości – ale jedyne, co uzyska, to zapewnienie od sądu, że powiat bardzo chętnie go wypuści, jeśli on zechce z nim podpisać odpowiednią umowę na korzystanie po uczciwych stawkach ze swoich zasobów. Właściciel oczywiście może być uparty i dostępu nie dać, ale powiat tak samo może się uprzeć i go nie wypuścić, pozwalając mu co najwyżej w ostateczności wykopać sobie – na własny koszt oczywiście – tunel pod ich terenem.

Oczywiście jeszcze można by zapytać, co w przypadku, gdy trafi się gdzieś kopalnia złota?

Moment. Ustalmy najpierw, co to znaczy „trafi się”? Ktoś trafił przypadkiem na kopalnię złota na działce, która od pewnego czasu jest jego własnością i wcześniej nie było na ten temat żadnej wzmianki? No to trudno – trafił, miał szczęście, jest jego.

A jeśli trafił ot-tak na otwartym terenie?

Nie mógł. Jeśli trafił na „otwartym terenie”, to znaczy, że zrobił to na terenie powiatu, o ile wręcz nie na terenie jakiegoś właściciela będącego osobą fizyczną. Ziemia taka jest własnością prywatną, więc cokolwiek się znajduje w tym miejscu, dysponowanie tym czymś może się odbyć tylko na warunkach określonych przez właściciela. To oznacza, że facet nie mógł grzebać w ziemi. To znaczy pewnie mógł, ale na takiej ziemi to nawet nie wolno mu jagód zbierać, jeśli właściciel na to nie pozwoli. Na grzebanie w ziemi na pewno nie pozwoli tak od kopa.

A jeśli ktoś dogrzebie się do jakiegoś złota, stwierdzi że jest, a potem z dupy nagle kupuje tam działkę?

Może o to wystąpić, choć oczywiście powiat nie ma obowiązku zawierania transakcji – wymuszenie transakcji może przeprowadzić tylko NSA i tylko w sytuacji, gdy jest to niezbędne do rozwiązania konfliktu własności. Ale zanim powiat ową działkę sprzeda, powinien oczywiście najpierw przeprowadzić dokładną analizę owej działki, w tym przeprowadzi badania, co tam się znajduje, nawet pod ziemią – i jeżeli jest tam kopalnia złota, to z pewnością ją znajdzie. Nadal oczywiście może mu ją zechcieć teoretycznie sprzedać, choć pewnie będzie sobie za to żądać potwornych pieniędzy, bo działka z kopalnią złota będzie i kupę złota warta. Oczywiście powiat może źle wykonać prace badawcze i sprzedać mu działkę za bezcen – trudno, jeśli powiat ma takich mieszkańców, którzy nie umieją wymusić określonych rzeczy na władzach w takich przypadkach, to trudno.

Oczywiście to nadal nie oznacza, że po kupnie takiej działki już hulaj dusza. Powiat, mimo badań, może kopalnię przegapić. Niestety jeżeli znajdą się jakiekolwiek dowody na to, że ten człowiek wcześniej dowiedział się w jakiś sposób, że na tej działce znajdowała się kopalnia złota, to wtedy wystąpi problem typu niezgodność przedmiotu transakcji między zapisem w umowie, a stanem faktycznym (tzn. co innego pod pojęciem owej działki rozumiał powiat, a co innego nabywca – ponieważ nabywca wiedział, że nabywa teren ziemski z kopalnią złota, a to jest już przedmiot innej transakcji). Jeśli powiatowi uda się coś takiego udowodnić, idzie z tym do sądu i uzyskuje od niego z marszu unieważnienie transakcji. Tylko, drobnostka, powiat też nie może być głupi i dać zapisu w umowie, że sprzedaje działkę niezależnie od tego, co się na jej terenie i pod nią znajduje. Musi dokładnie opisać, że sprzedaje działkę o danej powierzchni, z pułapem wysokościowym X metrów i z dozwoloną głębokością Y metrów, na terenie której nie ma żadnych wartościowych minerałów. W zasadzie samo ograniczenie głębokości zwykle powoduje, że żadne kopalnie nie mają tam racji bytu – w razie udowodnienia, że ktoś kopie na swojej ziemi na głębokość większą, niż wspomniane w jego akcie własności, czeka go wypłata sporych odszkodowań.

4. Nie będzie żadnej wymyślonej przez współczesne państwa „własności intelektualnej” – każdy będzie mógł kopiować filmy i muzykę bez ograniczeń!

W strefie libertariańskiej podstawą do rozważania praw własności jest pojęcie zasobu. Zasób jest to coś, co posiada jakąś wartość, może być przedmiotem transakcji, przedmiotem własności i dzierżawy (przy czym uwaga: transakcja wymaga, aby poddany jej zasób był najpierw czyjąś własnością). Aby stwierdzić, czy w strefie libertariańskiej będzie istniało pojęcie własności intelektualnej, trzeba określić, czy jest ona zasobem.

Rozstrzygnięcie, czy własność intelektualna może być zasobem, jest bardzo proste. Wystarczy dać następujące porównanie: załóżmy, że mam płytkę DVD (powiedzmy że RW) z filmem i jedną taką samą, czystą. No dobrze, zapisaną jednokrotnie jakimiś nieistotnymi danymi. Czy wartość tych dwóch przedmiotów na rynku jest identyczna, czy też ta z filmem będzie warta więcej? Zakładamy oczywiście, że poza faktem, że na jednej z płytek jest nagrany ten film, niczym się one od siebie nie różnią. Zakładamy oczywiście dodatkowo, że film ten równocześnie nie jest nigdzie dostępny do ściągnięcia w sieci, choć istnieje dostępnych wiele płyt DVD z tym filmem.

Porównanie to oczywiście można też odnosić do tego, co jest faktycznie wart dany film na rynku. Istnieją bowiem oczywiście filmy, które dla wielu ludzi będą przedstawiały taką wartość, że różnica między tymi dwoma płytkami będzie żadna. Ale i trzeba też pamiętać o drugiej stronie medalu – ile zasobów zostało poświęconych, aby wyprodukować tą pierwszą, pierwotną płytkę DVD z filmem. A konkretnie, aby wyprodukować sam film.

Oba te porównania wskazują nam niezbicie, że ów film, który jest jedynie zapisem danych, nie jest w ogólności jakimś „zupełnie niczym”. Natomiast trzeba też pamiętać, że ponieważ może on być powielany, to nie może być siłą rzeczy przedmiotem sprzedaży (ponieważ po dokonaniu sprzedaży uważa się, że zasób docierając do następnego właściciela poprzedniego opuścił). Może być jedynie przedmiotem dzierżawy (licencji). Przedmiotem sprzedaży co najwyżej mogą być prawa autorskie do filmu (czyli, w tym wypadku, możliwości ustalania innym warunków licencji tego filmu).

Ale z drugiej strony trzeba też pamiętać o tym, że własność intelektualna musi podlegać takiej samej grze rynkowej, jak inne zasoby. Szczególnie istnieje tutaj problem w przypadku wynalazków, ale także takich rzeczy np. jak wzory projektowe. Właściciel takiego zasobu intelektualnego przez sam fakt zarejestrowania go ma potencjalne możliwości szkodzenia innym poprzez zakazywanie im robienia podobnych rzeczy, nawet jeśli się na nim wcale nie wzorowali. Dlatego w przypadku własności intelektualnej trzeba uwzględniać następujące aspekty:

 • jakie zasoby i jak wiele pracy ktoś włożył w wymyślenie tego wynalazku (stworzenia utworu itd.)
 • jakie zasoby i jak wiele pracy ktoś włożył w dopracowanie tego pomysłu od strony technologicznej
 • na ile można oszacować alternatywne sposoby wytworzenia takiego zasobu intelektualnego
 • czy są możliwości oszacowania wartości samego zasobu (porównanie wartości zasobów, które ów zasób zawierają, i które go nie zawierają)

Dopiero po przeanalizowaniu tych wszystkich czynników możemy stwierdzić, na ile rzeczywiście można określić, że coś jest zasobem intelektualnym, i jakie obowiązują go dodatkowe uwarunkowania.

Załóżmy taką całkiem arbitralną sytuację: w strefie ktoś robi film. Wydaje na niego określone pieniądze. Jak może teraz ten film sprzedać, żeby cała robota mu się opłaciła?

No bo jeżeli nie będzie żadnego prawa, które by chroniło „własność intelektualną”, to wtedy sprzeda jednemu gościowi za ułamek tego, co włożył w produkcję (za większe pieniądze przecież nikt nie kupi), a ten następnie rozprowadzi wśród wszystkich w całej strefie. No, może użebrze parę groszy na jakiejś sprzedaży dobrze rozreklamowanej – ale nie róbmy sobie jaj, w strefie raczej wszyscy się lepiej znają, więc jeden kupi, sąsiedzi zrobią zrzutkę, i tak producentowi filmu nie zwrócą się nawet koszty produkcji. Potencjalni twórcy filmów będą o tym wiedzieć doskonale, więc i nie będą niczego produkować. No, ewentualnie gdyby znalazła się grupka zapaleńców, będą ten film wyświetlać wyłącznie na jakichś „zamkniętych pokazach” (nawet w zwykłych kinach nie ma co ryzykować, bo będą też ludzie wynoszący film kamerą – za to nie można karać, skoro film nie jest przedmiotem własności). A na dodatek, jeśli przedstawicielstwo strefy nie podpisze z innymi krajami umów na ochronę „własności intelektualnej”, to na granicy będą nawet kontrolować, czy ktoś nie „przemyca” filmów czy dokumentacji technicznej (i aresztować za próbę przemytu). W efekcie mieszkańcy strefy nie będą mogli oglądać żadnych filmów produkowanych za granicą, a co najwyżej pokątnie rozdawać sobie pirackie kopie – choć to z kolei też byłoby legalnie naciągane, ponieważ prawo własności dotyczy tego przypadku również. Już nie wspomnę zresztą o niemożliwości bycia takiej strefy w Schengen, bo warunkiem jest uważanie zasobów intelektualnych za zasoby i jako takie podlegające prawu własności.

Dlatego nie ma innego wyjścia jak określić pewien ograniczony czas, przez który będzie obowiązywała ochrona własności intelektualnej, czy też różne inne bardziej skomplikowane obostrzenia, takie jak nakaz licencjonowania każdemu chętnemu.

Własność intelektualna zawsze wzbudza wiele kontrowersji – ale trzeba niestety też pamiętać o tym, że traktowanie utworów i wynalazków jako rzecz publiczną spowoduje jedynie, że nikt nie będzie chciał niczego wynajdować, ani tworzyć – a jeśli już coś takiego zrobi, to będzie to robić wyłącznie z pasji, dla grona znajomych, może czasem dla sławy – ale będzie to robić wyłącznie jako poboczne zajęcie, coś w rodzaju hobby (a przez większą część czasu będzie robił co innego, coś, na czym może zrobić pieniądze). A wynalazki będzie po prostu ukrywał na ile się da i będzie sam robił z nich użytek dla siebie – nie dając innym możliwości skorzystania z jego dobrodziejstw, nawet za obopólną korzyścią. Wynalazki nadal będą powstawały w krajach, w których własność intelektualna jest chroniona, a strefa będzie zaściankiem technologicznym. To jest teoria.

Nie jestem w stanie niestety potwierdzić nic konkretnego w kwestii praktyki, bo różne rzeczy słyszałem. Słyszałem np., że Anglia tak się wzbogaciła w czasach XIX-wiecznej rewolucji przemysłowej, bo była pierwszym krajem, który wprowadził prawo patentowe. Ale i słyszałem też, że Szwajcaria początkowo tak się wzbogaciła dzięki korzystaniu z Niemieckich wynalazków bez ponoszenia opłat za patenty – oczywiście do czasu, bo Niemcy się w końcu wkurzyli i wymusili na Szwajcarii wprowadzenie tego prawa, no i wtedy eldorado się skończyło. Oczywiście na obie te rzeczy istnieje wytłumaczenie: Anglia się wzbogaciła, bo ludzie mając pewność ochrony swoich wynalazków, publikowali swoje wynalazki i robili na nich kasę, a kasę robili też następnie ci z nich korzystający. Szwajcaria natomiast korzystała z już gotowych wynalazków z Niemiec – czyli bogacili się cudzym kosztem.

Istotne jest jednak, że na pewno jakaś ochrona własności intelektualnej powinna istnieć, ponieważ zasób intelektualny jest bezsprzecznie zasobem. Niestety współczesna realizacja tego ideału często bywa taka, jak to zwykle – że właściciel unikalnego zasobu uniemożliwia dostęp, a ten, który ten dostęp wykradnie, niczym Prometeusz, jest następnie ścigany przez prokuraturę (już nawet jeden z takich, po pogróżkach, popełnił samobójstwo). Natomiast czy można określić jakieś uniwersalne reguły, które pozwalałyby pozbawiać właściciela zasobu możliwości jego nieudostępniania? Oszacowanie, ilu ludzi „kupiłoby” licencję na określony zasób intelektualny, gdyby nie dano im możliwości uzyskania go za darmo, jest bardzo trudne, właściwie można to jedynie zrobić poprzez porównanie i policzenie – a porównać nie zawsze jest z czym. Potem oszacowanie, kto z zasobu skorzystał i jak go spożytkował. Po co? Tylko i wyłącznie po to, żeby stwierdzić, kto ma zapłacić odpowiednie odszkodowania. Właściwie najsensowniejszy chyba pomysł byłby taki, żeby za ochronę własności intelektualnej należało płacić odpowiednie pieniądze, w zależności od typu zasobu (sposobu jego wykorzystania), z ratą rosnącą z każdym rokiem ochrony. Ale to już jest do ustalenia w gestii powiatów – podobnie jak regulacje antymonopolowe.

Problem polega też na tym, że ten przykład z samobójstwem człowieka zaszczutego przez prokuraturę za to, że udostępnił w sieci należące do prywatnego właściciela dokumenty aby pomóc studentom w uzyskaniu niezbędnej im wiedzy, jako przykład „tych okrutnych praw autorskich”, jest nietrafiony. Problemy w tym przypadku były zupełnie inne, tzn.:

 • facet nie był żadnym złodziejem-włamywaczem, kieszonkowcem, mordercą, gwałcicielem, czy w ogóle kimś niebezpiecznym dla społeczeństwa, więc ściganie go przez prokuraturę jest najzwyczajniej w świecie brutalną opresją, działaniem godnym totalitarnej dyktatury (oligarchicznej zresztą) – jeśli USA, a dokładnie temu stanowi, w którym sytuacja miała miejsce, zależało na pokazaniu, że tam cywilizacja jeszcze nie dotarła, a standardy prawne przypominają carską Rosję lub Afganistan, to im się to udało. Jeżeli dla kogoś to stanowi problem, że ten gość udostępniał te materiały w sieci, to tylko dla właściciela praw autorskich. Właściciel ten powinien móc go podać do sądu i zażądać odszkodowania – i na tym powinna się wszelka moc „ścigania przestępstwa” zakończyć. Ewentualnie właściciel praw może jeszcze zażądać od uczelni zdjęcia udostępnienia oraz powiadomić wszystkich, którzy zdążyli już skorzystać, że mają usunąć wszelkie odwołania do tego materiału we wszystkich swoich pracach lub móc udowodnić, że nabyli prawa do dzierżawy tego materiału (lub je nabyć, jeśli tego nie zrobili), i jeżeli taka akcja się uda, to o tyle mniej będzie żądać od udostępniacza odszkodowania.
 • jeżeli rzeczywiście był to materiał potrzebny studentom, to uczelnia nie powinna nawet sugerować, że istnieje taki materiał i że warto by było się do niego odwołać – jak ktoś studiuje, to uczelnia powinna udostępnić mu za darmo (tzn. na własny koszt) wszystkie potrzebne materiały; jeśli nie może tego zrobić, to nie może wymagać poszukiwania wiedzy w takich źródłach, a jeżeli ktoś na własny koszt zdobędzie takie materiały, to powinien zawrzeć z uczelnią specjalną umowę określającą finansowanie źródła oraz udział w zyskach, jeśli praca studenta miałaby być do czegoś przez uczelnię wykorzystana – wykorzystywanie własnych pieniędzy do zdobycia materiałów KONIECZNYCH do wykonania pracy na uczelni (nie mówię o materiałach „wspomagających”, jak skrypty uczelniane, tylko o materiałach podstawowych, obowiązkowych) uważam za skrajne barbarzyństwo, uczelnia która w ten sposób postępuje, zwłaszcza że i tak słono sobie liczy za naukę, jest zwykłym zdziercą i gołodupcem w jednym. Uczelnia zatem powinna była dogadać się z właścicielem zasobu, jeżeli zamierzała żądać od studentów używania tego zasobu. W ogóle praktyka – o której słyszałem jeśli chodzi o USA, ale obca mi kompletnie – żeby student z własnej kieszeni sponsorował dość pokaźne koszty swojej nauki poza tym, co ma otrzymać uczelnia, i to w dodatku jeszcze koszty okazjonalne, o których nie było w ogóle mowy przed rozpoczęciem nauki, to dla mnie również praktyki niczym nie różniące się od Rosyjskich pilotów samolotów rejsowych, którzy potrafią przed lotem wyjść do pasażerów i powiedzieć „zrzutka na paliwo, inaczej nie lecimy”.

Problem z takimi prawami jest przede wszystkim taki, że po jakimś czasie tego typu wynalazki i utwory wplatają się w codzienne życie, ludzie zaczynają je znać na pamięć, a także utrwalać w powszechnie tworzonych dziełach. Tak jak dobra fizyczne zużywają się, psują, zostają odesłane w którymś momencie na śmietnik, tak też i wynalazki, filmy, czy muzyka, muszą podlegać prawu „rozmycia” i tym samym stania się własnością publiczną. Jeżeli więc chcemy być w porządku z każdym aspektem zasobu, to trzeba też umieć sensownie określić taki właśnie „czas rozmywania się”. Moim skromnym zdaniem, 20 lat to jest maksymalny czas, na jaki można pozwolić własności intelektualnej się rozmywać – niestety współczesne państwa ustaliły tą granicę dużo, dużo wyżej. Tak naprawdę najsensowniej by było, żeby ochrona nie miała w ogóle limitu czasowego, a jedynie aby po prostu po pewnym czasie owa ochrona przestała się opłacać.

Więc na pewno w strefie libertariańskiej zasób intelektualny będzie zasobem i będzie podlegał prawu własności, natomiast jak każdy zasób będzie się też „zużywał”, a rozstrzygnięcie, na jakim stopniu „zużycia” jest ten zasób i oszacowanie wartości własności i możliwych pretensji, będzie pewnie niejednokrotnie przedmiotem arbitrażu. Spodziewam się jednak, że państwa rozwiążą ten problem szybciej ustalając dla obywateli i zarejestrowanych w nich firmach odpowiednie reguły określające zużywanie.

Moim zdaniem najsensowniejsze podejście do ochrony własności intelektualnej jest następujące:

 • Powinna istnieć inicjatywa forum zajmująca się ochroną własności intelektualnej
 • Każdy zasób intelektualny, który ma podlegać ochronie, musi zostać zarejestrowany, wraz z przypisaną firmą, która zajmuje się jego ochroną
 • Firma, która chroni wartość intelektualną, musi prowadzić rozpoznanie odnośnie tego, jak bardzo zasób jest popularny wśród ludzi
 • Stawka za ochronę jest określana przez następujące czynniki:
  • Z każdym rokiem stawka jest podwyższana o 1/4 stawki z poprzedniego roku
  • Zgodnie z wyliczonym procentem populacji, którzy korzystają z owego wynalazku, określa się liczbę korzystających, i dodatkowy składnik stawki jest proporcjonalny do tej wartości (jest to jeszcze mnożone przez 10% wartości rynkowej zasobu po odjęciu marży sprzedawcy)

Problemem tutaj jest nie tyle to, że nie wiadomo, czy to własność, czy nie, tylko do którego momentu jest to ochrona własności, a od którego żerowanie na ludziach dzięki lukom w prawie.

5. Każdy, kto ma kasę, będzie mógł wynająć lepszych prawników, lepszych arbitrów, przeciągnąć sprawę na swoją korzyść i żądać kosmicznych opłat i odszkodowań.

Oczywiście tu też można przytoczyć wiele sytuacji, które miały miejsce. Oczywiście żadna w strefie libertariańskiej, co oczywiste, ale wszystkie jednak w państwie uważanym za wyjątkowo „liberalne”.

Otóż był sobie pewien sędzia, który wykończył właściciela pralni na tyle, że ten musiał ewakuować się do Korei. W USA, gdzie sprawa miała miejsce, wypadki potoczyły się następująco: właściciel pralni zniszczył spodnie sędziemu, które ten dał mu do uprania. No, sprawa była nie do uratowania, a pralnik nawet nie protestował – wina była oczywiście po jego stronie, więc pralnik zaproponował odszkodowanie. Ponieważ sędzia argumentował, że owe spodnie były dla niego istotną pamiątką i mają dla niego dużą wartość, pralnik zaproponował dwukrotność ceny rynkowej owych spodni w ramach odszkodowania. Jednak poszkodowany nie chciał na to przystać, upierając się, że chce dużo wyższego odszkodowania (nie pamiętam ile – ale podobno jakaś zawrotna suma, za którą można by kupić pralnię, pralnika i cały jego majątek i jeszcze dużo by zostało). Sąd oczywiście zamierzał przychylić się do jego prośby i takie odszkodowanie mu zasądzić. Rezultat był łatwy do przewidzenia – ponieważ pralnik żadną miarą nie mógłby spełnić jego wygórowanych żądań, postanowił wyjechać z USA do Korei. Wiadomo której Korei, jest jedna, druga to czarna dziura 😀

Nie chcę dywagować, jakie to prawo pozwoliło sędziemu zaakceptować takie żądania poszkodowanego. W strefie libertariańskiej sprawa zostałaby potraktowana w następujący sposób:

Należy zacząć od tego, że wszystkie transakcje w strefie libertariańskiej odbywają się na zasadzie umowy. Umowa oczywiście może być ustna, choć oczywiście umowę bez papieru jest trudniej poświadczyć. Ale w przypadku dawania spodni do pralni w zupełności wystarczy, że zostanie podpisany krótki papierek, że przyjęto do pralni, i że klient zgadza się na warunki. Właściciel pralni, jeżeli jest przytomny, opisze w regulaminie warunki przyznawania odszkodowań w momencie zniszczenia rzeczy. Oczywiście jeśli takie warunki naruszałyby prawa podstawowe, sąd je podważy (np. jeśli w regulaminie będzie coś typu „zastrzegamy sobie prawo nie oddania rzeczy przyjętej na stan”), nawet jeżeli klient to podpisze. Ale jeżeli będzie po prostu napisane „w przypadku zniszczeń niemożliwych do przywrócenia do pierwotnego stanu odpowiadamy do wysokości wartości zakupu plus X extra”, to klient ma tylko jedną możliwość: zgodzić się na takie warunki (albo zrezygnować z usługi). Został uprzedzony, że może się zdarzyć w wyniku ich błędu, że zniszczą. Został uprzedzony, że jeśli zniszczą, to odpowiadają do wysokości wartości plus coś ekstra – i jest to zgodne z prawami podstawowymi. W takim przypadku klient po prostu albo może zgodzić się na takie odszkodowanie, albo wypad z baru. Co więcej, można żądać deklaracji, jeśli oddana do pralni rzecz jest warta więcej, niż podana kwota. Jeżeli jest wyższa, to pralnia może odmówić przyjęcia, albo nawet zażądać dodatkowej stawki proporcjonalnej do tej wartości.

Jeżeli jednak pralnia nie określa wprost takich warunków (pralnik niech sobie pluje w brodę – ale to jeszcze nie oznacza totalnej porażki), to trzeba ustalić materialne straty. Zidentyfikować rodzaj zniszczonego przedmiotu i jego bardzo dokładne parametry. W przypadku spodni oznacza to, że musi być znany ich materiał, wymiary, typ, firma, itd.

No dobrze, a co z sentymentem, pamiątką, szczególnymi przeżyciami, bezpowrotnym zniszczeniem tego, z czym człowiek był związany? Odpowiedź jest następująca: te rzeczy nie spełniają pojęcia zasobu, nie mogą więc być przedmiotem odszkodowania. Jeżeli ktokolwiek chce wyrównania za straty moralne, to musi podać jakiś sposób przeliczenia owych strat moralnych na materialne – przykładowo, jeżeli ktoś na wieść o czymś z winy pozwanego dostał zawału serca, to koszty leczenia; jeśli załamanie nerwowe, przez które nie mógł się skupić na pracy – odszkodowanie za czas pracy, ewentualnie za urlop, jeśli musiał go wziąć itd. W najgorszym razie, jeżeli żądania są zbyt wygórowane, sąd może zasądzić zlecenie wykonania na specjalne zamówienie wiernej repliki zniszczonego przedmiotu – co oczywiście w niektórych szczególnych przypadkach mogłoby nie być możliwe (wtedy pozostaje już tylko możliwość odszkodowania materialnego po wykonaniu odpowiedniej wyceny). Oczywiście dokładność opisu, a zatem również informacji źródłowych potrzebnych do wydania werdyktu, czy jest to wierna replika, spoczywa na pozywającym. A że wycena też kosztuje, to sąd może zasądzić wtedy koszty wyceny pozwanemu, jeżeli udało się osiągnąć porozumienie po pierwszej wycenie, ale jeżeli dla pozywającego była niezadowalająca, a okazała się na dodatek kosztowna w przeprowadzeniu, może je zasądzić pozywającemu.

W przypadku, gdy zostanie zasądzone sporządzenie wiernej repliki, pewnie i pralnika mogłoby to nadal słono kosztować, choć oczywiście ma on pełną dowolność, komu zleci wykonanie takiej repliki. Ale w takim przypadku mógłby sobie co najwyżej pluć w brodę, że nie zamieścił w regulaminie regulacji odnośnie odszkodowań za zniszczenia. Natomiast najważniejsze jest to, że ile by pieniędzy nie musiał włożyć w sporządzenie takiej repliki, pozywający nie dostanie z tych pieniędzy ani grosza. Nie ma żadnej możliwości, żeby pozywający uzyskał jakimkolwiek sposobem jakieś bardzo wysokie, niewspółmierne do wartości, odszkodowanie, żeby nie wiem jak dobrych miał prawników, i żeby nie wiem jak bardzo płakał i jęczał, że z tym przedmiotem był aż tak bardzo emocjonalnie związany. Zgodnie ze zdrowym rozsądkiem można by mu zresztą odpowiedzieć krótko, że jak był z nimi tak emocjonalnie związany, to trzeba było je uprać samemu, albo ubezpieczyć je od zniszczenia, zanim oddał je do pralni.

Tak, ale opis tego przypadku nie wyczerpuje wszystkich problemów. Pozostaje problem co w przypadku, gdyby NSA dał się skorumpować i powiedział, że to on tu decyduje, kiedy prawa podstawowe zostały pogwałcone, a kiedy nie – i przyjmie za dobrą monetę wygórowane żądania pozywającego. No cóż, w teorii możliwość taka zawsze istnieje (na pocieszenie dodam, że żaden system na świecie nie rozwiązał tego problemu). W strefie przynajmniej próbuje się ten problem minimalizować w taki sposób, że każdy powiat powinien mieć swojego człowieka (tylu ludzi, ile chce – liczba nie ma znaczenia), co oznacza, że w ogólności mogłoby dojść w którymś momencie do sporu między powiatami, który musiałby zostać rozstrzygnięty już na ogólnym forum. W efekcie sędzia NSA, który wydał kontrowersyjny wyrok, może zostać pozwany za właśnie wydanie wyroku niezgodnego z prawami podstawowymi. Decyzję podejmuje – jak w każdej sprawie – skład sędziów NSA (sędzia uczestniczący w sprawie, zgodnie z regułami NSA, jest wyłączony z udziału). Tak naprawdę nie ma żadnej ostatecznej broni przed skorumpowanym NSA jak prawo do wypowiedzenia mu posłuszeństwa, jeśli NSA łamie prawa podstawowe. Nawet gdyby to w ostateczności miało oznaczać wyłamanie się określonych powiatów z superpaństwa strefy. Ale, jak napisałem w samym artykule opisowym, superpaństwo strefy jest również tworem dobrowolnym z inicjatywy powiatów – nie ma niczego wiążącego strefę w całość niż NSA i prawa podstawowe.

6. Tam nie będzie śledzenia obywatela, kamer na ulicach, podsłuchów, fotoradarów, ani nieoznakowanych radiowozów…

Ależ oczywiście, że będą. To nie jest kwestia tego, że ktoś ma zapędy do śledzenia innych, to jest kwestia bezpieczeństwa własnego i mentalności ludzi. Jeżeli chcesz kogokolwiek pozwać przed sąd za wykroczenie przeciwko zapisom określonej umowy, musisz mu to w jakiś sposób udowodnić – a jak udowodnisz nie mając zapisu z kamery? Ostatnio na „tubie” bardzo popularne są filmiki przedstawiające wypadki samochodowe w Rosji. Skąd ich tak dużo? Otóż w Rosji samo przebywanie na drodze jest tak niebezpieczne i tak często samochody ulegają tam uszkodzeniu, że towarzystwa ubezpieczeniowe oferują ludziom zniżki składki ubezpieczenia, jeśli będą jeździć z zainstalowaną i włączoną kamerą samochodową. Stąd prawie każdy kierowca ma coś takiego w samochodzie. Dlaczego tak jest? No cóż, skoro tylu kierowców jeździ jak wariaci, to wszyscy muszą mieć kamery.

Jeżeli na danym terenie będą mieszkać wyłącznie ludzie uczciwi – ale i nikogo nie będzie można na ten teren wpuszczać – to tam kamery i miejski monitoring mogą nie być potrzebne. Co najwyżej na pograniczu z innym powiatem, za którym po prostu kończy się prywatna własność ziemska wspólnoty mieszkaniowej. Jeżeli jednak powiat deklaruje, że pozwala wejść każdemu nieznajomemu bez konieczności uprzedniego zgłoszenia, za wyjątkiem jedynie tych, którzy mają tam zakaz wstępu, to trzeba z przyczyn zasadniczych śledzić, kto się tam na ten teren dostaje i co na tym terenie robi – a także, czy czasem nie wchodzi na ten teren ktoś, kto dostał zakaz. Prawo informacji wyraźnie określa, że złamanie zapisów umowy musi być potwierdzoną informacją, owo złamanie musi być świadome i muszą być zidentyfikowane osoby, które dokonały naruszenia. Bez tego nie można nic gościowi zrobić.

Choć z drugiej strony, ponieważ ziemia jest własnością prywatną, to wejście na jej teren oznacza zgodę na warunki (pod warunkiem, oczywiście, że jest zamieszczona na tę okoliczność odpowiednia informacja). Powiat np. może ustalić, że na terenie tego powiatu każdy ma gdzieś własność prywatną i musisz na własną odpowiedzialność wiedzieć, kto gdzie ma własność prywatną, ponieważ może to nie być oznaczone, oraz że każdy właściciel ziemi na swoim terenie ma prawo strzelać bez ostrzeżenia. Tak może być, oczywiście, przy założeniu, że informacja ta została na pewno przekazana przed wejściem na teren powiatu, a każdy z mieszkańców powiatu – a także każdy z gości, który na jego terenie przebywał w momencie uchwalania takiego postanowienia – został o tym powiadomiony i podpisał stosowną umowę (czy też aneks). Wtedy sprawa jest prosta: jesteś na terenie powiatu, to znaczy, że podjąłeś zobowiązanie. Nie podoba się – to wypad z powiatu.

Ale oczywiście możliwość strzelania do wszystkiego co się rusza nawet na własnym terenie jest nieco niecywilizowanym rozwiązaniem problemu, dlatego zamiast tego lepiej zdecydować się na monitoring. Przy czym oczywiście monitoring i dostęp do jego danych będzie również obwarowany odpowiednią umową, więc nie jest to w żaden sposób śledzenie „obywateli przez władzę”.

Tak samo: fotoradary, nieoznakowane radiowozy, to wszystko jest w gestii właściciela drogi. Właściciel drogi może zdecydować, że jest mu to potrzebne dla zapewnienia bezpieczeństwa na drodze. Nie będzie więc co prawda policji wlepiającej mandaty – ale będzie zatrudniona specjalnie w tym celu firma, która będzie ścigać nieposłusznych kierowców, a potem wytaczać im sprawy – ponieważ podleganie przepisom o ruchu drogowym w tym wypadku jest to kwestia podpisania umowy między kierowcą a właścicielem drogi. Na dobrą sprawę zatem właściciel drogi może sobie ustalić co mu się podoba w kwestii zarówno przepisów drogowych, jak i certyfikatów wymaganych od kierowców, żeby pozwolić im poruszać się na drodze. Choć oczywiście w tej kwestii właściciel drogi może mieć sporo ograniczeń związanych z koniecznością zawierania umów z powiatem (o ile powiat sam nie jest właścicielem drogi). Ten z kolei może być związany umową z jakąś inicjatywą forum, która nakazuje mu – na przykład, ale myślę że realny – wymagać stosowania u siebie Europejskich standardowych przepisów drogowych oraz honorowania praw jazdy jako certyfikatów.

7. Tam każdy człowiek będzie wart tyle, ile będzie wart dla korporacji, ile będzie wart na rynku pracy.

W rzeczywistym świecie każdy człowiek jest tyle wart, ile dóbr potrafi wytworzyć. Natomiast ten problem dotyczy oczywiście przypadków, gdy człowiek nie jest w stanie sam sobie pomóc i wymaga pomocy innych (działalność organizacji dobroczynnych jest oczywiście jedną z najistotniejszych, o tym już wielokrotnie była mowa), oraz również bardzo istotny, gdy chodzi o rodziny z dziećmi, w których kobieta zajmuje się dziećmi i poza tym nie wykonuje żadnej konkretnej pracy. W szczególności zaś chodzi o „powrót do pracy”, gdy kończy okres opieki nad dzieckiem.

W tej kwestii trzeba mieć trochę inne podejście mentalne. Zarabiający ojciec nie zarabia pieniędzy dla siebie, tylko dla całej rodziny, jest to dochód wszystkich, a nie tylko jego dochód. Jego żona nie jest „niepracująca”, tylko pracuje w domu. Problem „powrotu do pracy”, tak mocno nagłaśniany ostatnio, to nie jest problem tego, że kobieta ma gorzej bo musi zajmować się dziećmi. To jest problem tego, że kobieta zajmująca się dziećmi może być uważana za mniej wartą na rynku pracy, ale to wszystko zależy od tego, jak wygląda rynek pracy.

A dokładnie, zależy od tego, jak wygląda możliwość zakładania własnej działalności gospodarczej przez dowolnego człowieka. Wiadomo, że nie każdemu chce się to robić, wielu woli zatrudnić się w firmie prowadzonej przez kogoś innego. Ale to nie znaczy, że wszyscy, którzy prowadzą działalność, podchodzą w ten sposób do każdego człowieka. Co więcej, wystarczy że znajdzie się jeden pracodawca, który postępuje inaczej i ściągnie do siebie wszystkich, którzy chcą być traktowani jak ludzie.

Wśród naiwnych wielbicieli socjalizmu panuje powszechne przekonanie o tym, że „gdybym był przedsiębiorcą, to celowo płaciłbym jak najmniej i dawał jak najgorsze warunki pracy, żeby największe zyski pozostawić dla siebie”. Nie wiedzą biedacy niestety o tym, że w kapitalizmie każdy postępujący w ten sposób byłby bardzo szybko bankrutem. Wystarczy jeden przedsiębiorca, który potrzebuje pracowników (bo, powiedzmy, dopiero rozwija firmę), więc oferuje lepsze płace i warunki pracy. Natychmiast źle traktowani pracownicy odejdą gdzie indziej.

Przede wszystkim nie można zapominać o tym, że wolny rynek to nie tylko wolny rynek towarów i klienta, to również wolny rynek pracy. I tak jak na rynku towarów wygrywa ten, kto da najlepszą jakość za najniższą cenę, tak na rynku pracy wygrywa ten, kto daje najlepsze zarobki przy najlepszych warunkach pracy. Problemy ze „złym traktowaniem pracownika”, jak się okazuje, wynikają właśnie z braku elementów wolnej konkurencji na którymś polu. Utwierdza to jedynie starą prawdę, że socjalizm bohatersko zwalcza problemy nie istniejące w innych systemach.

8. W strefie libertariańskiej nie będzie żadnych ograniczeń w uprawie GMO

Oj, bardzo wątpię.

To, że żywność naturalna jest bezpieczna to wiemy od wieków, natomiast przed GMO istnieją nadal słuszne obawy – nie tylko dlatego, że jest to nowe, ale również dlatego, że istnieje w tej kwestii istna dezinformacja (naukowcy badający GMO, którzy są jego przeciwnikami, twierdzą, że udowodnili ich wysoką szkodliwość dla człowieka i w ogóle środowiska, a ci co są zwolennikami, twierdzą uparcie, że żadnych dowodów szkodliwości nie ma, i nie istnieje żadne wiarygodne ciało, które potrafiłoby tą kwestię jednoznacznie rozstrzygnąć). Nie chcę tutaj rozwijać tego tematu, ani podejmować polemiki na temat GMO, dość powiedzieć jeśli chodzi o temat strefy libertariańskiej, że zbyt wielu ludzi ma nadal obawy przed GMO, w związku z czym mogą żądać informacji o tym, czy produkt zawiera GMO. I to nie tylko produkt roślinny, którego problem dotyczy bezpośrednio – taki jak pszenica karłowata. Również wszystkie pochodne – a więc wypieki, czy były z mąki powstałej z ziarna GMO, pomidory w sałatce, jak również pasze dla zwierząt, mięso z tych zwierząt, jajka czy też nie są czasem od kur karmionych paszą GMO…

Oczywiście ktoś zada pewnie pytanie: a po co GMO ma być oznaczone? Bo ktoś tam tak sobie zażyczył?

Ano będzie musiało być oznaczone, ponieważ każdy sprzedawca pomidorów Monsanto (weźmy sobie tę firmę jako przykład, bo akurat jest najbardziej znana) może zostać pozwany na ogromne odszkodowanie za oszukańczą sprzedaż. Dlaczego? Ponieważ sprzedaje „pomidory Monsanto” jako pomidory. Jedną z konsekwencji istnienia prawa informacji jest to, że przedmiotem transakcji musi być to samo względem wszystkich uczestników transakcji – co oznacza, że przedmiotem transakcji nie może być zamek przez kupującego rozumiany jako budowla, a przez sprzedającego jako zamek do drzwi. Oczywiście, jeśli ktoś sprzedaje prawdziwe pomidory, tylko powiedzmy żółte, a klient kupuje je „w worku” jako pomidory, choć on oczekuje, że będą czerwone, to klient oczywiście może sprzedawcę pozwać. Ale sprzedawca może pokazać wtedy definicję encyklopedyczną pomidora i pokazać, że istnieją też takie właśnie pomidory i że powstały one naturalnie. Można też produkt skierować na badania genetyczne, a one także potwierdzą, że jest to całkowicie naturalny pomidor. Klient więc taką sprawę przegra i na dodatek będzie musiał sam wysupłać kasę na te wszystkie badania sprawy. Jeśli jednak jest to pomidor Monsanto, to nie jest to naturalny wytwór, lecz produkt stworzony przez człowieka, co prawda na bazie pomidora, ale nadal sztuczny – nie spełnia więc encyklopedycznej definicji pomidora. Nie może być zatem sprzedawany pod nazwą „pomidor” (w znaczeniu, że sprzedawca może próbować, ale w ten sposób naraża się na pozew, unieważnienie transakcji i odszkodowania). Nie może ich nawet sprzedawać jako „pomidory Monsanto”. Musi znaleźć inną nazwę, która nie będzie sugerowała, że jest to pomidor, w ostateczności może to być „wyrób pomidoropodobny”.

Istotne nie jest jednak tutaj to, że GMO będzie musiało być oznaczone. Chodzi przede wszystkim o to, że aby sprzedać cokolwiek z GMO i przełamać niechęć ludzi, trzeba będzie obniżyć cenę. To jest duża różnica w stosunku do tego, co dziś panuje w USA i Kanadzie, gdzie produkty GMO można bez ograniczeń wszystkim wciskać bez ich wiedzy i zgody, rżnąć głupa, że sprzedaje się produkty „identyczne z naturalnymi”. I spowoduje, że GMO po prostu nie będą w ogóle opłacalne – ponieważ na GMO chętnie zarobiliby wszyscy: rolnicy, którzy mogą uzyskać więcej zboża z hektara i owoców z krzaka, przetwórnie żywności, które oszczędzą na kosztach konserwacji, ale przede wszystkim macierzysta firma opracowująca nowe rośliny GMO. Wszyscy chcieliby zarobić, i w USA czy Kanadzie jak najbardziej zarabiają, bo przecież ceny są po staremu te same, a własne koszty niższe. Tu niestety musieliby mocno obniżyć cenę, przez co może im się to nie opłacać, nie wspominając o przewidywanej raczej słabej sprzedaży.

Oczywiście moje przewidywania o słabej sprzedaży mogą się nie sprawdzić – w końcu ludzie dużo jedzą gówna mimo ostrzeżeń. Zresztą, dziś różni pseudonaukowcy, w części opłacani przez zarabiające kokosy na GMO koncerny żywnościowe, wprowadzają tyle zamieszania, że nie wiadomo komu wierzyć. Ale przy obniżonej cenie GMO wejdzie tam, gdzie jest jego miejsce – na stół biednych.

Dodatkowo oczywiście, przypomnę, każdy powiat może sobie ustalać prawa jakie chce, co oznacza, że może zakazać uprawy i sprzedaży GMO na swoim terenie. Co więcej, przypominam też o zasadzie przenikania: z posiadłości jednej osoby nic nie może się wydostać poza jej granicę za wyjątkiem tego, co zostanie dopuszczone przez powiat. Oznacza to również, że powiat będzie mógł wprowadzić prawo zakazujące rozsiewania GMO na swoją posiadłość (odmiennie niż pyłki z roślin naturalnych) – co oznacza, że uprawy GMO będą musiały być wykonywane wyłącznie w zamkniętych, szklarniowych warunkach, a powietrze pochodzące z wentylacji będzie musiało być dodatkowo filtrowane. Co również jest odmienne od współczesnej praktyki w USA, gdzie uprawy GMO mogą rosnąć na otwartym powietrzu, ich pyłki przenosić się na posiadłości innych farmerów, których następnie firma posiadająca patent na te rośliny GMO następnie pozywa o naruszenie patentu.

Wszystkie te rzeczy powodują, że uprawy i sprzedaż GMO mogą być wysoce utrudnione, na tyle że może się to kompletnie nie opłacać.

9. W strefie nie będzie żadnych zakazów sprzedaży firm właścicielom z obcych krajów – każdy będzie mógł sprzedać każdemu swoją własność

Nie byłbym taki hop do przodu.

Przede wszystkim każdy powiat, jak wiadomo, rządzi się własnymi prawami, co oznacza, że może też ustanowić takie prawo – i jest bardziej niż pewne, że zrobi tak większość powiatów – że jeśli ktoś chce prowadzić działalność gospodarczą w tym powiecie, to musi robić to pod egidą któregoś z państw działających w tym powiecie. Działalność jest przypisana do państwa, co oznacza, że nie można sprzedać firmy z jej budynkami komuś z zagranicy tak po prostu na zasadzie niech da pieniądze i bierze firmę. Budynek firmy, która prowadzi określoną działalność, ma przypisaną umowę z państwem i z powiatem, co nakłada już ograniczenia, ściśle zależne od zapisów tej umowy.

Przykładowo: wyobraź sobie, że jesteś kierowcą, i podpisujesz kontrakt na trzy miesiące. Załóżmy też, że masz ubezpieczenie na wypadek niedyspozycji. Ale normalnie nie masz żadnej możliwości zerwania kontraktu przed jego końcem, lub powiedzmy, musiałbyś zwrócić różne koszty. Skoro więc taka umowa o pracę wiąże cię w ten sposób, to dokładnie tak samo firmę wiąże z państwem i powiatem odpowiednia umowa, która nakłada na właściciela firmy określone obowiązki.

Jeżeli mamy firmę z przypisaną umową, to oczywiście firma może podlegać sprzedaży – pod warunkiem, że nabywca podpisze z państwem umowę o kontynuacji działalności. Umowy takiej nie będzie można podpisać dopóki się nie jest mieszkańcem któregokolwiek powiatu w strefie, a na dodatek nowy właściciel musiałby zapisać się do państwa, pod egidą którego firma w tym momencie działa. Oczywiście istnieją proste sposoby, jak to obejść – właściciel może mieć przedstawiciela mieszkającego w strefie lub może to być organizacja zarejestrowana w strefie (nie ma żadnych nakazów, by organizacja składała się z mieszkańców strefy), natomiast państwo niekoniecznie może się zgodzić na podpisanie z kimś takim umowy. To powoduje, że skoro „cesja” umowy o działalność jest niemożliwa, to można jedynie zamknąć działalność i ewentualnie rozpocząć ją na nowo – w tym celu trzeba spełnić warunki zakończenia działalności. I dopiero po zakończeniu tego procesu można tu cokolwiek sprzedać, przy czym do sprzedania będą wtedy co najwyżej zasoby firmy.

No ale dlaczego państwo miałoby się wtrącać?

Żeby to zrozumieć, proponuję mały test. Załóżmy, że mamy wioskę, tam 10 domków, ona sobie robi za powiat, na jego terenie działają trzy państwa. Na tym terenie jakiś Hindus chciałby założyć działalność. Na to musi się zgodzić zarówno powiat, jak i to państwo, u którego on będzie się chciał zarejestrować (to oczywiste, że aby prowadzić działalność w danym państwie, trzeba być jego obywatelem). Hindus ma kasę i chce kupić firmę z warsztatem samochodowym. Chrapkę na zakład ma jeszcze pan Zdzisio, dobry znajomy wszystkich mieszkańców wioski, choć nie może dać za niego tyle, co Hindus. Kto wygra?

Być może wygra Hindus. Ale czy powiat będzie chętny podpisać z nim umowę przy założeniu, że on będzie jedynie właścicielem i będzie czerpał z tego zyski, w ogóle to będzie mieszkał daleko stąd i nie będzie się wtrącał? Pytanie w tym momencie jest takie, czy TY osobiście się na coś takiego zgodzisz.

W państwach centralnie zarządzanych rządzący zgadzają się bez zastrzeżeń. W powiecie strefy jest to mało prawdopodobne, szczególnie jeśli taki pomysł nie podoba się większości mieszkańców.

Poza tym, mogą istnieć jeszcze większe obostrzenia. Załóżmy, że firma dostarcza jakiś ważny i krytyczny zasób dla mieszkańców powiatu. Skoro tak, to ma podpisaną z powiatem umowę, że FIRMA (!) będzie to robić (tzn. jest to umowa przypisana do zasobu – zobowiązanie jest na firmę, a na właściciela to pada pośrednio). Gdyby firma nie mogła spełnić tego oczekiwania (przykładowo miała kłopoty finansowe albo problemy z produkcją), powiat zobowiązuje się albo udzielić jej jakiejś pomocy, albo poszukać innego rozwiązania. Natomiast firma nie może tak po prostu zerwać tej umowy. Co prawa każdą umowę można zerwać, ale w przypadku takiej firmy byłoby to możliwe tylko w razie bankructwa (dlatego umowa musi też obejmować monitoring finansowy ze strony powiatu, żeby nie było sytuacji, że firma nagle „z dupy” bankrutuje), ewentualnie po przeprowadzeniu procesu znalezienia innej firmy dostarczającej powiatowi ten zasób (żadna umowa nie może zawierać zapisu, że umowa nie może nigdy zostać zerwana, ani zawierać niemożliwych do spełnienia jakichkolwiek reguł, również reguł rozwiązania umowy – a jeśli brak w umowie informacji o regułach rozwiązania umowy, to umowa może zostać rozwiązana w każdej chwili bez konsekwencji). W skrócie: umowa taka może zakazywać nawet sprzedaży firmy, jeżeli nie spełni się określonych warunków. Dlatego sprzedaż takiej firmy może się odbyć tylko i wyłącznie, gdy nabywca zobowiąże się do tego samego, do czego zobowiązał się zbywca, obowiązki zostały przekazane i nabywca kontynuuje działalność na tych samych warunkach. Jeśli chce wykorzystać zasoby do innej działalności, to po prostu musi zakończyć współpracę z powiatem zgodnie z warunkami opisanymi w umowie.

A skąd taka umowa? Ano ten, kto rozpoczął działalność po prostu ją podpisał, bo inaczej nie mógłby działać. Podpisał ją przecież dobrowolnie.

Wszystkie zdarzenia z „dzikiego kapitalizmu”, gdzie np. firma przejęła budynek z 700 pracownikami na pokładzie, po czym wszystkim 700 wręczyła wypowiedzenia i rozebrała budynek na części, to są zdarzenia, które wynikły wcale nie z winy tej „wielkiej korporacji”. Wynikły z winy władz lokalnych, które nie zabezpieczyły odpowiednio wcześniej interesów ludzi.

10. W strefie libertariańskiej nie będzie można nikomu zakazać posiadania narkotyków – więc wszyscy zaćpają się na śmierć!

Szczerze – mnie bynajmniej nie przeraża perspektywa tego, że ćpuny po prostu zaćpają się na śmierć i zdechną pod płotem. Może widok nie będzie przyjemny, ale na pewno podziała pouczająco na kandydatów na ćpunów, a samych ćpunów wyeliminuje ze społeczeństwa.

Ale, jak powiedziałem, w strefie libertariańskiej każdy powiat jest autonomiczny i może stanowić własne prawa, co oznacza, że może też wprowadzić prawo zakazujące posiadania narkotyków, a co! Może też takie zakazy wprowadzić państwo dla swoich obywateli (co tam narkotyków – może być to państwo Muzułmańskie i wprowadzić zakaz picia alkoholu przez swoich obywateli, a także sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach działających pod egidą takiego państwa).

Również regulacja taka, że nie wolno kierować pojazdem pod wpływem alkoholu (a i też narkotyków) jest regulacją właściciela drogi, właściciel jakiegokolwiek innego zasobu może sobie do jego użytkowania zastrzec dużo rzeczy, w tym również zakaz użytkowania „pod wpływem” i „w stanie wskazującym”.

Problem tak naprawdę istnieje w innych miejscach, mianowicie:

 • W dopuszczaniu ludzi zażywających narkotyki do uczestnictwa w normalnym życiu (sytuacja podobna jak niedopuszczanie pijanych do prowadzenia pojazdów)
 • W zażywaniu narkotyków przez dzieci będące pod formalną opieką rodziców

A więc, przede wszystkim, w rozpoznawaniu tego, że ktoś, kto tego robić nie powinien, zażywał.

Jaką „karą” można „odstraszyć” od zażywania narkotyków? Na przykład taką, że nikt cię nie zatrudni. Jeśli twój pracodawca w umowie o pracę napisze wymóg, że nie możesz zażywać narkotyków nawet w „wolnym czasie” (lub jeśli jest taka reguła wpisana jako standard dla pracodawców w ich państwie), to po wykryciu w twojej krwi narkotyków (a badania oczywiście będą okresowo robione zgodnie z tymi samymi wymogami) będziesz mógł dostać wypowiedzenie.

Oczywiście, jeśli prowadzisz własną działalność, własny – załóżmy dla urealnienia przykładu – klub rozrywki i tam możesz sobie nawet w pracy zażywać (pod warunkiem, że – znów – nie zakaże tego państwo lub zostanie wprowadzona polityka certyfikacji typu „personel tej firmy nie chleje w czasie pracy”, czy akurat się o taki certyfikat nie ubiegasz). Ale robisz to na własne ryzyko, że być może zrobisz coś bardzo paskudnego „pod wpływem” i zostaniesz za to pozwany (upojenie nie zwalnia cię z odpowiedzialności – chyba że udowodnisz upojenie w wyniku działania osób trzecich bez twojej zgody), w wyniku czego możesz stracić firmę, a na dodatek też przecież nikt przytomny nie zatrudni cię w swojej firmie (a przynajmniej byłoby to bardzo trudne).

W przypadku dzieci pozostających pod opieką, sprawa wygląda tak, że choć teoretycznie to opiekun dziecka odpowiada za wszystko, co dziecko zrobi, praktycznie nie może go cały czas trzymać na smyczy albo przekazywać pod opiekę od jednej do drugiej osoby – czasem trzeba go puścić „luzem”, gdzie będzie potencjalnie miał możliwość zrobić coś głupiego. Musi być zatem stworzony mechanizm, być może pod egidą powiatu, w którym dzieci będą mogły być przez straż powiatową szybko identyfikowane z opiekunami i w razie konieczności działań prewencyjnych szybko opiekunom przekazane.

Ale nie tylko. Bo nie można zakładać z góry, że jak dzieciak ćpa, czy chleje, to robi to bez zgody rodziców. Dlatego straż powiatowa co najwyżej może wykonywać prawo powiatu, które oznacza, że nie wolno pić ani zażywać na terenie publicznym powiatu. Nie może jednak nic mieć do tego, że rodzice pozwolą dzieciom na takie rzeczy w domu, czy też w klubie, który nie leży w strefie publicznej powiatu – tam straż nie ma wstępu.

Dlatego w kwestii tego problemu przede wszystkim potrzebna jest pomoc rodzicom (opiekunom) w przypadku, gdy dzieci – wbrew ich zakazom – „używają”. Wszelkie ściganie małoletnich ćpunów i pijaków powinno być możliwe, ale za zgodą opiekunów i z ich inicjatywy. Natomiast w przypadku dorosłych ćpunów, o ile prawo lokalne nie zakazuje zażywania, nadal różne instytucje mogą odmówić obsługi osób „pod wpływem” i „w stanie wskazującym”.

Dlatego właśnie jedyną „karą” jaką można by dać na taki „ogół” ludzi lekceważących sobie tego typu problemy jest późniejszy zakaz uczestnictwa w różnych usługach, możliwość otrzymania usługi, zatrudnienia się, wejścia do różnych punktów usługowych itd.. Ten problem nie dotyczy przecież tylko problemu nałogów „standardowych”, ale też – ostatnio też mocno ścigany przez państwa w postaci zabierania rodzicom dzieci (bez komentarza) – otyłości wśród dzieci. Ponieważ każda instytucja, w której przebywa dziecko (żłobek, przedszkole, szkoła) jest prywatna, więc każda z nich może ustalić reguły, że dziecko po przekroczeniu odpowiedniego progu nadwagi może stracić możliwość uzyskania usługi. Oczywiście rodzicom będzie się proponować najróżniejszą pomoc w spełnieniu wymogów, możliwość dostosowania programu itd. – natomiast nie wolno rodzicom niczego narzucić. Choć można narzucić reguły korzystania z usługi, jeśli rodzice zgadzają się z niej korzystać.

11. W strefie libertariańskiej każdy będzie zarabiał tyle, ile ugada z pracodawcą. Nie będzie żadnej płacy minimalnej!

Po raz setny bodajże powtórzę: jeżeli jakakolwiek wspólnota, w której działa firma, ustali sobie jakieś prawo – a jako jednostka całkowicie autonomiczna (zarówno powiat, jak i państwo) może sobie ustalać prawa kompletnie jakie jej się tylko podobają, z zastrzeżeniem podlegania prawom podstawowym – to wszyscy członkowie tej wspólnoty, ponieważ podpisali umowę stowarzyszeniową z ową wspólnotą, na zasadzie prawa umowy nie mają innej możliwości, jak się do tego prawa dostosować.

Dlatego jeżeli powiat ustanowi sobie prawo, że obowiązuje płaca minimalna w jakiejś-tam określonej wysokości, to będzie ona obowiązywała.

Problem płacy minimalnej nie jest niestety aż tak jednoznaczny, jak się o tym mówi. Płaca minimalna bowiem rozwiązuje jeden istotny problem: zaniżanie płac i żerowanie na rezultatach pracy człowieka, któremu nie płaci się wystarczająco dobrze za jego CZAS (bo tu wcale nie chodzi o to, że człowiek ciężko pracuje, żyłuje się, czy cokolwiek w tym stylu, tylko właśnie o to, że poświęca pracodawcy swój czas, który potencjalnie mógłby poświęcić na coś innego – a jeżeli tej samej pracy, konkretnie tak samo zyskownej nie da się wykonać w krótszym czasie, to znaczy, że mamy po prostu do czynienia z nieopłacalną działalnością). Że skutkuje to zmniejszeniem zatrudnienia to inny problem, który być może też należałoby rozwiązać, natomiast dla mnie osobiście „likwidacja bezrobocia” poprzez zatrudnianie ludzi za darmo lub półdarmo to jest likwidacja wyłącznie na papierze. Twierdzenia różnych zagorzałych kapitalistów, że płaca minimalna podnosi poprzeczkę powyżej wielu punktów stycznych między żądaniem pracownika, a chiejstwem pracodawcy i powoduje niemożliwość obsadzenia danego stanowiska pracy, nie brzmią już tak samo dobrze, gdy się im przypomni, że dokładnie tak samo ta poprzeczka jest podnoszona w warunkach silnej konkurencji na rynku pracy i śladowego bezrobocia, co skutkuje po prostu brakiem chętnych na obsadzenie tego stanowiska.

Problem z płacą minimalną we współczesnych państwach tak naprawdę tkwi gdzie indziej: stawka płacy minimalnej jeżeli jest ustalana przez współczesne państwo, które integruje mnóstwo różnych obszarów o różniących się profilach gospodarczych, jest jednolita dla wszystkich obszarów. To powoduje, że „rozsądna” stawka będzie zawsze za niska dla najbogatszych obszarów, a wyższa stawka będzie po prostu zawyżona dla biedniejszych obszarów. Stawka płacy minimalnej powinna być w teorii taka, żeby pieniądze uzyskane za pracę umożliwiały przeżycie przez czas wypłaty na minimalnym poziomie socjalnym. Każda wartość powyżej tego skutkuje już tylko generowaniem bezrobocia, a płaca minimalna o stawce jak dla najbogatszych rejonów wymuszona na biednych rejonach tworzy z biednego rejonu oazę wielkiego bezrobocia.

W strefie libertariańskiej na szczęście to tylko powiat może sobie ustalić płacę minimalną. Oczywiście może ją też w teorii ustalić państwo, ale ponieważ państwo może działać na różnych terenach, nie będzie mogło ustalić takiej stawki dla wszystkich swoich podmiotów – choć oczywiście w ramach, na przykład, polityki wizerunkowej, też jak najbardziej może próbować (ale niekoniecznie musi się na to zgodzić powiat). Najsensowniejszym wyjściem jest oczywiście – jeśli powiat integruje i tak obszary o różnych profilach gospodarczych – żeby powiat jeszcze wewnątrz siebie dokonał podziału na gminy i dał im wolną rękę w ustalaniu płacy minimalnej. Oni sobie wtedy ustalą taką płacę minimalną, jaka będzie adekwatna do minimalnych warunków życiowych, co więcej, będzie jasno widoczne, że jest to rodzaj umowy między mieszkańcami będącymi zarówno przedsiębiorcami, jak i pracownikami.

12. W strefie libertariańskiej każdy ma być wolny, nikt nie będzie niczyim niewolnikiem, każdy będzie musiał się sam troszczyć o siebie!

No, niby tak, tylko niektórzy powiedzą, że – drobnostka – niektórzy naprawdę chcą być niewolnikami, chcą żeby zamykać ich w obozach pracy, dać im chleba i telewizora, i niech tak sobie żyją, bo tego właśnie chcą.

Dlatego nie ma żadnego problemu, żeby jakiś przedsiębiorca zorganizował – jako najnormalniejszy w świecie biznes – taki właśnie ośrodek. Niech on nawet działa pod egidą gminy, niech gmina nawet pilnuje przestrzeganego tam minimum praw dla ludzi. Niech tam zgłaszają się ludzie, którzy nie chcą się troszczyć o siebie, chcą, żeby o nich się troszczył ktoś, załatwił im pracę, wikt, opierunek, również wakacje, no i życie na jakimś tam minimalnym poziomie. Niech każdy, kto chce, stworzy taki ośrodek, niech takie ośrodki konkurują ze sobą. Niech nawet istnieją różne kategorie, jeden jest bardziej twórczy, inny mniej. A na dodatek niech nadal mogą się z tego ośrodka wypisać, jeśli znajdą jakąś robotę na wolnym rynku i stwierdzą, że im się znudziło.

Oczywiście będzie na pewno istniał problem dzieci wychowujących się w takich ośrodkach, ale domniemam, że ten problem też będzie rozwiązany poprzez odpowiedni system stypendiów, system wyłapywania zdolnych itd. (domniemam też, że jeśli system edukacji podstawowej będzie sponsorowany przez państwo, to dotyczyć to będzie również dzieci rodziców mieszkających w ośrodku pracującym pod egidą tego państwa).

Wolność nie polega na tym, żeby tylko i wyłącznie troszczyć się o siebie. Wolność polega na wolności wyboru i na możliwości życia tak, jak się chce. Dlatego to dotyczy również możliwości życia w takim ośrodku, na takiej samej zasadzie, jak pójście do „więzienia” jest dobrowolnym aktem wynikającym z podpisanej umowy.

Coś jeszcze?

Temat jest oczywiście otwarty, więc jeżeli ktoś nadal miałby jakieś kwestie do wspomnienia – zapraszam do komentarzy.

Spirytus walutą uniwersalną!

Posted in Uncategorized on 2014/01/14 by ethouris

Kiedyś tak sobie rzuciłem taki temat dla żartu, na jednym z komentarzy na facebooku. Ale pomysł samego mnie później zaintryował.

Pomysł mianowicie taki: niech spirytus będzie uniwersalną jednostką walutową! Zaraz dokładnie wyjaśnię, o co chodzi.

1. Alternatywne jednostki monetarne

Oczywiście z tym uniwersalizmem to trochę przesadzam – chodzi bowiem o takie jednostki monetarne, których można używać wszędzie i mierzyć nimi wartość wszystkiego. Pomysł na różne jednostki monetarne wziął się z wymyślonej przez jednego pracowników Google’a alternatywnej jednostki monetarnej – Bitcoin. No i okazało się, że pomysł został podchwycony – w obiegu jest też już Dogecoin. Niektórzy rozważają, czy tego typu jednostki monetarne nie byłyby idealne dla różnych krajów „wolnościowych”, które nie narzucają własnej waluty.

Uważam jednak, nieskromnie, że moja propozycja jest zdecydowanie lepsza.

2. Jednostka monetarna: dwie wartości

Każda rzecz, którą można na coś wymienić, posiada dwa rodzaje wartości: jedna to wartość własna, czyli na ile można spożytkować daną rzecz, oraz wartość ekwiwalentna, czyli na jaką wartość innych towarów można tą rzecz wymienić. Z tego właśnie powodu pierwszą walutą było złoto: złoto można było przetopić i spożytkować, ale mogło też służyć jako uniwersalna jednostka wymiany wartości towarowej.

Współczesne pieniądze jednak posiadają tylko i wyłącznie jeden rodzaj wartości – ekwiwalentny. Pieniądze same z siebie nie są towarem, który można spożytkować, chyba żeby się stało coś, co stało się w Polsce w 1990 roku – gigantyczna inflacja, która spowodowała ogromny spadek wartości pieniądza, do tego stopnia, że jak ktoś miał skitrane stare grosze i małe złotówki w dużych ilościach, mógł oddać je do skupu złomu i dostać za to wcale nie małe pieniądze.

Spirytus jest w swojej naturze bardzo podobny do złota. Jedynym istotnym problemem w przypadku spirytusu jest to, że ma, w porównaniu ze złotem, słaby przelicznik ilości do wartości. Ale poza tym wykazuje bardzo dużo podobieństw:

 • można go łączyć w jedno
 • złoto się ściera, co zmniejsza jego faktyczną masę – podobnie spirytus łatwo paruje, gdy się go nie trzyma szczelnie zamkniętego
 • posiada własną wartość
 • złoto nadal jest wydobywane
 • ale i ta sama wada: złoto może być różnej próby, jak i spirytus może mieć różne procenty (choć akurat procenty spirytusu przynajmniej jest łatwo zmierzyć odpowiednim przyrządem)

Spirytus dziś normalnie kupuje się za pieniądze. Skoro więc spirytus kupuje się za, powiedzmy, 70zł flaszka, to znaczy, że masz 70zł w kieszeni. O ile oczywiście będziesz w stanie go spieniężyć za 70zł. Ale też i nikt nie mówi, że trzeba go wymieniać na walutę PLN. Możesz go wymienić na inną walutę, lub w ogóle na inny towar.

3. Brak problemów

Spirytus jako jednostka monetarna nie posiada większości wad pieniędzy:

 • jest całkowicie odporny na inflację, ponieważ jego wartość może spaść tylko i wyłącznie do wartości jego wymiany na uchlanie się do nieprzytomności, względnie zasilenie kuchenki turystycznej „szalony Piotruś”, a nawet podobno prowadzono badania nad użyciem go jako paliwo w silniku benzynowym – choć oczywiście pewne fluktuacje jego względnej wartości na pewno będą zachodzić i na pewno będą zależne od kraju
 • jest towarem fizycznym, więc żadną miarą nie może być sztucznym tworem pieniężnym, który mógłby podlegać jakimkolwiek spekulacjom (chciałbym zobaczyć takiego Sorosa, który wykupuje cały alkohol z kraju, żeby sztucznie podbić jego wartość, widzę już te ciężarówki, które wiozą te butelki, i tych atletów, którzy ustawiają je na sztorc w wielkich, sięgających chmur, magazynach)
 • nie jest to pieniądz, którego ilość można mnożyć w nieskończoność – nigdzie na świecie nie ma takiej pojemności magazynowej, żeby zmieścić cały wyprodukowany alkohol; każda wyprodukowana flaszka musi gdzieś stać, no chyba że komuś wyparuje, ale to wtedy idzie w stratę właściciela; efekt jest taki, że jeśli chcesz gromadzić bogactwo, to musisz po prostu mieć coś materialnego, co jest coś warte, i w takiej postaci to przechowywać
 • nie da się ich sfałszować, choć każdy może (no, w zakresie, w jakim pozwala na to państwo, w którym mieszkasz 😀 ) sobie alkohol wydestylować, jeśli ma odpowiednią aparaturę; to nic, że może dzięki temu łatwo „wytworzyć pieniądze” – wytwarzając te pieniądze, wytwarza jednocześnie realny towar, bo przecież nawet dziś, gdy produkuje się alkohol, to też poświęca się środki produkcji i czas, żeby ten spirytus wydestylować; jest to więc spędzony czas i włożone środki, oraz wyprodukowany towar
 • fluktuacje jego wartości są niewielkie i jego wartość jest w miarę stabilna; żeby spirytusowi nagle wzrosła wartość to musiałoby nagle skoczyć jego zużycie – póki co jego wytworzenie jest droższe, niż benzyny, więc na to, żeby nagle zaczął być powszechnie stosowany do napędu, się nie zanosi; a żeby mu nagle wartość spadła, to musieliby wszyscy w kraju nagle stać się abstynentami, co jest niemożliwe, a poza tym jego wartość i tak nigdy nie spadnie poniżej kosztów produkcji (poza przypadkiem, gdyby nikt alkoholu nie produkował, a ten zalegałby na półkach – ale prędzej Ziemia podzieli los Alderaana, niż to się stanie)

A poza tym? Jeżeli mamy wartość spirytusu na terenie kraju używającego określonej waluty – mamy przelicznik między walutami. Na tej samej zasadzie można też przeliczać wartość takiego np. laptopa w cenie 2000zł. Jeżeli litr spirytusu może być wymieniony na 76.50zł, to znaczy, że laptopa można kupić za 26.144 litrów spirytusu.

4. Rozdzielczość i ekwiwalenty

Oczywiście jeżeli spirytus zostanie gdziekolwiek użyty jako jednostka monetarna, trzeba go będzie nieco przykroić dla takich potrzeb.

Po pierwsze, ponieważ alkohol jest płynny, więc nie ma wyznaczonej rozdzielczości. Trzeba by było wyznaczyć ilość wzorcową alkoholu, która byłaby używaną skrótowo jednostką monetarną – na przykład „setka” – ponieważ jest potrzebna jakaś jedna konkretna mała jednostka, za pomocą której będzie się mierzyć wartość towaru.

Po drugie, ponieważ przechowywanie pieniędzy w takiej postaci wymagałoby dużych zasobów magazynowych, więc na pewno przy takim systemie musiałyby powstawać również instytucje usługowe – „piwnice” – w których będzie się przechowywało spirytus klientów. Jasne, że „piwnica” weźmie sobie trochę tego za usługę, choć oczywiście we własnym interesie musi dołożyć starań, aby uniknąć jakiegokolwiek parowania takiego spirytusu. Spirytus zresztą może zawsze wyparować też w inny sposób, tzn. w taki, jak złoto – ostatnio np. słyszeliśmy, że z Amerykańskiego Banku Federalnego „wyparowało” Niemieckie złoto. Zatem, oczywiście, kwestia wiarygodności piwnicy to już jest sprawa umów, prawa, kontroli, certyfikacji itd. – dokładnie tak samo, jak ze zwykłym bankiem.

No i tak samo, jak w zwykłym banku, piwnica też musiałaby wydawać swoim klientom odpowiednie papiery, które poświadczają, ile spirytusu danego klienta zostało u nich zdeponowane. Piwnice oczywiście mogłyby świadczyć też innego rodzaju usługi dla klientów – mogłyby np. „inwestować” zdeponowany spitytus w wytwarzanie alkoholi wysokoprocentowych, pitnych, sprzedawanych oczywiście za tą samą walutę, czyli za spirytus, ale również za ekwiwalenty spirytusowe, czyli papiery pitne zdeponowane przez nabywcę w określonej piwnicy. Piwnice między sobą też jak najbardziej mogą się wymieniać alkoholami i wzajemnie udostępniać sobie przestrzenie magazynowe, a papiery pitne w tej sytuacji stają się faktyczną walutą. Sytuacja jest zresztą dość podobna, jak to kiedyś bywało z wekslami.

5. Podsumowanie

Analiza ta jest właściwie robiona pod kątem tematu, którym się ostatnio zajmuję, czyli strefą libertariańską, jako superpaństwem bez superpaństwa opartym na stuprocentowej dobrowolności i wolnej konkurencji. Państwo takie nie powinno emitować własnej waluty, ani nie powinno używać żadnej istniejącej waluty jako waluty dla ogólnie przyjętej wymiany towarowo-usługowej. Podany tu przykład spirytusu jako waluty jest taką próbą stworzenia uniwersalnej waluty, która byłaby zarówno odporna na różne zawirowania, jak i niemożliwa do sterowania przez nikogo. O ile wielu marzy o istnieniu takiej waluty, naprawdę uważam, że rozwiązanie wszyscy mamy pod nosem.

I obawiam się w tym wszystkim tylko jednego: może być poważny problem z ustaleniem przelicznika walutowego tej waluty na jakąkolwiek Europejską walutę. A dokładnie, że z dużym prawdopodobieństwem „kurs wymiany” trzeba by było określać po jego cenie czarnorynkowej. Wtedy się okaże, że np. litr wódki w Polsce będzie kosztował więcej, niż ekwiwalent litra spirytusu…

Poprawne odpowiedzi na pytania odnośnie libertarianizmu

Posted in Uncategorized on 2014/01/03 by ethouris

Bez wstępu i zbędnych bajerów – oto złe odpowiedzi:

część 1,
część 2

Niestety muszę stwierdzić ich daleko idącą niedoskonałość, która albo wyjaśnia sprawy niewystarczająco dla ich poprawnego zrozumienia, albo i niesatysfakcjonująco – tzn. może rodzić zbyt dużo kolejnych pytań. Postanowiłem zatem sporządzić własną wersję tych odpowiedzi.

Proponuję przeczytanie poprzedniego artykułu, który jest moją propozycją minimalnych ustaleń strefy libertariańskiej, w szczególności chodzi o zestaw trzech definicji: umowy, własności i informacji, a także powiatu(*) jako jednostki terytorialnej. Wszystkie pojęcia dotyczące strefy libertariańskiej, opisanej w poprzednim artykule, są oznaczone gwiazdką(*).

Przeanalizujmy je po kolei.

1. Czy grunt jako własność prywatna sięga aż do jądra ziemi?

Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Jeżeli nie wyszczególniono tego w umowie sprzedaży, to owszem, własność obszaru ziemskiego sięga nie tylko wszystkiego, co jest pod ziemią, aż do jądra ziemi, ale również wszystkiego co jest nad ziemią aż do granic atmosfery. Oczywiście aby to było możliwe, to poprzedni właściciel musiał też mieć tak określoną własność, a jeśli ktoś „zajął sobie teren”, to musi również to odpowiednio opisać w papierach (choć to ostatnie nie sądzę, żeby było gdziekolwiek możliwe).

Istnieje wiele możliwości jak te postanowienia mogłyby być ograniczone, i niestety wiele z nich trzeba by odtwarzać po fakcie. Jeżeli, przykładowo, prawo państwa, na terenie którego znajduje się ów teren (niech by to była jakaś nawet wspólnota właścicieli, czy też powiat(*)), określa, że sprzęty latające mogą latać na wysokości 500m (i określa się 100m pasa neutralnego), to znaczy, że właścicielstwo terenu ziemskiego sięga od powierzchni ziemi (jej najwyższego naturalnego punktu) do wysokości 400m. Podobnie, może być postanowienie, że poniżej 100m głębokości wspólnota terenowa może sobie robić dodatkowe tunele i podkopy – wtedy własność sięga tylko do 100m wgłąb.

Oczywiście, tak jak mówię, wszystko jest kwestią tego, jaki jest „stan zastany”; dziś realnie rzecz biorąc nie ma nigdzie „ziemi niczyjej”, więc kwestia ta, jak wysoko i jak głęboko sięga własność jest już ustalone. Gdyby przejmować nowy teren, do którego nikt się nie przyznaje, to oczywiście wtedy można sobie uzurpować prawo własności w pełnej wysokości. Wtedy również przestrzeń, którą trzeba by było udostępniać samolotom lub tunelom, może podlegać sprzedaży lub licencjonowaniu.

2. Czy jeżeli ktoś spadając z wysokiego budynku złapie się za poręcz/maszt przytwierdzony do naszego okna/balkonu, etc. i nakażemy mu go puścić, a on się nas posłucha, spadnie i zabije, to czy popełniliśmy morderstwo?

Odpowiedź oryginalna ma niestety „design flaw”. To oczywiste, że właściciel posesji ma prawo bronić swojej posiadłości. A człowiek to nie ma prawa do obrony własnego życia?

I nie, nawet zakładając, że ta sytuacja jest nierzeczywista, nie oznacza to, że problem określony abstrakcyjnie nie istnieje. Można wskazać bardzo wiele konkretnych przykładów tego abstrakcyjnego problemu.

Zakładając, że w strefie libertariańskiej prawo składa się jedynie z trzech punktów: umowy, własności i informacji, nie istnieje w tym przypadku pojęcie morderstwa. Możemy go jednak zdefiniować jako naruszenie własności, przy założeniu, że każdy człowiek jest właścicielem swojego ciała. Jeżeli więc pytanie brzmi, czy nakazując mu puszczenie się popełnilibyśmy „naruszenie prawa własności innego człowieka do swojego ciała”, to zdecydowanie tak. Co więcej, jest to dość szczególne naruszenie własności, które nie dość, że powoduje „zniszczenie własności”, to dodatkowo eliminuje właściciela, czyli narusza własność powiązaną (poza tym zwykle państwa wirtualne(*) i powiaty(*) definiują morderstwo i odpowiednie kary).

Jest to przykład czegoś, co nazywa się „konfliktem własności” – jeden człowiek nie może wyegzekwować prawa do swojej własności, ponieważ naruszałoby to własność kogoś innego. Jeżeli więc właściciel budynku nakazuje człowiekowi się puścić, a w konsekwencji zabić, efektywnie narusza prawo tego człowieka do ochrony własnego życia (jako swojej własności), a więc narusza własność innego człowieka. Oczywiście w tym wypadku jest to niecelowe doprowadzenie do konfliktu – sprawa może wyglądać inaczej, gdyby nastąpiło celowe doprowadzenie do konfliktu.

Prawo podstawowe nie określa, w jaki sposób rozwiązać konflikt, ponieważ nie ma na to uniwersalnych recept. Jedyne, co można pewnego na ten temat powiedzieć, to że użytkownicy skonfliktowanych własności muszą korzystać z nich bardzo ostrożnie, ponieważ jakiekolwiek jej wykorzystanie może być potem przedmiotem rekompensaty.

Jak zatem można postąpić w takim przypadku? Jedyną sensowną receptą jest: po pierwsze, wszyscy zaangażowani w konflikt właściciele muszą uzgodnić sposób rozwiązania konfliktu, a po drugie, muszą zaprotokołować wszystko, co dotyczyło naruszenia własności i uzgodnić kwestie rekompensat. Dlatego właściciel budynku nie może nakazać temu człowiekowi puszczenia się i zabicia, bo wtedy jedyne co będzie, to sąd arbitrażowy, który może nawet w ostateczności zasądzić temu człowiekowi wysoką rekompensatę do zapłacenia, być może jego rodzinie, być może firmie, która go straciła jako szefa, być może państwu, do którego należał, a które przez to straciło podatnika-sponsora itd., informacja o tym może być wymagana przez sygnatariuszy różnych umów, którzy potraktują to jako okazję do złośliwego i bezbolesnego zerwania umów – w skrócie, może to owego właściciela naprawdę sporo kosztować (pomijając to, że każdy powiat raczej będzie kwestie związane z przyczynieniem się do śmierci człowieka regulował lub wymagał regulowania przez państwa – co czyni ten konflikt zdecydowanie prostszym do rozwikłania).

Choć zatem nakaz puszczenia się byłby teoretycznie dopuszczalnym użytkowaniem cudzej własności z usprawiedliwieniem, że użytkuje się swoją własność (teoretycznie zawsze można się tak tłumaczyć), taki sposób rozwiązania konfliktu jest kompletnie nieopłacalny, bo dużo więcej zyska właściciel budynku, gdy uratuje człowiekowi życie, ale każe sobie za to uratowanie odpowiednio uiścić. Wtedy oczywiście, gdy już ów człowiek, po zaprotokołowaniu zdarzenia, opuści budynek, konflikt uważa się za rozwiązany. Wtedy pozostaje już tylko kwestia uzgodnienia rekompensat. Mogą się dogadać, że nic do siebie nie mają, mogą tak, że uratowany facet odpali właścicielowi co nieco, może być tak, że żądania właściciela budynku będą wygórowane i wtedy oczywiście będą musieli pójść po rozstrzygnięcie do sądu arbitrażowego.

Jest wiele rzeczywistych przykładów konfliktu własności. Na przykład, facet jedzie drogą, ciągnie przyczepę, na zakręcie nagle urwało mu się złącze, przyczepa pojechała dalej prosto i wjechała komuś na pole. Zgodnie z tym, co napisał autor oryginalnej odpowiedzi, właściciel pola powinien móc zabrać przyczepę i przerobić ją na żyletki – albo odwrotnie, właściciel przyczepy może wejść na cudze pole, żeby odzyskać swoją własność (zależy z której strony jest pytanie). Tymczasem jeśli naprawdę szanujemy prawo własności w każdym przypadku, to żaden z właścicieli – właściciel pola i właściciel przyczepy – nie może wyegzekwować prawa do swojej własności nie naruszając prawa własności kogoś innego: jeżeli właściciel sam pójdzie po przyczepę, to wejdzie na cudzy teren bez pozwolenia, być może coś mu zadepcze, być może nawet ta przyczepa już jakieś szkody poczyniła; jeżeli właściciel pola zrobi cokolwiek z tą przyczepą bez pozwolenia od jej właściciela, również narusza prawo własności.

Oczywiście gdy pójdziemy dalej, to pytanie jest takie, czy jeśli jeden człowiek włamie się drugiemu do domu, to czy właściciel domu ma prawo zastrzelić włamywacza (w końcu zabijając go narusza jego prawo własności)? Otóż zakłada się, że:

 1. opisany tu konflikt to konflikt niezamierzony; włamanie na cudzy teren jest jak najbardziej zamierzone (rozstrzygnięcie, czy tak było w istocie, jest w gestii sądu arbitrażowego)
 2. w opisanym na początku przypadku właściciel nie ma prawa kazać spadającemu człowiekowi puścić drąg, który trzymał, ponieważ taki rozkaz stanowiłby dla niego zagrożenie życia (a więc naruszenie jego prawa do własności) – inaczej mówiąc, nie wszystko właściciel terenu może kazać znajdującemu się na nim obcemu człowiekowi (a dokładnie nie może kazać niczego, co stanowiłoby pogwałcenie któregokolwiek z praw podstawowych, w opisanym przypadku oczywiście chodzi o prawo własności), tzn. może kazać mu przejść w inne miejsce poza jego teren, może mu nakazać nawet zdjęcie butów i przejście tam na bosaka (ale uwaga – tu ryzykuje, że będzie musiał wtedy zapłacić mu odszkodowanie za ewentualne przeziębienie), może nawet nakazać mu zatańczenie kankana (choć znów, w ten sposób przedłuża jego czas pobytu na posesji bez usprawiedliwionej przyczyny, za co też może musieć później zapłacić odszkodowanie), nie może natomiast np. kazać mu się rozebrać do naga (oglądanie jego nagiego ciała też uważa się za „korzystanie z własności”), czy przejść do granicy posiadłości na rękach (czy kazać mu wykonać jakąkolwiek czynność niemożliwą dla niektórych ludzi, czy nie usprawiedliwioną koniecznością rozwiązania konfliktu)
 3. to jednak nie zmienia faktu, że ów obcy człowiek musi się podporządkować rozkazom właściciela terenu, na którym się znajduje. Właściciel ma prawo go do tego zmusić, nawet go postrzelić, a w razie agresji lub stworzenia zagrożenia, również zabić.

Zwrócę tu uwagę też na inną drobnostkę: konflikt własności jest to sytuacja „patowa” w kwestii używania swojej własności, ale sposobem rozwiązania problemu z owym konfliktem nie musi być rozdzielenie własności (zresztą, rozdzielenie takie nie zawsze jest w ogóle możliwe). Czasem wystarczy po prostu… zawiązanie między poszczególnymi właścicielami odpowiedniej umowy, która pozwalałaby korzystać ze swojej własności oraz własności kogoś innego równocześnie tak, żeby nikt nie czuł się poszkodowany. Zresztą jest to nawet bardzo podobna sytuacja, co współwłasność, czyli gdy prawa własności posiada konsorcjum właścicieli, każdy posiadający odpowiedni procent udziału. Użytkowanie zasobu, który jest własnością konsorcjum, nie może być siłą rzeczy wyłączne dla kogokolwiek, a zarazem współwłaścicielowi nie można zabraniać korzystania ze swojej własności, dlatego współwłaściciele zasobu też muszą określić zasady użytkowania za pomocą odpowiedniej umowy – która zwykle jest częścią umowy zawiązującej konsorcjum.

3. Czy nadmiar hałasu powodowanego przez głośną muzykę na naszym terenie może być naruszeniem cudzej wolności?

Wolności nie – ale własności jak najbardziej. Tyle że, oczywiście, jest to również kwestia do uregulowania przez prawo powiatu(*). Rada powiatu może określać dopuszczalne normy hałasu, które mogą z nienaturalnych źródeł „wedrzeć się” na teren innej własności. Nabywca terenu ziemskiego oczywiście, zakłada się, że jest świadomy tego, jakie są ograniczenia na poziom hałasu dopuszczalny na terenach otaczających i jakie też dopuszcza się na jego terenie. Wszystkie obostrzenia dotyczą tych dźwięków (i nie tylko dźwięków – jakichkolwiek sygnałów, również świetlnych), które przedostają się przez granicę własnego terenu.

Czy istnieje przypadek, że właściciel terenu sam stawia wymagania odnośnie tego, jakie dźwięki dopuszcza się z zewnątrz na jego terenie? Jest możliwe ustanowienie własnego prawa na własnym terenie; zgodnie z opisem strefy libertariańskiej, każdy właściciel ziemi kiedy chce może ogłosić niepodległość na swoim terenie i odseparować się od powiatu. Niestety nie oznacza to, że może na swoim terenie robić kompletnie wszystko; co mu wolno w kwestii sygnałów oraz „wyrzutów” z własnego terenu, musi uzgodnić z sąsiadującymi powiatami, albo inaczej nie dostanie zgody na separację, czy też w ostateczności, gdy zarówno powiat jak i właściciel chce mieć 100% swobodę, to nie ma innego wyjścia, jak otoczyć swój teren dźwiękoszczelną ścianą, a nawet jeszcze wkopać odpowiedni ekran dźwiękoszczelny na odpowiednio dużą głębokość w ziemię na granicy swojej własności. Oczywiście podaję to jak możliwość wyłącznie czysto teoretyczną, ale celem tego jest naświetlenie sytuacji do rozwiązania między sąsiadującymi właścicielami.

4. Czy prywatne wojsko może sprawnie funkcjonować?

Pojęcie „prywatne” jest w strefie libertariańskiej tautologią. Wiadomo, że tam wszystko jest prywatne. Ale prywatność oznacza jedynie, że istnieje właściciel, który sam autonomicznie decyduje o swojej własności, a takim właścicielem może być organizacja, może być konsorcjum założone przez kilka osób prywatnych, może być to wspólnota wszystkich obszarów ziemskich w obrębie jednego powiatu(*), która stanowi przedstawicielstwo powiatu. Taki powiat, reprezentowany przez władze powiatu, może również być właścicielem, może więc zorganizować sobie swoje prywatne wojsko. Może też kilka powiatów się ze sobą umówić, że… zawiążą konsorcjum i zorganizują wojsko. Spodziewam się wręcz, że wewnątrz strefy libertariańskiej wszystkie powiaty(*) zgodzą się przystąpić na forum(*) do inicjatywy(*) stworzenia armii. W sytuacji, gdy jeden człowiek może się z drugim połączyć w konsorcjum stworzone w jednym, konkretnym celu, ci z kolei w większe grupy, aż do wielkości kilku powiatów – w sumie mamy sytuację dokładnie taką samą, jakby to wojsko było „państwowe”…

Z jednym tylko wyjątkiem: każdy człowiek jest w istocie członkiem tego konsorcjum, ma swoje udziały, ma głos decyzyjny, może więc w jakiś sposób wpływać na to, jak to wojsko jest zorganizowane. Może też dana organizacja wyłamać się z inicjatywy stworzenia armii i w ten sposób nie uczestniczyć w niczym, co jest z nią związane – zarówno finansowaniu, jak i obronie, czy różnych dodatkowych obostrzeniach prawnych. Może stworzyć własną razem z innym powiatem. Spodziewam się, co prawda, że raczej nikt nie jest na tyle nierozsądny, żeby tak zrobić, ale w teorii nie ma żadnych ograniczeń. Jest to też zresztą sposób, w jaki najróżniejsi pacyfiści mogą bez przeszkód realizować swoje postulaty. Nie chcecie „prowokować” innych krajów poprzez „prężenie muskuł” – to proszę bardzo, nie organizujcie wojska.

Wiadomo, że stawka na to wojsko nie może być „pogłówna”, bo wtedy nie będzie pieniędzy nawet na głupi jeden czołg, a z drugiej strony, w praktyce jest tak, że ci, co mają najwięcej do stracenia, najbardziej są zainteresowani tym, żeby istniało to wojsko – bo bez zorganizowanej jednolitej organizacji obronnej, ze swoim wywiadem i kontrwywiadem, prywatna ochrona wiele nie zdziała. Dlatego raczej przewiduję ogólną zgodę co do tego, że każdy daje zrzutkę na wojsko w wysokości procenta dochodów, nawet z „kwotą wolną od podatku”.

Natomiast jeżeli ktoś myśli, że „prywatne wojsko” miałoby polegać na tym, że zatrudnia się „najemny oddział”, muszę go rozczarować – taki oddział pójdzie tam, gdzie mu więcej zapłacą, więc wrogie państwo nie musiałoby napadać, wystarczy po prostu, że przekupi ich armię (a przecież muszą być wystawieni na oferty, skoro – jako z najemników – najemca może z nich w każdej chwili zrezygnować). W skrócie, wojsko w strefie libertariańskiej wyobrażam sobie jedynie jako realizację inicjatywy(*) forum(*), jego funkcjonowanie jest jednak bardzo zbliżone do wojska „państwowego”.

Przy czym, oczywiście, preferowane jest, żeby ta firma, powołana przez inicjatywę obronną, nie robiła wszystkiego własnymi siłami, lecz zlecała ich wykonanie innym firmom – być może konkurującym ze sobą i zabiegającym o kontrakty. Ale to niewiele się różni od współczesnych państw, gdzie również jest wiele różnych, konkurujących firm produkujących uzbrojenie dla wojska i różne technologie. Co w przypadku strefy libertariańskiej jest ważne, to to, że każdy obywatel jest w pewnym sensie, nawet jeśli „planktonowym”, to nadal udziałowcem całego tego przedsięwzięcia. Może więc wymagać od powiatu, żeby dobrze kontrolował, co robią spece rządzący inicjatywą, a powiat od inicjatywy, żeby nie robiła zbyt daleko idących przedsięwzięć bez konsultacji. Korupcja w takim systemie wojskowym, tak częsta w dzisiejszych państwach, tu jest wielce utrudniona, ponieważ w którymś momencie różne powiaty przyjmą własne inicjatywy obronne, zawierając jedynie sojusz z poprzednią inicjatywą, ale już rządząc się po swojemu.

5. Czemu wielu libertarian nie uznaje rządów?

Nie do końca rozumiem, o co chodzi w pytaniu, bo nawet gdyby przyjąć że znalazł się gość z dwuhektarową działką, który ogłosił niepodległość, to on sam na tym terenie ustanawia „rządy”. Jeżeli nie, to zgadza się, że prawa na tym terenie ustanawia powiat, na terenie którego się znajduje, oraz państwo, do którego się z własnej nieprzymuszonej woli zapisał lub z którego się nie wypisał. Ważne jest jednak to, że jakimkolwiek rządom podlega mieszkaniec strefy libertariańskiej, podlega nim dobrowolnie, na podstawie osobiście podpisanej umowy lub umowy podpisanej w jego imieniu (tak jest w przypadku dzieci). Oczywiście różnie może być z możliwością wyboru, ale ważne jest to, że ten wybór nie jest ograniczony przez żadnego innego człowieka celowo.

Nieuznawanie rządów może być, domniemam, spowodowane tym, że libertarianie są przeciwni demokracji, która jest najłagodniejszym, ale nadal systemem opresyjnym, ponieważ zmusza mniejszość, która nie głosowała na ludzi będących u władzy, by się im podporządkowali, choć tak naprawdę nikt ich nie pytał o zdanie. W strefie libertariańskiej każdy może się wyłamać ze wszystkiego i do niczego nie jest zmuszany. Powiat(*), przykładowo, może oczywiście ustanowić sobie demokratyczny sposób wyboru władz, ale, że sobie tak rzucę cytatem z „Rejsu”, jaką metodą wybierzemy metodę głosowania? Dlatego podstawową metodą przeprowadzania wyborów w strefie libertariańskiej jest „ogólna kompromisowa zgoda”, czyli wszyscy głosują na to samo, wszyscy w 100% zgadzają się na to, co wybierają. Ponieważ oczywiście ludzie się różnią, więc pewnie 100% trafienia nie będzie, dlatego ci, którzy mają inne zdanie, niż większość, muszą zgłosić swoje poprawki i propozycje zmian, przy których wszyscy zgodzą się na tak określone – kompromisowe – rozwiązanie, a pozostali również takie rozwiązanie poprą. Jeśli nie dojdą do porozumienia – ci, którym się nie podoba, mogą odejść, nawet jeżeli będzie to większość, która pozostawi mniejszość samym sobie (związek właścicieli ziemi może również „wyjść” z powiatu i stworzyć nowy, nawet jeśli będzie to oznaczało otoczenie „rebeliantów” i stworzenie z nich enklawy). W razie, gdy nie dojdą samodzielnie do porozumienia, w ostateczności sprawę rozstrzygnie Naczelny Sąd Arbitrażowy(*), który jasno określi, jakie rozwiązanie ma zostać przyjęte, a także co mają zrobić ci, którzy się na takie rozwiązanie nie zgodzą (w sensie, warunki separacji). Wyrokowi NSA muszą się wszyscy podporządkować.

W skrócie, libertarianie uznają tylko takie rządy, które sami osobiście zaakceptowali, i na które podpisali stosowną umowę.

6. Co jeśli jakiś bardzo bogaty i wpływowy człowiek przekupiłby swoją agencję ochrony, czyniąc ją swoją prywatną armią, spróbowałby dzięki temu przywrócić władzę państwową i zbuntować się próbując tym samym zostać nowym dyktatorem?

No, teoretyczna możliwość zawsze istnieje. Można tu założyć kilka różnych prawdopodobieństw i jest to trochę skomplikowane, ale musimy oczywiście założyć najważniejszą sprawę, że nie mówimy o napaści z zewnątrz, tylko o wewnętrznej akcji obalającej porządek strefy.

Strefa działa na zasadzie podpisania przez wszystkich właścicieli ziemskich i władz powiatowych odpowiedniej umowy, która sankcjonuje istnienie strefy. Jeśli więc ktokolwiek wewnątrz strefy dopuszcza się tego typu czynów, podlega karze w związku z naruszeniem prawa własności. Co by mógł zrobić taki właściciel, niechby nawet było, że ma tak wiele pieniędzy, że może kupić pół powiatu, a nawet więcej niż jeden powiat, i na ich terenie rozmieścić wojsko? Załóżmy, że mógłby kupić taki teren, rozszerzyć to potem na kilka powiatów, rozmieścić na nim wojsko, a potem siłą zmusić ludzi do podporządkowania się jego prawu. Powiem to w ten sposób: możemy sobie różne rzeczy wyobrażać, ale w przeszłości nawet państwa miały problemy ze zorganizowaniem tak wielkiej armii. Trzeba by było znaleźć bardzo dużo gotowych na wszystko ludzi, którym obieca się jedynie pieniądze, nie wiadomo właściwie do którego momentu, bo te zaczną się szybko kończyć (do zorganizowania takiej armii potrzeba dużej ilości STAŁYCH WPŁYWÓW, a nie JEDNORAZOWEJ GOTÓWKI). To pierwszy problem. Drugi problem polega na tym, że nie jest wcale łatwo, wbrew pozorom, znaleźć zbyt wielu chętnych na takie prywatne wojsko, na pewno nie tyle, żeby można było zorganizować taką armię. Żadne państwo na świecie (może poza Polską, hihi) nie ma problemu z „nadmiarem chętnych do wojska”.

No i oczywiście pozostaje jeszcze jeden problem z realizacją: otóż wszystkie dyktatury (zbrodnicze dyktatury oczywiście, bo tego co prawda lewactwo nie chce przyznać, ale istniały też dyktatury służące ludziom) jak do tej pory były stworzone przez ludzi, którzy umieli manipulować umysłami, zjednywać sobie ludzi, przekonywać do siebie, czy też rządzić twardą ręką – ale biznesmeni to byli z nich jak z koziej dupy trąba. Nigdy w historii nie zdarzyło się, żeby zbrodniczą władzę dyktatorską objął ktoś, kto dorobił się wielkich pieniędzy w biznesie. Choć może to było tylko dlatego, że ci „biznesmeni” byli zwykle na tyle cwani, że korzystali z możliwości stwarzanych przez dyktaturę, ale woleli wykonywać brudną robotę cudzymi rękami (vide ostatnia afera z Nestle, która sponsorowała terrorystów w jednym z Afrykańskich krajów). Na pewno w każdym razie żaden taki biznesmen-dyktator nie byłby dyktatorem we własnym kraju, w którym prowadzi interesy!

Bo agresja wewnątrz strefy wyklucza możliwość prowadzenia biznesu. Ktoś, kto próbuje wymusić na kimkolwiek swoje prawa siłą, może otrzymać natychmiastowe wypowiedzenia umów różnych wspólników, bez których natychmiast pójdzie z torbami, a niedawni najemnicy rozkradną jego posiadłość w minutę osiem, jak się tylko dowiedzą, że pracodawca im się nie wypłaci. Każdy sąd arbitrażowy, aż do Naczelnego Sądu Arbitrażowego, rozstrzygnie wszelkie konflikty na niekorzyść takiego właściciela, który z powodu wielkości nakazanych odszkodowań nie będzie miał funduszy do kontynuowania swojej zyskownej działalności, ani dla swoich zbrodniczych idei. Ochroniarze takiego biznesmena sami pomogą go schwytać, gdy tylko się dowiedzą, że jego źródło pieniędzy właśnie wyschło, a oni albo się przyłączą do policji strefowej, albo nie dostaną nawet ostatniej wypłaty.

Zatem istnieje taka możliwość czysto w teorii, natomiast pobieżna analiza wskazuje, że jest ona niemożliwa w realizacji. Zaznaczam – pobieżna. Może istnieje na to jakiś łatwy sposób. Natomiast moim zdaniem zdecydowanie bardziej jest prawdopodobne „plądrowanie” wykonane z zewnątrz.

7. Co zamiast państwa?

W opisanej przeze mnie strefie libertariańskiej nie istnieje jedynie „państwo” w sensie jednej organizacji stanowiącej prawo na terenie całej strefy. Istnieją powiaty(*) oraz państwa wirtualne(*), jedne i drugie stanowią własne prawa jak chcą i działają w oparciu o umowy zawierane między sobą i swoimi obywatelami; jedne i drugie istnieją za zgodą każdego z uczestników. Jak dla mnie, naiwnością jest sądzić, że „wszystko się samo ureguluje” – zanim by się uregulowali, zaraz by ich uregulował ktoś z zewnątrz. Nie ma niczego złego w tym, że istnieje jakieś „państwo”, które stanowi prawo, zbiera podatki i za te podatki różne rzeczy organizuje. Złe jest jedynie to, że człowiek mieszkający na danym terenie jest przypisany do jednego państwa i równocześnie siłą zmuszany do respektowania ustalanych i co chwilę zmienianych przez niego praw, co jest typowym przykładem monopolu, ale również opresji, ponieważ nie można mówić o jakiejkolwiek „umowie”, gdy co chwilę zmienia się jej warunki. Wolny świat to taki świat, w którym istnieje wolna konkurencja we wszystkim, i to jest najważniejsza idea przyświecająca strefie libertariańskiej.

Zamiast 25 punktów (z oryginalnej odpowiedzi), mieszających pojęcia logiczne, specyficzne, pobożne życzenia i puste slogany – nawet jeśli wypowiedziane w dobrej wierze – ja proponuję zestaw trzech praw podstawowych strefy libertariańskiej, określanych w skrócie jako:

 1. Prawo umowy
 2. Prawo własności
 3. Prawo informacji

Umowy są podstawą funkcjonowania, wszelkie przepisy, nakazy, również ograniczające wolność, są nakazami przyjmowanymi przez ludzi dobrowolnie. To oznacza między innymi, że państwo wirtualne(*) nie ma pełnej swobody zmiany przepisów prawa, które stanowi. Umowy są podpisywane zawsze dobrowolnie, zmiana warunków umowy w trakcie jej trwania jest niemożliwa – ważne jest to, co jest podpisane, więc zmiana warunków umowy jest możliwa tylko poprzez podpisanie nowej umowy. Państwo może wysłać swoim obywatelom aneksy do umowy, ale jeśli nie przeprowadzi odpowiednich konsultacji, ryzykuje że obywatel nie zechce przedłużyć z państwem umowy. Państwo nie może zmusić obywatela do podpisania aneksu do umowy, który modyfikuje jej prawa, w ostateczności może jedynie wypowiedzieć obywatelowi umowę jednostronnie, jeśli ten odmówi podpisania aneksu (ale wypowiadanie umów też jest obwarowane określonymi dodatkowymi warunkami, jak np. okres wypowiedzenia).

Zasób stanowiący przedmiot czyjejś własności (po nabyciu w wyniku transakcji – tak jest zawsze w przypadku posiadłości ziemskich) pozwala właścicielowi korzystać ze swojej własności bez żadnych ograniczeń, przy założeniu, że

 • działanie wynikające z tego korzystania nie obejmuje własności kogoś innego
 • takie działanie nie narusza warunków podpisanych umów

co oznacza, że może się zdarzyć ograniczenie w dysponowaniu swoją własnością, jeśli takie ograniczenie wynika z podpisanej (dobrowolnie!) umowy.

Informacja z kolei jest kluczową sprawą, która definiuje stan faktyczny i określa warunki zawierania umowy, stan własności, stan wykonania czynności wymaganych przez umowę oraz wszelkich danych, które są przedmiotem zawieranych umów. Zaniedbanie w kwestii informacji może być podstawą do usprawiedliwienia niewypełnienia warunków umowy lub podważenia całości zawartej umowy.

8. Jeżeli pewna firma farmaceutyczna produkowałaby tabletki powodujące natychmiastową lub powolną śmierć, to czy powinny wejść na rynek do użytku?

Patrz: prawo informacji. Każdy towar może wejść na rynek, a klient może go kupić, ale kupno jest transakcją, a jako takie podlega prawu umowy i prawu informacji. Jeśli zatem firma farmaceutyczna zatai fakt, że ten lek powoduje śmierć, a śledztwo zlecone przez sąd arbitrażowy (sprawę może wytoczyć prokuratura państwowa lub powiatowa) wykaże, że rzeczywiście firma nie dołożyła starań, by możliwość śmierci wykluczyć, czy też, żeby o tym jasno i wyraźnie poinformować kupującego, to sąd arbitrażowy zeżre ją z kopytami. Firma będzie musiała wypłacić olbrzymie odszkodowania, a także różne organizacje, do których może należeć obywatel (w tym powiat lub państwo wirtualne), mogą wystawić rekomendację nie kupowania żadnych leków tej firmy, co momentalnie taką firmę zrujnuje finansowo. Firma oczywiście może próbować sprzedawać leki pod inną marką – ale zgodnie z prawem informacji będzie musiała zamieścić na lekach informację, że to ta właśnie stara firma jest właścicielem tej marki… firma może zmienić nazwę, ale nadal jeśli będzie to dziedzictwo poprzedniej firmy, ktokolwiek kupujący lek tej firmy, jeżeli się okaże, że firma nie poinformowała, że to ta sama, co niegdysiejsza objęta złą sławą firma… sąd arbitrażowy rozstrzygnie każdą taką sprawę na niekorzyść tej firmy właśnie na zasadzie prawa informacji. Przed prawem informacji nie ma ucieczki; jak raz wtopisz sprawę – musisz sprzedać biznes i jeszcze ogłosić publicznie, że rozstajesz się z tym biznesem i nowy właściciel nie ma ze starą firmą nic wspólnego, inaczej umarłeś w kaloszach.

Dla takiej firmy wypuszczenie na rynek takiego produktu, przy założeniu, że byłby to wypadek przy pracy, jest to tragedia, ale jeszcze nie apokalipsa, firma może publicznie się pokajać, że doszło do takiej nieprawidłowości, publicznie ukarać winnych, lek oczywiście wycofać, wizerunkowo może też wycofać jakieś inne leki produkowane w tej samej linii, a zawierających też spory element ryzyka, i modlić się, żeby klienci chcieli od niej kupić choćby paracetamol. Gdyby jednak śledztwo wykazało, że decydenci z firmy wiedzieli o tym od początku, i celowo zataili, wtedy to już byłaby dla firmy apokalipsa. Darmowe reklamy w prasie oraz szeroki sponsoring wszystkich poszkodowanych. A potem to pewnie odsprzedanie zasobów, a właściciel jeszcze powinien zmienić nazwisko.

Jeżeli natomiast firma będzie sprzedawać lek, po zażyciu którego ryzyko śmierci ocenia się nawet na 10%, i jest sprzedawany z wyraźnie zaznaczoną informacją, że jest to lek śmiertelny, oraz wyszczególni wszystkie możliwe ryzyka jego zażycia – wtedy firma może to sprzedawać bez problemu. Oczywiście jego sprzedaż ma prawo ograniczyć państwo wirtualne(*), oczywiście tylko w firmach, które w tym państwie działają, czy tak samo powiat(*), dla sprzedaży na swoim terenie.

9. Czy w libertarianizmie może legalnie wystąpić zjawisko niewolnictwa?

W libertarianizmie nie istnieje żadna wyobrażalna definicja niewolnictwa, które byłoby zgodne z trzema prawami podstawowymi. Natomiast jak najbardziej jeden człowiek może z drugim zawrzeć odpowiednią umowę, która zakłada możliwość całkowitego dysponowania daną osobą wedle uznania „właściciela”. Tu ważna uwaga: żadna umowa nie może przekazać nikomu własności do swojego ciała, ponieważ w podstawowym prawie własności jest mowa o tym, że każdy człowiek jest właścicielem swojego ciała (przez co takie prawo jest absolutnie niezbywalne). Ciało człowieka zatem nie może być przedmiotem handlu – w najgorszym razie może być jedynie przedmiotem licencjonowania, nawet do końca życia bez możliwości rozwiązania umowy (mało prawdopodobne, żeby ktokolwiek zgodził się na podpisanie takiej umowy, ale owszem, nie ma na to żadnych ograniczeń). Oczywiście człowiek musi się zgodzić się na to dobrowolnie – i trzeba pamiętać, że jeśli zgodził się na to ze względu na złą sytuację materialną, ktoś mu zaproponował podpisanie takiej umowy, i nawet – powiedzmy – „omamił” go, że to super fajnie i całkowicie rozwiązuje jego problemy, przez co nieświadomie podpisze on ową umowę (nie wiedząc, że ma jakikolwiek wybór), będzie mógł później, jak już „otrzeźwieje”, udowodnić, że został przez sygnatariusza oszukany i nie wiedział o tym, że ma inne możliwości, jeśli sądy arbitrażowe, aż do NSA, dadzą mu wiarę, może podważyć taką umowę. Prawo informacji daje mu taką możliwość – dlatego każdy, kto podpisuje kontrowersyjną umowę, powinien sam we własnym interesie zadbać o to, żeby nie było niedomówień, nieporozumień, oszustw, żeby była stuprocentowa jawność, bo jest to jego jedyna podkładka, która pozwoli oprzeć się próbom podważenia umowy przez innych sygnatariuszy.

Pewien problem może być z handlem dziećmi – problem z ograniczonymi prawami dzieci jest dokładnie opisany w następnym pytaniu. W każdym razie w prawach podstawowych ma żadnego, które efektywnie zakazywałoby handlu ludźmi, którzy nie umieją zrozumieć swoich praw i nie mają zdolności do zawierania umów. Dotyczy to nie tylko dzieci, ale też ludzi o upośledzonych zdolnościach umysłowych.

10. Czy władza rodzicielska i instytucja rodziny sama w sobie jest ograniczeniem wolności i czy tym samym dzieci są własnością rodziców?

Teoretycznie zgodnie z prawem własności każdy człowiek jest właścicielem swojego ciała, gdyby przyjąć to za dobrą monetę, to właściwie dziecko jest od momentu narodzin takim właścicielem (zresztą, nawet nie od momentu narodzin – od momentu poczęcia, ponieważ dorosły człowiek jest jego pochodną w czasie!). Ale z drugiej strony istnieje jeszcze prawo informacji, które wskazuje, że aby człowiek mógł korzystać ze swoich praw, musi je najpierw rozumieć i musi posiadać zdolność do podpisywania umów. Najsensowniej jest, żeby ta kwestia była regulowana przez państwo wirtualne(*) i jak najbardziej może to być współczesna regulacja ustanawiająca granicę wolności na 18 lat, jak również dodatkowe regulacje pozwalające owe prawa uzyskać wcześniej. Oczywiście w przypadku właścicieli-renegatów (posiadaczy dużych obszarów ziemi, którzy ogłaszają niepodległość i tworzą własny powiat) nie obowiązują w tej kwestii żadne ograniczenia, ale to oznacza jedynie, że potencjalnie każde dziecko, niezależnie od wieku, może podać rodzica do sądu arbitrażowego żądając wyłączenia spod władzy rodzicielskiej (jeśli nie odpuści po dobroci).

Drobna kontrowersja może istnieć w kwestii tego, że jeśli państwo ustala granicę 18 lat na wiek dojrzały, to w takim razie dziecko rodzica będącego obywatelem takiego państwa jest „pod przymusem” trzymane do 18 lat. Też tak nie jest do końca – dziecko może samo z siebie wystąpić o obywatelstwo od innego państwa, w którym ten wiek byłby niższy, albo które takiego wieku nie ustala. W praktyce zdarzenie takie jest co prawda niemożliwe, bo żadne państwo takiej aplikacji nie przyjmie, ani żadne państwo nie pozwoli sobie na nieuregulowanie tej sprawy – ale teoretycznie zakazu żadnego w tej kwestii nie ma. Poza tym jeśli rodzic ustanowi własne prawa i zarządzi teoretycznie, że dziecko jest jego własnością aż do jego śmierci – dziecko może zgłosić sprawę do sądu arbitrażowego. Jeśli umie zrozumieć swoje prawa – a chodzi oczywiście wyłącznie o prawa podstawowe – może uzyskać wyrok, który unieważnia „prawo” ojca renegata przez fakt sprzeczności z prawem własności.

11. Co jeśli pomiędzy firmami/przedsiębiorcami dojdzie do zmów cenowych?

Oczywiście można sobie wyobrazić taką sytuację, szczególnie gdy panuje ona na terenie jednego powiatu(*), albo nawet w dwóch różnych powiatach blisko siebie, natomiast obejmuje wszystkich sprzedawców z jednej branży. Tą sprawę można rozwiązać tylko i wyłącznie w taki sam sposób, jak to się robi dziś – państwo wirtualne(*) (również powiat(*)) może ustalić reguły, na podstawie których określa się, że mamy do czynienia ze zmową cenową. Jest to możliwe, gdy akurat się trafi, że owe firmy dorwały się do jakiejś unikalnej technologii, niedostępnej innym, i robią na tym pieniądze o wiele nieproporcjonalne do wielkości własnych inwestycji.

Co więcej, istnieje też zawsze taka możliwość, że ktoś ma np. łącze światłowodowe i dla ewentualnych kontrahentów ustanowi tak zaporowe ceny, że nikt nie będzie chciał (a nawet nie będzie mógł!)  z nich korzystać, a swoich użytkowników będzie kroić na grubą kasę. Oczywiście w teorii tu powinien pojawić się konkurent, położyć własny światłowód równolegle do tego (czyli duplikując zasoby bez potrzeby, bo raz wykopany kanał można wykorzystać na wiele kabli) i zaproponować niższą stawkę. W praktyce jednak po czymś takim były monopolista w tym momencie obniża ceny poniżej opłacalności produkcji, wykańczając w ten sposób konkurenta (może sobie na to pozwolić, bo zebrał dużo kasy dzięki byciu monopolistą), a potem ratując go przed bankructwem wykupując jego zasoby staje się na powrót monopolistą – i znów dyktuje kosmiczne ceny.

Dlatego powiat i państwo mają możliwość ustalania reguł gry konkurencyjnej i określania, kiedy ktoś nadużywa monopolistycznej sytuacji. Jest to o tyle istotne, że powiat zwykle też jest właścicielem różnych terenów „niczyich” typu chodnik przy drodze, często jest też więc właścicielem terenów, pod którymi leży kabel. Firma, która produkuje unikalne towary, też jeździ drogami powiatowymi itd. – słowem, nikt nie może żyć i zarabiać bez życia w zgodzie z radą powiatu(*) i państwem(*), z którym podpisał umowę.

Oczywiście jeśli ktoś jest sam właścicielem swojego powiatu, z którego rusza się na zewnątrz tylko swoim helikopterem, i posiada w sprzedaży unikalny towar jako jedyny w okolicy, jak najbardziej może sobie dyktować kosmiczne ceny. Ale każdy powiat, który z nim graniczy, ma prawo również ustalać – w ostateczności – cła zaporowe na jego towary. Może otoczyć jego posiadłość wysokim płotem i słono sobie liczyć za przekroczenie granicy z dowolnym towarem wedle wziętych z powietrza stawek. Na zasadzie – jak nie chcesz sprzedawać po uczciwych cenach wszystkim, to nie będziesz sprzedawał nikomu. Chcesz sprzedawać w innych państwach – droga wolna, wsiadaj w helikopter i leć. Tylko nie zapomnij zatankować.

Zawsze można być właścicielem unikalnego i potrzebnego wszystkim towaru i żądać za niego słonej zapłaty – ale żeby sprzedać, to trzeba z tym towarem gdzieś dotrzeć. Produkcja w strefie libertariańskiej, a następnie sprzedaż poprzez zabranie towaru helikopterem kilka tysięcy kilometrów dalej w innym państwie, nigdy nie będzie tak opłacalna, jak sprzedaż za płotem. To oznacza, że da się gościa przymusić do niekosmicznych cen (nie uzasadnionych kosztami) poprzez odseparowanie go od rynku. Oczywiście tutaj sposoby rozwiązania problemu nie różnią się od tych, które są dziś w państwach.

12. Czy częstotliwości radiowe mogą być czyjąś własnością prywatną?

Nie mogą, tak samo jak nie mogą być nimi kolory ani wzięte z natury zapachy, ani nawet nie mogą być nimi zapachy stworzone syntetycznie (choć może być nim patent na technologię jego wytwarzania). Natomiast inna sprawa jest z falami radiowymi nadawanymi na tych częstotliwościach.

Tu jest sytuacja dokładnie taka sama, jak z dźwiękami i hałasowaniem (pytanie 3): jeżeli ktoś nadaje fale radiowe na określonej częstotliwości na swoim terenie, to musi to robić albo tak, żeby się poza jego teren nie wydostały, albo robić to wyłącznie na zasadach uzgodnionych z innymi właścicielami, a w praktyce z powiatem(*), który to ma najprawdopodobniej też uregulowane razem z pozostałymi powiatami strefy w ramach inicjatywy(*). Co więcej, kwestie te muszą być uzgodnione z innymi państwami, więc prerogatywy takiej inicjatywy sięgają też podpisywania w tej sprawie umów z innymi państwami. To oznacza, że przydział i użytkowanie określonych częstotliwości radiowych jest uregulowane przez stosowną inicjatywę(*) forum(*), a co za tym idzie, przenosi się to następnie na powiaty, państwa, i obywateli, którzy z nimi podpisali umowy. Żeby było jasne: nie jest to własność. Jest to uregulowanie kwestii wysyłania w przestrzeń fal radiowych, które potencjalnie mogą przenosić się na tereny innych właścicieli.

13. Co jeśli osoba X zawarła z osobą Y umowę na temat sprzedaży zamku, ale już po jej podpisaniu, przy finalizowaniu transakcji okazało się, że to zamek do drzwi, a osoba kupująca miała na myśli zamek jako średniowieczną budowlę?

Umowa taka może zostać podważona przez sąd arbitrażowy na zasadzie prawa informacji. Podważenie skutkuje nakazem wycofania wszystkich czynności zawierających transakcję, w tym oddanie pieniędzy. Sprawa jest oczywista, ponieważ umowa nie wyszczególniła dokładnie przedmiotu transakcji i nie została tak samo zrozumiana przez strony.

14. Czy kara więzienia (skoro ogranicza czyjąś wolność lub go jej pozbawia) jest z punktu widzenia libertarianina niemoralna lub nieetyczna?

Pytanie jest poza tematem; w strefie libertariańskiej nie określa się, co jest moralne lub etyczne, tylko czy spełnia prawa podstawowe.

Kara więzienia jest to nic innego, jak spełnienie warunków umowy, która została podpisana dobrowolnie, jako warunek bycia mieszkańcem danego powiatu i obywatelem danego państwa. Innymi słowy, każdy kto został skazany na karę więzienia, to tylko dlatego, że sąd arbitrażowy określił jasno dopasowanie sposobu postępowania obywatela do zapisu w umowie, zatem wsadzenie go do więzienia jest czymś, na co obywatel zgodził się dobrowolnie już w przedbiegach. Jeśli nie podpiszesz umowy stosowania się do określonego prawa, a za jego niestosowanie zgody na wsadzenie do więzienia, to w najlepszym razie możesz ogłosić niepodległość na swoim własnym dwuhektarowym polu z lądowiskiem dla helikopterów, ale żadne przytomne władze powiatu cię z tego terenu nigdzie nie wypuszczą.

Tu można oczywiście zapytać: a czy to nie narusza jego prawa własności i prawa umowy – jeżeli ma własność gdzieś poza owym terenem lub otrzymał prawo do jego licencjonowania? Owszem, narusza. Dlatego nie wolno otaczającym powiatom ODMÓWIĆ mu podpisania umowy, która by pozwalała ten teren opuścić – ale nikt nie twierdzi, że muszą odpuścić z wymaganiem zobowiązania się pójścia do więzienia za morderstwo.

15. Czy prywatni lekarze nie będą przypadkiem wykonywać tylko tych zabiegów, które im się opłacają, przy czym pomijać chorych na rzadkie choroby?

W dzisiejszych Niemczech, przykładowo, też wszyscy lekarze są prywatni. Prywatni, co nie oznacza, że nie podlegają nakazom honorowania wszystkich publicznych ubezpieczycieli zdrowotnych, którzy pobierają stawkę jako procent zarobków. W strefie libertariańskiej jak najbardziej mogą działać ubezpieczyciele zdrowotni, mogą też istnieć nakazy wydane przez powiat przyjmowania wizyt abonentów ubezpieczycieli publicznych, którzy z kolei będą mieć z kolei określone ograniczenia (minimum stawek itp.), jedyna różnica od tego, co dziś jest w Niemczech, byłaby taka, że każde państwo ma prawo samo sobie ustalać różne reguły, na jakich lekarze mają przyjmować.

Oczywiście zawsze istnieje możliwość, że żadne z państw nie będzie tym zainteresowane – no cóż, bliższa ciału koszula, zawsze jest możliwe, że większość osób wyjdzie z założenia, że a tam, mnie taka rzadka choroba nigdy nie dopadnie. Ale w takiej sytuacji to ewentualnie będzie podpadać pod kategorie charytatywne, więc konieczne „skomplikowane zabiegi”, czy też „kosztowne leczenie” będzie można zrealizować z pieniędzy fundacji. To daje też taką możliwość, żeby zorganizować badania naukowe nad owymi rzadkimi chorobami, które doprowadzą do odkrycia sposobu jej eliminacji, wczesnego wykrywania i szybkiego wyleczenia, a także profilaktyki (a nad profilaktyką oczywiście będzie czuwać ubezpieczyciel – z którym, oczywiście, klient podpisuje umowę dobrowolnie 🙂 ).

16. Czy wolność, która często bywa niemoralna nie kłóci się z kanonem Kościoła Katolickiego?

Podstawowym kanonem Kościoła Katolickiego jest to, że Bóg dał człowiekowi rozum i wolną wolę, nawet w czynieniu zła, natomiast każdy człowiek indywidualnie odpowiada przed Bogiem ze swoich własnych czynów. Nie ma żadnych reguł, które pozwalałyby komukolwiek na zmuszanie kogokolwiek do postępowania wbrew jego woli, co najwyżej dopuszcza działanie w obronie siebie i innych.

Ważne jest jednak to, że strefa libertariańska nie określa kwestii moralności – wszystko jest sprowadzone do trzech praw podstawowych.

Przykładowo, jeżeli zdarzyłaby się taka sytuacja – a była jakiś czas temu drobna sprawa, użytkownicy facebooka dobrze wiedzą, o kogo chodzi – że kobieta zajdzie w ciążę, rozstanie się z partnerem, a następnie nic partnerowi nie mówiąc usunie ciążę, wtedy zasada praw podstawowych wygląda następująco: zostało naruszone prawo dziecka, również nienarodzonego do własności swojego ciała, to że ono nie może niczego ani zrozumieć, ani powiedzieć, oznacza jedynie, że nie może korzystać z prawa umów, ale tu liczy się jeszcze prawo pochodnych i prawo własności powiązanej (z tzw. praw oczywistych). W przypadku, gdy ktoś ginie, istnieją tzw. osoby zależne, które są uwzględniane w przypadku decydowania przez sąd arbitrażowy, kto może upomnieć się o własność – a jest tym kimś również biologiczny ojciec nienarodzonego dziecka. Kobieta, która usunęła ciążę bez porozumienia z nim może być pozwana o odszkodowanie. W przypadku tej walki o odszkodowanie oczywiście może mieć znaczenie, czy kobieta nie została przypadkiem do tego przez partnera zmuszona (nawet nieświadomie) i tak dalej.

Natomiast oczywiście gdy kobieta usunie ciążę za porozumieniem z biologicznym ojcem dziecka, wtedy w praktyce może to zrobić bezkarnie. Przy czym konsekwencja tego czynu może ją kopnąć w dupę w najmniej spodziewanym momencie: w przypadku ubiegania się o pracę na określonym stanowisku pracodawca może np. zażądać zadeklarowania, że nigdy nie usunęła ciąży (jako w jego mniemaniu świadectwo moralności osobistej). Oczywiście nie może żądać żadnych „dowodów”, to jest tylko osobista deklaracja. Ale jeśli oszuka – prawo informacji nie zna litości. Wystarczy świadek, jakikolwiek niepodważalny ślad.

17. Czy w libertarianizmie przeciętny Kowalski może zbudować we własnej piwnicy prywatną bombę atomową?

W przypadku „renegatów” jest to możliwe, przynajmniej teoretycznie. Prawa podstawowe nie mogą tego zakazywać. Ale istnieje do tego wiele praktycznych ograniczeń. Aby zrobienie czegoś takiego było możliwe, musiałyby być spełnione następujące warunki:

 • Kowalski posiadający własny obszar ziemski jest renegatem (jego obszar ziemski jest terenem oddzielnego powiatu)
 • Jego terytorium leży przy granicy z innym państwem, a od pozostałych powiatów(*) strefy libertariańskiej jest całkowicie odcięty
 • Granica obszaru Kowalskiego z obcym państwem nie jest szczelna i może on przez nią przewieźć materiały do produkcji bomby (nie zakładam, że na jego terenie znajduje się kopalnia uranu, bo opis stałby się już zbytnio absurdalny)
 • Lub: posiada lądowisko dla helikopterów i jest to jego środek transportu, którym transportuje zarówno towary, jak i materiały do produkcji bomby – i owo państwo ościenne pozwala mu na to bez ograniczeń

A bardziej praktycznie, na czym mogą polegać ograniczenia? Przede wszystkim, jeśli Kowalski jako renegat przystąpił do inicjatywy obronnej, to może zbudować sobie taką bombę, ale nie w tajemnicy, tylko wyłącznie jeśli jest to część projektu obronnego. Jeśli nie, to reprezentanci inicjatywy obronnej przedstawiają mu ultimatum: albo podpisze konwencję o nie posiadaniu broni atomowej, albo nigdzie go nie wpuszczamy. Jeśli będzie on miał posiadłość na granicy z innym państwem – wtedy albo to drugie państwo będzie współpracowało z nim w tym projekcie, albo go tak samo do swojego państwa nie wpuści. Konwencja ta równocześnie oznacza, że będą się w okolicy pojawiały ekipy, które będą to kontrolowały.

Jak mogą go „nie wpuścić”? Zwyczajnie. Otoczyć go granicą bez przejścia. A helikopterem? A owszem, jako właściciel powiatu jest też właścicielem przestrzeni powietrznej… w obrębie nad swoją posiadłością. Spróbuje przekroczyć granicę swojej posiadłości i zostanie momentalnie zestrzelony przez działko przeciwlotnicze. Ma tylko jedną teoretyczną możliwość wydostać się ze swojej posiadłości: zbudować pojazd kosmiczny i wydostać się poza granicę atmosfery, przelecieć nad inną część ziemi i tam spróbować wylądować – licząc na to, że wyląduje na jakimś obszarze, w którym go nie zestrzelą bez ostrzeżenia za naruszenie przestrzeni powietrznej. Nawet w teorii zresztą ta możliwość jest mocno naciągana, bo musiałby mieć na swoim terenie cały przemysł metalurgiczny, żeby coś takiego zrobić.

A, że mógłby gdzieś ewentualnie zadzwonić? Chyba dzwonkiem. Granica powiatu to jest granica powiatu, nic się nie może poza teren takiego renegata wydostać, w tym fale radiowe i sygnały po łączach telefonicznych. To jest kompletne odcięcie od świata.

Natomiast jeśli mówimy o realnych warunkach, to mamy tylko dwie takie możliwości:

 • powiat, na terenie którego mieszka Kowalski, jest uczestnikiem inicjatywy obronnej, a ta zakłada m.in., że nikt nie robi na własną rękę żadnych instalacji obronnych lub zaczepnych bez konsultacji z kierownictwem inicjatywy
 • jeśli Kowalski jest renegatem, to albo jest nadal uczestnikiem inicjatywy obronnej, albo ma podpisaną stosowną umowę z sąsiadującymi powiatami, czy też ewentualnie z sąsiadującym państwem (i zgadza się na istnienie kontroli, która to cyklicznie sprawdza)

Oczywiście, jeśli ktoś uważa, że powyższe zabezpieczenia mogą być zawodne, to zaznaczę jedynie, że współczesne regulacje w państwach wcale mniej zawodne nie są.

18. Czy jeżeli jakiś foton odbije się od nas, lub naszej własności i uderzy w cudzą, to dopuszczamy się wówczas agresji?

To, kto i z jakiej intencji dopuścił do tego, żeby jakiś element materialny lub używający materialnego nośnika, znalazł się na czyjejś posesji, musi być najpierw odgadnięte i odpowiednio dowiedzione. Dlatego jakimkolwiek sprawcą, a zatem również tym, który miałby być pozwany o odszkodowanie, jest ten, kto ów foton wypuścił oryginalnie. Jeśli jest on wytworem naturalnym (nie spowodowanym przez człowieka), no to trudno – pretensje do Pana Boga.

Oczywiście tu muszą też zostać uwzględnione regulacje wewnątrz wspólnoty mieszkaniowej (powiatu(*)). Ten może określić fotony i fale elektromagnetyczne jako zasoby podlegające możliwości przenoszenia bez konieczności pytania o zgodę właściciela posesji, przez które przechodzi, pod warunkiem stosowania się do określonych zasad.

Tu oczywiście drobna, dodatkowa uwaga: sam foton jest bez znaczenia, ale jeżeli mamy na dachu wielkie lustro, które odbija promienie słoneczne, a na dodatek jeszcze wklęsło-kuliste, które je jeszcze skupia w jednym punkcie i może wywołać pożar, to nie może to już zostać żadną miarą za odbicie „przypadkowe”, w odróznieniu od odbicia się fotonu od wyglancowanej powierzchni plastikowej elewacji domu. Odróżnienie przypadkowości od celowości jest do rozstrzygnięcia przez sąd.

19. Co jeżeli prywatny przedsiębiorca obuduje bezpośredni teren wokół naszego domu, lub działki własną drogą?

W ogólnym przypadku nie można tego rozstrzygnąć, ale w różnych szczegółowych przypadkach ustaleń nie jest on możliwy.

Jeżeli uważamy, przykładowo, że prawo własności daje możliwość właścicielowi użytkowania własnych zasobów, to uważamy również, że do jej użytkowania należy również możliwość jej opuszczenia i udania się na jakiś inny teren, z którego może korzystać dzięki umowom podpisanym z innymi właścicielami.

Tą sprawę zatem musi rozstrzygnąć sąd arbitrażowy i jak najbardziej może zmusić właściciela drogi do udostępnienia jej za darmo lub jej sprzedania na rzecz powiatu(*), do którego należy ów właściciel – ewentualnie włączenia jej w teren powiatu i podpisania odpowiedniej umowy na użytkowanie (korzystania z funduszu drogowego powiatu). Jest tak dlatego, że choć teren drogi teoretycznie jest terenem prywatnym właściciela drogi, to jednak uniemożliwianie lub utrudnianie poruszania się między własną posiadłością, a terenem zewnętrznym stanowi konflikt. Konflikt powinien zostać rozwiązany lub powinna zostać zastosowana umowa wspólnego użytkowania. Jeżeli jeszcze na dodatek ktoś celowo zrobił tak drogę, stanowi to celowe wywołanie konfliktu własności, wraz ze wskazaniem sprawcy jako jednego z uczestników konfliktu własności. Czyli coś, co jest traktowane na równi z włamaniem.

20. Czy sąsiad emitujący szkodliwe gazy z domowego komina lub kominów fabrycznych, znajdujących się na jego posesji/terenie, które rozwiane przez wiatr wchodzą bezpośrednio na słup powietrza w obrębie naszej własności dokonuje na nas agresji?

Znów, podobna sprawa, jak z dźwiękami, fotonami itd. – facet może puszczać sobie na swoim terenie dymy jakie chce, jeżeli wydostaną się za teren posesji, jest winny naruszenia. Powiat(*) może wprowadzać ustalenia odnośnie tego, jakie gazy mają prawo wydostać się poza posesję. Jeszcze raz: nikt właścicielowi nie broni wytwarzać dowolnych gazów na terenie jego posesji – ale jeśli wydostanie się poza posesję, musi to być gaz, który jest dostosowany do reguł wprowadzonych przez powiat(*).

Tu uwaga: umowa z sąsiadującymi powiatami może być niezbędna do pełnej realizacji możliwości „palenia węglem” na terenie swojej posesji, zwłaszcza gdy granica powiatu znajduje się blisko źródła emisji. Prawdopodobnie zatem będzie to ogólna regulacja dotycząca wszystkich powiatów, obowiązująca całą strefę (inicjatywa(*)). Być może, gdy w strefie będą funkcjonowały jakieś fabryki, będą mogły mieć specyficzne regulacje, również w ramach inicjatywy (sprawy typu można dymić, ale z daleka od posesji itd.).

21. Co jeśli jakieś zewnętrzne państwo spróbuje zaatakować kraj libertariański?

Jak każdy kraj, musi mieć ustaloną strategię obrony. Domniemam, że najsensowniej jest, gdy cały kraj podejmie w tym celu inicjatywę(*) obronną, również uzgodnioną z innymi państwami. Uzgodnienia będą dotyczyć oczywiście wszystkiego: organizacji, uczestnictwa, finansowania, umów zewnętrznych. Oczywiście jest możliwość, jak zawsze, że jakiś pojedynczy powiat(*) wyłamie się z inicjatywy, a tym samym finansowania. Ludzie, którym bliskie są np. poglądy pacyfistyczne, mogą, jeśli chcą, wyłamać się z powiatu, albo nawet przekonać cały powiat, żeby nie uczestniczyli w inicjatywie.

Przy czym zaznaczam, że prawo informacji pozwala również na to, żeby do zawarcia umowy móc wymagać określonych informacji. Każda strona umowy zawartej na cokolwiek z takim powiatem, który wyłamie się z inicjatywy obronnej, może albo wcześniej wymagać przynależności do określonych inicjatyw(*) lub może też po fakcie uzasadnić, że jako powiat nie uczestniczący w inicjatywie obronnej jest niewiarygodny i sygnatariusze ponoszą większe ryzyko w swojej działalności. Może to być pretekst do zerwania umowy lub konieczności jej renegocjacji.

22. Czy jeżeli ktoś znajdzie się na naszej posesji, na której ustanowiliśmy prawo strzelania bez ostrzeżenia do każdego niezapowiedzianego gościa możemy go zabić?

O ile tylko adwokaci zabitego nie dadzą rady argumentować, że ów człowiek dostał się tam drogą publiczną i dostępnym wejściem, a wokoło było za ciemno, żeby zobaczyć wielką tablicę z napisem „Uwaga! Wstęp wzbroniony! Tu się strzela bez ostrzeżenia!”, oraz nie było napisu po Angielsku (ustalenie powiatu(*) jako języka uniwersalnego dla wszystkich) ani po Polsku (język urzędowy powiatu(*)) – wtedy tak, może go zabić, i adwokaci nie będą w stanie nic zrobić. Chyba że ustalenia powiatu(*) dodatkowo ograniczają możliwość strzelania do wszystkich bez ostrzeżenia na terenie powiatu, ale – jak już wspomniałem – przynależność do powiatu, państwa i stosowanie się do jakichkolwiek reguł za wyjątkiem prawa podstawowego, jest całkowicie dobrowolne.

Trzeba tylko pamiętać, że jasne i nie budzące wątpliwości reguły, jak nie dać się na terenie tej posesji zastrzelić, muszą być w komplecie wyłożone przed wejściem na teren, najlepiej jeszcze podpisane. Po ewentualnym zabiciu kogoś takiego istnieją tylko trzy możliwości oskarżenia strzelającego o złamanie prawa:

 • prawo umowy: człowiek został zastrzelony, mimo że zastosował się do warunków umowy, która gwarantowała mu nietykalność
 • prawo własności: człowiek został zastrzelony i nie da się wskazać żadnych jasnych powodów, dlaczego tak się stało (samodzielne rozwiązanie konfliktu nie pozwalające na jego renegocjacje)
 • prawo informacji: człowiek został zastrzelony mimo że otrzymał wymagane informacje, jak nie dać się zastrzelić na terenie tej posesji i się do nich zastosował (został zastrzelony z jakiegoś powodu, który nie został mu zawczasu przedstawiony)

23. Kto będzie budował drogi?

Ten, kto ich potrzebuje. Jeśli nie zgłosi się żaden prywatny właściciel, który zechce ją zbudować, może to być powiat, jeśli mieszkańcy powiatu się odpowiednio w tej kwestii dogadają. Mogą założyć konsorcjum, gdzie każdy będzie miał określony udział (stosownie do wkładu), może sam powiat być właścicielem i finansować ją ze specjalnie w tym celu utworzonego funduszu drogowego.

Tu oczywiście nie powstrzymam się od złośliwego komentarza, że oryginalna odpowiedź na to pytanie to jest klasyczne Rżnięcie Głupa(tm).

Należy pamiętać oczywiście, że powiat(*) zwykle będzie tworzył różne specyficzne reguły określające funkcjonowanie dróg. I w związku z tym może nie pozwolić komuś zbudować drogi (tzn. postawi szlaban na własnych, które do niej prowadzą) lub wymusić sprzedaż określonego fragmentu terenu, jeśli jest on potrzebny na zbudowanie drogi. Rozstrzygnięcia w tej kwestii prowadzą sądy arbitrażowe. Sąd nie może oczywiście działać przeciw prawu własności, ale jeżeli ważą się losy dostępu innych do swojej własności, wtedy istnieje konflikt własności, a jego rozstrzygnięcie nie jest oczywiste.

24. Czy nagły i gwałtowny rozwój mechanizacji jest w stanie pozbawić wielu ludzi ich pracy?

Tak, ale co to ma do rzeczy? Rynek pracy się zmienia od początku istnienia ludzkości, niektóre zawody znikają, pojawiają się nowe. Nikt jeszcze nie udowodnił, że rozwój mechanizacji przyczynia się do zwiększania bezrobocia. Nie widzę też związku z libertarianizmem.

25. A co w takim razie z osobami uzależnionymi?

Ich problem. Chyba że ten problem rzutuje też na innych, to wtedy można podać gościa do sądu.

Zaznaczam dodatkowo, że prawo informacji wymaga, by taka informacja o człowieku była dostępna również dla „zainteresowanych”, takich np. jak ubezpieczyciel medyczny. Ubezpieczyciel medyczny może zażądać wyższej stawki, czy też nie zgodzić się na podpisanie umowy, podobnie jak pracodawca może się nie zgodzić na podpisanie umowy o pracę z narkomanem. Jedno zażycie, które nie zostało zgłoszone jako „napad”, może na długi czas pozbawić człowieka dużej liczby dostępnych dla innych możliwości i usług.

Luźny zarys projektu „strefy libertariańskiej”

Posted in Uncategorized on 2013/12/18 by ethouris

„To oczywiste, że ludzie nie chcą wojny. Dlaczego jakiś prostak ze wsi miałby chcieć zaryzykować swoje własne życie w imię wojny, kiedy największą korzyścią, jaką mógłby z niej odnieść, byłby powrót do domu w jednym kawałku? Naturalnie, że prości ludzie nie chcą wojny, ani w Rosji, ani w Anglii, ani też w Niemczech. To jest zrozumiałe. Ale to ostatecznie przywódca danego państwa podejmuje decyzję i nie jest rzeczą trudną by pociągnąć za sobą ludzi, nieważne czy będzie to ustrój demokratyczny, faszystowska dyktatura, ustrój parlamentarny czy komunizm”

Ron Paul

„Prawdziwy podział nie jest na konserwatystów i postępowców (rewolucjonistów), ale na autorytarian i libertarian.”

George Orwell

0. Introduction

Muszę zacząć od wyprostowania pewnych pojęć.

Większość historii ludzkości to historia niewolnictwa o różnych odcieniach. Dyskusje o „zakresie wolności obywatelskich” to tak naprawdę dyskusje o tym, ile drobnych przywilejów tyran może łaskawie dać niewolnikom. Jeżeli patrzymy z punktu widzenia wolności na pojęcia demokracji, totalitaryzmu, monarchii, oligarchii i autorytaryzmu – tak naprawdę nie ma między nimi większej różnicy. Z punktu widzenia wolności istnieją tylko dwie główne kategorie systemów państwowych: libertarianizm i tyrania.

Tyrania jest to ideologia organizacji państwowej, która opiera się na dwóch założeniach:

 • Władza musi być w ręku jakiegoś „tyrana” (być może grupy skupionej wokół niego), który ma – jak to się raczył swego czasu wyrazić z rozbrajającą szczerością Polski minister spraw wewnętrznych – „monopol na przemoc”, czyli może sam stanowić prawo i wymuszać jego przestrzeganie.
 • Ów „tyran” musi być kimś lepszym, mądrzejszym i godniejszym, a właściwie to takim „tatusiem”, który musi obywatela „wychować”, a gdy jest nieposłuszny – „skarcić” (stąd tyle miejsca w prawie poświęca się „karom”)

Tyrania zatem jest kompletnym zaprzeczeniem wolności (ponieważ władza może zmuszać do respektowania prawa, którego człowiek nie akceptuje) i równości (ponieważ władza ma specjalne przywileje w stosunku do zwykłych obywateli), a braterstwo w takim systemie istnieje tylko w postaci zorganizowanej przestępczości i nepotyzmu – system państwowy we Francji jest zatem parodią własnej flagi. Tyranią jest zresztą większość współczesnych systemów państwowych, również demokracja, ponieważ władza w demokracji spełnia powyższą definicję, a tyran wybierany co 4 lata nie przestaje być przez to tyranem.

Niemal każdy sądzi, że aby inni respektowali jego prawa, to nad tymi innymi musi właśnie stać jakiś „tyran” z batem (ale oczywiście nie myśli o tym, że nad nim również). Bo „anarchia” oznacza „brak jakichkolwiek reguł”, jeden wielki chaos, krwawe zamieszki, po których znów jakiś tyran będzie musiał wszystkich wziąć za pysk i wysmagać batem – co w najlepszym razie przekształci się znów we współczesną demokrację.

Libertarianie jednak nie idą aż tak daleko, żeby zlikwidować jakiekolwiek prawo. Ma istnieć tylko kilka minimalnie niezbędnych reguł (w liczbie policzalnej na palcach, i to nawet jednej ręki, a najlepiej jeszcze mistrza Yody!), obowiązkowych dla wszystkich (w tym władz stanowiących nowe prawa) i niezmiennych – i tu przede wszystkim mówi się o prawie własności (anarcho-kapitalizm). Wszelkie inne reguły powinny być wyłącznie przedmiotem dobrowolnej umowy. Jedyne, co dobrego można do tego jeszcze dodać, to kilka różnych dobrych pomysłów, projektów i wzorców odnośnie tego jak funkcjonować w strefie bez państwa.

Gdyby bowiem przyjrzeć się, jakimi sprawami zajmuje się ów „tyran”, i porównać to z podobnymi sprawami, które są regulowane za pomocą dobrowolnych umów między ludźmi i organizacjami, okazuje się, że te ostatnie (z konfliktami rozstrzyganymi przez sąd arbitrażowy) są w stanie funkcjonować co najmniej tak samo dobrze. Można zatem taki model stworzyć, a jak to zrobić – podpowiada nam podstawowy element kapitalizmu: wolna konkurencja. Mało kto zauważa, że państwo to po prostu… monopolista. I wszystkie jego wady to są wady monopolu. Dlatego strefę, która ma dawać ludziom najwięcej wolności, zanim wykształci się samoczynnie w „coś”, warto zabezpieczyć jakimś dobrym pomysłem. W skrócie można go przedstawić jako: „wolna konkurencja we wszystkim”.

A teraz spróbuję to rozwinąć.

1. Prawa podstawowe i podział administracyjny

W strefie rządzą trzy prawa podstawowe, do których musi stosować się każdy mieszkaniec, gość i organizacja działająca na jej terenie. Wyróżnia się też tzw. „prawa naturalne”, które mogą podlegać interpretacji sądów, ale powinny być one zindeksowane i zgodne z aktualną wiedzą, aby nie stwarzać niejednoznaczności prawnej. Żadne inne prawo odgórne w strefie nie ma prawa obowiązywać. Prawa podstawowe są to, w skrócie (niżej będzie zamieszczona dokładna definicja):

 1. Prawo umowy: dobrowolne ustalanie reguł i nakaz ich dotrzymywania
 2. Prawo własności: wyłączność w dysponowaniu zasobem będącym własnością, w tym dzierżawy i sprzedaży
 3. Prawo informacji: zgodność tego co jest na papierze, w raportach i ustaleniach między ludźmi z rzeczywistością; jasne i zrozumiałe dla wszystkich określanie reguł, oraz oceny ich spełnienia, również ujawnianie informacji potrzebnych do zawarcia umowy i wykonywania określonych nią czynności

Prawa podstawowe są absolutne i niezbywalne, co oznacza m.in., że nie tylko nie wolno w swoich czynach naruszać żadnego z tych praw, ale i nie wolno w umowie zawrzeć przepisu, który by je naruszał (umowa zawierająca taki przepis może zostać podważona). Nikomu nie wolno nawet zrzec się któregokolwiek z praw podstawowych w stosunku do samego siebie.

Cała strefa podzielona jest na małe obszary ziemskie (istnieje reguła określająca ich maksymalną wielkość, natomiast nie ma minimalnej), dla zobrazowania rzędu wielkości nazwiemy je powiatami (podobne jednostki istnieją na całym świecie: „kreis” w Niemczech, „county” w UK i USA, „kanton” w Szwajcarii itd.). Każdy powiat jest całkowicie autonomiczny i sam rządzi się ustalonymi przez siebie prawami – w tym również może go sobie dowolnie dzielić na mniejsze części z osobnym systemem zarządzania i zestawem praw. Każdy kawałek ziemi na terenie strefy jest czyjąś własnością, w tym np. własnością organizacji powiatowej.

Najważniejszą cechą strefy jest maksymalnie posunięta dobrowolność w każdym aspekcie. Jakiekolwiek dodatkowe ustalenia reguł między ludźmi i organizacjami, poza tym, co jest w prawie naturalnym i prawie podstawowym, istnieją tylko w postaci umów. Przystąpienie danej prywatnej posiadłości ziemskiej do powiatu jest zatem również dobrowolne – właściciel może zawsze zdecydować o przyłączeniu się do innego powiatu lub stworzeniu własnego. Dlatego aby stać się mieszkańcem powiatu, należy podpisać z powiatem umowę. Umowa ta określa wszystkie prawa i obowiązki mieszkańca powiatu, który w ten sposób staje się członkiem tej organizacji. Mieszkaniec takiego powiatu zatem zgadza się na wymogi powiatu, a także na dobrowolne poddanie się „karze” za złamanie praw powiatu, ponieważ podpisał odpowiednią umowę (choć umowa zawiera raczej sformułowanie „rekompensata”). To oznacza również, że powiat nie może sobie w którymś momencie zmienić praw i ogłosić, że od jutra obowiązują nowe regulacje. Jeśli chce to zrobić, musi zaproponować dotychczasowym mieszkańcom powiatu podpisanie nowej umowy, względnie aneksu do istniejącej. Mieszkaniec może się na to nie zgodzić, a powiat może wtedy co najwyżej wypowiedzieć mu umowę, oczywiście z zachowaniem okresu wypowiedzenia i wszelkich warunków wypowiedzenia określonych w umowie. Dlatego rekomenduje się, że jakakolwiek zmiana prawa powinna odbyć się poprzez szerokie konsultacje społeczne – wprowadzanie prawa wbrew mieszkańcom może skończyć się wyborem rozwiązania umowy zamiast podpisania nowej. To jest też powód, dlaczego tak ważne są ograniczenia liczebne i powierzchniowe powiatu – po przekroczeniu pewnej wielkości takie „konsultacje społeczne” są czystą fikcją.

2. Pojęcia podstawowe

Prawa podstawowe również muszą opierać się o definicje różnych podstawowych pojęć. Nie będę wyjaśniał na razie wszystkich, a jedynie te niezbędne:

 • osoba fizyczna. Pod tym pojęciem rozumiana jest każda istota żywa, która posiada zdolność rozumienia praw podstawowych i podjęła zobowiązanie do ich przestrzegania. Każda istota żywa, która tego warunku nie spełnia, jest zasobem(*) (ALE UWAGA: patrz prawo naturalne, w szczególności prawo pochodnych)
 • podmiot. Jest to osoba fizyczna(*) lub organizacja(*).
 • zasób. Jest to, generalnie mówiąc, wszystko to, co może być fizycznie zidentyfikowane oraz wszystko to, co jest rezultatem pracy lub wytworem natury i powoduje zmianę wartości innego zasobu. Każdy zasób może być „zasobem naturalnym” i wtedy każdy chętny ma możliwość korzystania z niego bez ograniczeń (jeżeli nie uwzględniamy w dzisiejszych czasach przypadku „dobrowolnego zasiedlenia ziemi”, to nie dotyczy to oczywiście terenu ziemskiego i przestrzeni), lub być przedmiotem własności ze strony dokładnie jednego podmiotu(*)
 • umowa. Jest to zestaw reguł uzgodniony pomiędzy dwoma podmiotami(*), które podjęły się ich wypełnienia. Umowa musi mieć przypisaną datę i godzinę zawarcia, ponieważ to rozstrzyga o jej ważności i często zgodności z prawem podstawowym (dokładny opis rodzajów umów będzie niżej)
 • organizacja. Jest to dobrowolne zrzeszenie kilku podmiotów(*), zawiązane na podstawie odpowiedniej umowy. Każda organizacja musi mieć w tej umowie określony zarząd, wraz z podziałem kompetencji przypisanych odpowiednim podmiotom. Poza tym, musi mieć też określone w swoim statucie, kto jest jej członkiem, jakie ma prawa i obowiązki, czy na jakich zasadach mogą być przyjmowani nowi członkowie.
 • transakcja. Czynność przekazania własności zasobu, wykonana w ramach umowy między dokładnie dwoma podmiotami. Umowa może w dowolny sposób regulować wszelkie dodatkowe czynności i regulacje, które są nakładane jako warunek jej wykonania. W wyniku transakcji podmiot, który był dotychczas właścicielem, traci prawo własności do zasobu, a otrzymuje je drugi z uczestników.

Jedym z przykładów takiej organizacji jest konsorcjum, czyli organizacja zawarta w celu dania jej prawa własności do pewnego zasobu, z którego chcą mieć prawo korzystania członkowie konsorcjum (w strefie nie istnieje pojęcie „współwłasności” – każdy zasób może mieć tylko i wyłącznie dokładnie jednego właściciela).

Podobną organizacją jest też powiat, a członkami tej organizacji są mieszkańcy powiatu. Ponieważ powiat jest związany z terenem ziemskim (w tym przypadku zasobem), istnieją następujące możliwe statusy dotyczące ludzi względem powiatu (podaję to jako fizycznie możliwe stosunki dowolnej osoby fizycznej do powiatu):

 • mieszkaniec: można być mieszkańcem tylko w jednym powiecie, albo i w żadnym, niezależnie od możliwości posiadania ziemi gdziekolwiek w strefie i poza nią; mieszkaniec jest uprawniony do uczestnictwa w decyzjach powiatu (może uczestniczyć w wyborze władz i sam do nich kandydować)
 • gość: nie posiada przywilejów mieszkańców, ale wolno mu przebywać na terenie powiatu bez ograniczeń (powiat może przydzielić taki status każdemu, kto nie został imiennie określony inaczej, może wymagać aby gość przebywał wyłącznie pod opieką któregoś mieszkańca, a może też wymagać uzyskania zezwolenia zarządu powiatu na przydzielenie takiego statusu – powiat może też ograniczać czasowo możliwość przebywania gościa ze względów związanych regulacjami podatkowymi)
 • intruz: nie wolno mu wejść na teren powiatu, ale może zaaplikować o taką możliwość (dotyczy powiatów, które wprowadzają restrykcje odnośnie wchodzenia obcych na swój teren)
 • banita: nie wolno mu przebywać na terenie powiatu, powiat może mu nawet zagrozić śmiercią, jeśli to zrobi – taka sytuacja jest możliwa tylko gdy zostanie on uznany za niezdolnego do rozumienia praw podstawowych i nikt nie podejmuje się opieki nad nim (generalnie różnica między banitą a intruzem jest taka, że w przypadku intruza dopuszcza się jeszcze możliwość, że znalazł się on na tym terenie przypadkowo i nie wiedział, że nie wolno mu wchodzić, banita natomiast został wyraźnie poinformowany, że zostanie złapany i ukarany jak tylko ktoś zobaczy go na terenie strefy)

Powiat, jeśli chce, może wybierać zarząd w demokratycznych wyborach, ale nie ma to większego sensu. Wybór powinien bowiem respektować opinie wszystkich wyborców – a wyborcy nie kwalifikują kandydatów jako „najlepszy z możliwych” i „pozostali”, tylko na „najlepszy z możliwych”, „w ostateczności akceptowalny” i „po moim trupie”. Demokracja zaś pozwala, by ci z ostatniej kategorii zostali dopuszczeni do władzy, co może szybko spowodować opuszczenie powiatu przez tych, którzy się na to nie godzą. Respektowanie opinii wszystkich polega na tym, żeby wybrać najmniej kontrowersyjnych kandydatów, aby zminimalizować ryzyko stworzenia w taki sposób „separatystów”. Najlepiej jest zresztą, żeby powiat sam się podzielił na bardzo małe obszary (gminy) i tworzył lokalne zarządy – w tych kwestiach powiat ma również pełną dowolność.

Zaznaczam tu dodatkowo, że podział posiadłości ziemskich jest nie tylko powierzchniowy, ale i przestrzenny. To oznacza, że jeśli posiadasz ziemię, masz do dyspozycji określony teren w poziomie, ale niekoniecznie od jądra ziemi do granic atmosfery. Dla terenu przestrzennego nad i pod ziemią istnieją dwie możliwości regulacji:

 1. Jesteś właścicielem całej przestrzeni w pionie nad swoją działką. Z powiatem wtedy ewentualnie podpisujesz umowę na użytkowanie na wypadek, gdyby chciał tam coś budować, a także na jakiej wysokości zaczyna się pułap przestrzeni powietrznej, w której powiat może zezwalać innym na umieszczanie tam sprzętów latających (i na jakich zasadach tą przestrzeń udostępniasz – niekoniecznie powiatowi). Możesz te części nawet sprzedać powiatowi, czy w ogóle komukolwiek innemu.
 2. Wysokość i głębokość twojej działki jest ograniczona odpowiednimi pułapami. Oznacza to, że możesz kopać doły tylko do pewnej głębokości i budować budynki też tylko do pewnej wysokości. Poza tymi granicami właścicielem przestrzeni zwykle jest powiat – co oznacza, że powiat odpowiada za dopuszczanie sprzętów latających, kopanie tuneli, rurociągów, czy naziemną linię przesyłową.

To oznacza również, że jeśli jesteś właścicielem nieruchomości, to jesteś właścicielem ze wszystkimi tego konsekwencjami. Reguła ta określa również, że jeśli jesteś np. właścicielem mieszkania w 10-piętrowym budynku, takie mieszkanie jest również twoją własnością w przestrzeni. Możliwość dotarcia do mieszkania oczywiście jest przedmiotem odrębnej umowy (klatka schodowa i winda są własnością kogoś innego), natomiast oczywiście nie wpływa to w żaden sposób na reguły własności nieruchomości. Najmniej kłopotliwe jest oczywiście, jeśli właścicielem terenu, na którym stoi budynek mieszkalny, jest organizacja wspólnotowa, która zrzesza wszystkich właścicieli mieszkań, ale równie dobrze właścicielem tej ziemi może być prywatna osoba – choć jest to nieco kłopotliwe, bo taka własność byłaby związana różnymi mocno ograniczającymi umowami.

3. Jednostki organizacyjne

Najważniejszą jednostką, której istnienie należy do reguł strefy, jest powiat. Powiat rządzi się w całości swoimi prawami, w tym również sam określa obszary (kategorie prawne), w których regulację może pozostawić innej organizacji. Tu właśnie, jako proponowany standard dla wszystkich powiatów, zakłada się istnienie dodatkowej organizacji, która zarządza wszystkimi sprawami, które nie są związane bezpośrednio z terenem ziemskim: państwo (osobiście nie upieram się przy takiej nazwie typu organizacji, ale jest to jedyna sensowna nazwa, jaka mi przyszła do głowy).

Państwo jest dobrowolnie założoną organizacją obywateli strefy, nie związaną z żadnym obszarem ziemskim, poza faktem, że organizacja ta podpisuje zwykle umowę z powiatem, na terenie którego zamierza działać. Jest to wyłącznie kwestia decyzji powiatu, czy chce dopuścić państwo do działalności na swoim terenie, a jeśli tak, to jak określić zakres spraw, które państwo może we własnym zakresie regulować. To oznacza, że powiat powinien w pewnym sensie dokonać podziału spraw na „powiatowe” i „państwowe”, regulować tylko te swoje, a pozostałe pozostawić państwom – przy czym powiat musi mieć też utworzoną organizację swojego własnego „państwa”, które ma istnieć wyłącznie na wypadek, gdyby jakiś mieszkaniec nie chciał zapisać się do żadnego z działających na jego terenie państw.

Państwo, zaznaczam, jest jedynie pomysłem na organizację – żaden powiat nie ma obowiązku współpracować z żadnym państwem, każde może mieć własne. Jest to jedynie dobra platforma do współpracy między powiatami oraz ludzi w poprzek powiatów, a jednocześnie realizacja idei dobrowolnego udziału: jeśli komuś nie podoba się polityka podatkowa państwa i jego organizacja, zawsze może przepisać się do innego, nie zmieniając lokalizacji swojej ziemskiej posiadłości, ani przypisania do powiatu (to ostatnio wiązałoby się z formalnościami odnośnie umowy).

Istnieją dwa najważniejsze zadania państwa: prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej oraz edukacja. W związku z tym państwo powinno być jedynym poborcą podatków, zarówno w celu sponsorowania edukacji, jak i z uwagi na współuczestnictwo w funduszach infrastrukturalnych powiatu (państwo już wtedy samo się rozlicza z powiatem). Państwo też powinno być zainteresowane inwestowaniem w rozwój technologiczno-przemysłowy. W tym celu musi mieć możliwość potencjalnego działania na terenie całej strefy, ale i możliwość określania, kto z dobrodziejstw przez nie stworzonych (za pieniądze podatników) będzie miał prawo skorzystać. W tym również wymieniać się osiągnięciami z innymi państwami z obopólną korzyścią.

Współpraca między państwami, a powiatami, z których każdy może stanowić własne prawa, jest wyłącznie kwestią podpisania między tymi organizacjami umowy. Powiat jak najbardziej może nie podpisywać umowy z żadnym państwem. Ale przypisanie prowadzenia działalności do określonego państwa oznacza, że dane przedsiębiorstwo zarówno płaci tam podatki, jak i uzyskuje określone korzyści od tego państwa, w postaci, przykładowo, dostępu do pracowników, w tym wykwalifikowanych – państwo może nie pozwolić firmom z innych państw zatrudniać pracowników, którym sponsorował wykształcenie, chyba że odpowiednio się dogadają w kwestii refundacji kosztów. Dla wszystkich najkorzystniejsza jest sytuacja, w której każde państwo może działać na terenie każdego powiatu. Nie zawsze oczywiście jest to takie proste, ponieważ zawarcie umowy państwa z powiatem oznacza zgodę powiatu na to, że rolę ustalania praw w określonym przez państwo zakresie stanowi ono samo, co nakłada ograniczenia np. na aktualizację umów zawieranych między powiatem a jego mieszkańcami.

Państwa tak samo mogą sobie dowolnie regulować co im się podoba, nawet nakładać ograniczenia na budowę, czy handel ziemią – najwyżej powiat nie zgodzi się na podpisanie umowy z takim państwem, lub zastrzeże sobie prawo do decydowania w tej kwestii. Nikt nie ma obowiązku w żadnym zakresie, za wyjątkiem dotrzymywania prawa podstawowego (czyli w konsekwencji również podpisanych umów).

Istnieją dwie jednostki organizacyjne działające na terenie całej strefy: Forum oraz Naczelny Sąd Arbitrażowy.

Forum składa się z przedstawicieli (delegatów) danego powiatu i stanowi platformę wymiany informacji oraz podejmowania decyzji odnośnie uczestnictwa w różnych Inicjatywach. Za pomocą Inicjatyw Forum powiaty podejmują się różnych wspólnych działań, ustaleń praw, inwestycji i wszystkiego, co mogłoby wymagać współpracy wielu powiatów. Obowiązkowe jest uczestnictwo w forum oraz odpowiadanie na propozycje Inicjatyw – nie ma natomiast obowiązku uczestniczenia w jakiejkolwiek Inicjatywie.

Naczelny Sąd Arbitrażowy jest jedyną instytucją w całej strefie, która ma prawo wydawać wyroki, do których strony muszą się obowiązkowo dostosować. Poza tym wszelkie sądownictwo jest powierzane prywatnym firmom i są to sądy arbitrażowe. Wszystkie sądy mają sądzić wyłącznie według jednego zestawu praw – praw podstawowych – a pozostałe kwestie rozstrzygać w oparciu o prawo naturalne oraz regulacje zawarte w podpisanych przez strony umowach (o sądownictwie będzie dokładniej dalej). Instytucja ta jest jednocześnie organizatorem centralnej bazy danych, która przechowuje informacje o wszystkich notowanych umowach (te, które sygnatariusze zechcieli zgłosić, i których NSA jest jednym z sygnatariuszy), jak również o wszelkich aktach własności do nieruchomości i przypisań ziemi do powiatów.

4. Przykłady realizacji usług globalnych

Czy to może działać? Tak, może. Spróbuję to pokazać na przykładach.

Szkolnictwo, na przykład, nie musi być prywatną sprawą człowieka, który chce się szkolić lub szkolić swoje dziecko. Może być to również realizowane przez Państwo z podatków płaconych przez członków państwa (nie na każdym poziomie, ale powiedzmy, że na podstawowym wymaganym poziomie). Może, czyli inne państwo może edukacji nie sponsorować w ogóle.

Co się więc stanie, jeśli mamy państwo A, które ściąga podatki i sponsoruje z nich szkolnictwo, a państwo B nie będzie w ogóle sponsorować szkolnictwa, i tym samym ściągać niższe podatki? Można powiedzieć, że firmy wtedy przeniosą się tam, gdzie będą płacić niższe podatki, a w państwie A pozostaną tylko w najlepszym razie średnio zarabiający z dziećmi. No tak, ale te dzieci później będą wchodzić na rynek pracy. Żeby móc się zatrudnić u pracodawcy z państwa B, kandydat musiałby najpierw przenieść się do państwa B. Dlaczego musiałby? Oczywiście, jeżeli zarządcy państwa A są głupi, to pewnie nie musi, ale jeśli myślą, to spodziewam się, że zawarcie umowy członkowskiej z państwem X wyklucza możliwość podejmowania pracy u jakiegokolwiek pracodawcy, który nie jest członkiem państwa X, lub przynajmniej państwa Y, z którym państwo X ma podpisaną na tę okoliczność stosowną umowę. Żadne szanujące się państwo nie pozwoli swoim członkom zatrudniać się w firmie należącej do innego państwa, które je „trolluje” brakiem polityki edukacyjnej. Wszystko zresztą sprowadza się do jednej rzeczy: ktoś musi ponieść koszty edukacji. Jeśli te koszty poniosło państwo, to będzie chciało je potem odzyskać w podatkach od firm, które będą ich zatrudniać. Siłą rzeczy więc jeśli ktoś chce się zatrudnić gdzie indziej, to państwo będzie chciało te pieniądze odzyskać w inny sposób – albo bezpośrednio, albo nakazać samodzielne spłacenie (raczej z kredytu bankowego), albo przenieść te zobowiązania do państwa, w którym jest zarejestrowana firma chcąca go zatrudnić. Wszystko w tej sprawie jest możliwe, strony muszą się tylko odpowiednio między sobą dogadać i podpisać stosowne umowy. Sprawę edukacji może nawet prowadzić jakaś firma, która równocześnie osiąga zyski z innej działalności – wtedy po prostu to ta firma ponosi koszty edukacji, co zwykle oznacza, że w ogóle tak wykształcony pracownik może pracować już wtedy tylko w tej firmie, jeśli potencjalny nowy pracodawca nie dogada się w kwestii przeniesienia kosztów edukacji. Wreszcie, obywatel może sam sponsorować swoją naukę, jeśli go na to stać – wtedy nikomu nie jest winien żadnych zobowiązań i może bez przeszkód zatrudniać się w dowolnym państwie, nawet stworzyć własne, jeśli chce.

Inny przykład – drogi. Kto ma budować drogi? W obrębie powiatu drogi sobie buduje powiat tak jak mu się podoba i za swoje pieniądze je utrzymuje. Ale może tego nie robić, może wydzielić odpowiednio teren dla prywatnego właściciela, który zechce zrobić sobie prywatną drogę. Ktokolwiek byłby właścicielem drogi, to ten właściciel sam ustala reguły i różne przepisy drogowe, które tam obowiązują, jak również jakie dokumenty (certyfikaty) musi posiadać ten, kto chciałby z tej drogi korzystać. Wszelkie tego typu przepisy są w gestii właściciela drogi. A co by się stało w przypadku, gdyby właściciel drogi ustanowił na niej zaporowe opłaty, korzystając z faktu, że jest właścicielem unikalnego dobra? Przede wszystkim, powiat może, jak powiedziałem, nakładać ograniczenia na to, co i pod jakim warunkiem można tam budować – więc jeśli właściciel nie zgodzi się na warunki ustalone przez powiat, nie będzie mógł zbudować drogi. Ale nawet gdyby jakoś sprytnie ocyganił powiat i udało mu się zbudować drogę i nałożyć za wysokie opłaty, powiat nadal może podjąć w ostateczności kosztowną nieco, ale jednak inwestycję, która zbuduje drugą drogę, nawet żeby musiał tunelem podkopać się pod drogą albo wiadukt posadzić, a następnie wykluczyć obszar drogi z obrębu powiatu (jeśli droga przecina powiat w poprzek, mogą się nawet podzielić na dwa powiaty i założyć konsorcjum, łącząc się ze sobą przez obrzeża). Wtedy właściciel drogi nie będzie miał skąd brać opłat za użytkowanie i zbankrutuje, a wtedy wierzyciele przejmą jego drogę. Do tego zresztą może też nie dojść z innego powodu – powiat jako zarządca terenu ziemskiego ustala również reguły w jaki sposób ludzie z terenu jednej własności mogą przemieszczać się do innej.

W praktyce oznacza to więc, że nawet w przypadku prywatnego właściciela drogi, powiat ustala z owym właścicielem reguły finansowania i użytkowania. Właściciel zawsze ma pewne pole manewru, ale zawsze też mogą nie dojść do porozumienia, a wtedy powiat może nie pozwolić mu na wejście na swój teren (a przynajmniej zagrozić – bo jeśli by to rzeczywiście zrealizował, to właściciel nie miałby nawet jak dostać się na swoją posiadłość, chyba że helikopterem, i pod warunkiem, że znajdzie jakiś korytarz powietrzny, którego powiat nie zakazał mu używać). Aby uniknąć tego typu problemów drogi powinny być regulowane w następujący sposób: prywatny właściciel drogi musi mieć podpisaną umowę z powiatem na korzystanie po określonej cenie, ewentualnie powiat sam jest właścicielem drogi i decyzje w jej sprawie podejmuje zarząd powiatu.

Tyle w obrębie powiatu. W obszarze większym, niż powiat, jak np. autostrada biegnąca przez całą strefę z północy na południe, to jest już przedsięwzięcie zorganizowane między powiatami – w ramach Inicjatywy Forum. Niekoniecznie wszystkie muszą uczestniczyć w całości przedsięwzięcia. Forum powinno wyjść z odpowiednią propozycją i w efekcie końcowym uzyskać wspólną zgodę co do tego, gdzie i jak ma zostać zrobiona droga. Wszystkie powiaty, które są zainteresowane, powinny ze sobą podpisać stosowną umowę. Tam powinny zawrzeć się wskazania co do przebiegu trasy (w tym punktów stycznych między powiatami), użytej technologii, rozkładu kosztów poniesionych przez określone powiaty. Potem może to być zrobione tylko tak, że do punktów stycznych powiat sam odpowiada za drogę, a może to być tak, że powiaty zawiązują konsorcjum, które w całości dba o drogę. Ponieważ powiat musi mieć na to pieniądze, musi wcześniej zabezpieczyć swoje interesy poprzez odpowiedni fundusz drogowy, z którego sponsoruje m.in. remonty starych dróg, i musi być on tak wyznaczony, żeby mogło też wystarczyć pieniędzy na nowe drogi. Na ten fundusz pieniądze idą z podatków, które państwa zbierają od obywateli jako swoje podatki. Oczywiście fundusze na ten cel mogą wyłożyć również prywatne przedsiębiorstwa, jeśli dysponują odpowiednimi pieniędzmi. W zamian otrzymują udziały w konsorcjach będących właścicielami dróg i otrzymują stosowną działkę z funduszu drogowego danego powiatu.

4. Standardy

Prawo, któremu podlegają ludzie, jest regulowane przez różne instytucje, więc każda instytucja może sobie ustalać prawo takie, jakie jej się podoba, co powoduje, że mogą istnieć potencjalnie najróżniejsze regulacje nakładane przez różne państwa, różniące się między powiatami i państwami. Ponieważ prawo może ustalać zarówno powiat, jak i państwo na jego terenie działające, może dojść w końcu do sytuacji nie tylko konfliktów (te jeszcze daje się rozwiązać, bo to jest kwestia podpisanej umowy). Problem jest co zrobić w przypadku ludzi, którzy nie są mieszkańcami (więc nie podpisali żadnej umowy z powiatem), ale chcą dostać się na ten teren. Teoretycznie powinno się od nich wymagać znajomości prawa, co więcej, potwierdzenia tej znajomości zanim wejdą. Samo potwierdzenie nie jest jeszcze problemem – można postawić w ostateczności szlaban, który sobie samemu trzeba otworzyć, żeby nie było, że ktoś przejechał i nie zauważył. Ale potwierdzenie, że zna się prawo, powinno teoretycznie oznaczać, że ktoś przeczytał całość prawa obowiązującego w powiecie. Ilość praw może być tak duża, że napisanie całego prawa powiatu na jednej tablicy, czy nawet w zestawie broszurek wyłożonych przed wjazdem, żadną miarą nie mogłoby się udać. Dlatego we współczesnych państwach problem ten jest rozwiązywany poprzez ustalenie jednego prawa wszędzie, ewentualnie ustalenie między państwami różnych wspólnych praw. Podobna sytuacja jest w przypadku dróg, które łączą się ze sobą, a na których każdy właściciel teoretycznie mógłby ustalić sobie inne prawo.

Do tego celu służą standardy. Standardy łączą dowolne zestawy przepisów prawnych i wtedy wystarczy, że przepisy określające sposób działania danej organizacji nadmienią tylko określony standard. Oczywiście mogą mieć dodatkowe wymagania poza owymi standardami, ale każdy zestaw wymagań ponad to, co jest określone w jakimś standardzie, komplikuje sprawę. Każdy jak najbardziej może ustalić przepisy jakie chce, ale sam fakt, że jest ich za dużo i zbyt szczegółowe, może spowodować, że wielu nie będzie chciało przez sam ten fakt podpisywać z tą organizacją żadnej umowy. Przewiduję nawet, że wiele sąsiadujących ze sobą powiatów zawiąże specjalne umowy stosowania się do określonych standardów, przez co mogą nawet ustanowić całkowicie, lub przynajmniej w większości, takie samo prawo obowiązujące wszystkich gości. Wtedy granice między sobą będą musiały mieć tylko określone drobne wzmianki o różnicach w stosowanych standardach, lub nawet w ogóle nic (poza oznaczeniem granicy powiatu), jeżeli akurat prawo dotyczące gości na ich terenie jest takie samo.

Przykładów standardów może być wiele, jest to tak abstrakcyjny temat, że może funkcjonować w dowolnej dziedzinie, gdzie cokolwiek jest regulowane. Ze współczesnego życia znamy standardy takie jak np. standardowe licencje oprogramowania, jak licencja GNU GPL, licencja BSD, czy licencja Apache. Ciekawa sprawa, że nie ma standardowej licencji komercyjnej. Pewnie dlatego, że nawet świat oprogramowania nie domyślił się jeszcze, że mogą istnieć licencje parametryzowane. A może po prostu wygodniej jest firmom, że dają długie licencje, składające się w 90% ze standardowych oczywistości, których przeczytanie zajmuje pół godziny, i których nikt przecież nie czyta, ale oczywiście każdy zgadza się na warunki.

Dobrym przykładem użycia standardów jest standard przepisów drogowych. Dla przepisów drogowych standard może być jeden, co najwyżej może być kilka dodatkowych (zależnych od typu drogi) i ewentualnie kilka specyficznych – ale opisanie stanu prawnego drogi w ten sposób nie zajmuje tyle miejsca, co wyłożenie w szczegółach wszystkich przepisów. To samo dotyczy ewentualnych certyfikatów potwierdzających umiejętności poruszania się po drodze, które też powinny być wystawione wedle i regulacja obowiązująca drogę może być taka, że tylko z takim certyfikatem można wjeżdżać na drogę. To samo oczywiście obowiązuje w kwestii ubezpieczeń. Dodatkowo oczywiście trzeba pamiętać o tym, że wiele z dróg może być międzynarodowych i tak czy siak musi spełniać „standardowe” przepisy krajów, z którymi ich te drogi łączą. „Standardem” może być samo określenie typu drogi, który też określa dodatkowe obowiązujące tam reguły (takie jak np. zakaz wjazdu dla pojazdów niezdolnych rozwinąć 40km/h na autostradę).

5. Organizacja całości strefy

W strefie nie istnieje żadne superpaństwo, ani żadna władza, która może odgórnie komukolwiek coś narzucić. Pożądane by było co prawda, aby istniało przedstawicielstwo reprezentujące wszystkie powiaty wobec państw spoza strefy. Takie „superpaństwo” może powstać jako inicjatywa forum, natomiast – jak z każdą inicjatywą – nie ma obowiązku uczestnictwa, a nawet po przyłączeniu się można się z niej później wyłamać (a nawet utworzyć własną, alternatywną inicjatywę odnośnie tej samej sprawy).

Powiatom nie wolno tylko jednego: występować ze strefy libertariańskiej (a dokładnie to dołączać do innego państwa – bo strefa nie jest niczym powiązana za wyjątkiem prawa podstawowego, niestety wiele państw ma problem z respektowaniem strefowego prawa podstawowego – przykładowo, żaden powiat strefy libertariańskiej nie może należeć do Unii Europejskiej, ponieważ traktat akcesyjny jest niezgodny z prawem podstawowym). Nie można tego zrobić, ponieważ przestają wtedy działać umowy oraz rozstrzyganie na podstawie przepisów podstawowych. W takim przypadku złamanie umowy nie może być rozsądzone przez sąd arbitrażowy działający w strefie i wszelkie umowy podpisane z takim powiatem mogą być od razu podważone. Nie ma też powodu, żeby powiat występował ze strefy – może podpisać umowę z sąsiadującym państwem (a dokładnie z państwem wirtualnym pod egidą sąsiadującego państwa) i wtedy wszystko na jego terenie dzieje się tak, jakby do tego państwa należał, różnica jest jedynie taka, że wciąż ma możliwość wypowiedzenia temu państwu umowy. Nie ma z drugiej strony przeszkód, by powiat wyłamał się z podległości NSA (i stworzyć własny). Tylko że wtedy może powstać problem, ponieważ w wyniku braku jednoznacznej instytucji rozstrzygającej może zniszczyć to jakąkolwiek współpracę między jednostkami z rozdzielonych obszarów.

Przepisy podstawowe są dokładnie trzy, te akurat nie obejmują regulacji podziału administracyjnego. Są następujące:

 1. PRAWO UMOWY: Umowa jest regulacją zawartą pomiędzy dowolną liczbą podmiotów (podmiotem jest osoba fizyczna lub organizacja założona przez podmioty). Zawarcie umowy jest równoznaczne ze zobowiązaniem się wykonania czynności i zgodą na bycie poddanym procesom przewidzianym w treści umowy. Umowa jest ważna, gdy została zawarta dobrowolnie. Zakres, na jaki dopuszcza się zawieranie umowy, wynika z fizycznych możliwości zawierającego umowę podmiotu. Jeżeli umowa jest poświadczona dokumentem trwałym, dokument poświadczający umowę jest ważny, jeśli wszystkie strony zawierające umowę zostały w niej wymienione i mogą zostać jednoznacznie zidentyfikowane. Jeżeli stroną umowy jest organizacja, umowa zachowuje ważność nawet w przypadku podziału organizacji lub zmiany jej składu. Połączenie dwóch organizacji w jedną może nastąpić tylko gdy obie są stronami umów o tej samej treści z tymi samymi podmiotami.
 2. PRAWO WŁASNOŚCI: Własność jest to wyłączność dysponowania przez posiadacza posiadanym zasobem (zarówno użytkowania, dzierżawy i sprzedaży). Każdy człowiek jest właścicielem swojego ciała oraz wszystkich zasobów, które otrzymał, wytworzył lub nabył w wyniku transakcji. Wszelkie przekazanie własności może się odbyć tylko i wyłącznie poprzez transakcję podejmowaną na zasadzie umowy. Właścicielem może być osoba fizyczna lub organizacja założona w oparciu o odpowiednią umowę. Każdy podmiot wykorzystujący dany zasób musi być albo jego właścicielem, albo członkiem organizacji, która jest właścicielem (regulacje użytkowania określa umowa z pozostałymi członkami), albo korzysta z zasobu na podstawie odpowiedniej umowy zawartej z właścicielem zasobu. Właściciel danego zasobu jest również odpowiedzialny za wszelkie zmiany stanu w innych zasobach, również naturalnych, spowodowanych przez ten zasób.
 3. PRAWO INFORMACJI: Wszelkie wykonywane w strefie czynności prowadzące do interakcji między podmiotami, w tym również transakcje i zawieranie umów, musi być wykonane z pełną świadomością ustaleń, identycznego rozumienia wszystkich użytych w nich pojęć i postanowień. Do zawarcia umowy, a także do realizacji zawartych w niej ustaleń, każda ze stron jest obowiązana dostarczyć pozostałym wszystkie informacje potrzebne do podjęcia decyzji o jej zawarciu oraz do wykonywania czynności przewidzianych w umowie. Zatajenie jakichkolwiek informacji, lub rozumienie innych rzeczy pod określonymi pojęciami, może być podstawą do podważenia lub unieważnienia umowy lub wycofania transakcji. Informacje nie zawarte w treści umowy, jeśli nie są regulowane przez przepisy podstawowe, uważa się za nie wpływające na treść i regulacje umowy.

Tu przypomnę oczywiście, że w strefie nie istnieje coś takiego jak „współwłasność”. Właściciel zasobu może być zawsze dokładnie jeden i tylko jeden. Jedyna możliwość, by kilka osób „współdzieliło” własność zasobu jest założyć organizację (konsorcjum). Właścicielem jest wtedy organizacja, a jak każdy z jej członków może korzystać z owego zasobu, jest określone w regulaminie organizacji (umowie zawiązującej organizację). To może być też zagnieżdżane: organizacja może być też częściowym udziałowcem jakiegoś zasobu, ale wtedy jako taka też posiada członkostwo w innej organizacji – tej, która jest właścicielem zasobu. Różnica jest o tyle istotna, że jeśli zakłada się organizację, to trzeba w tym celu zawiązać umowę, która szczegółowo określa dozwolone sposoby użytkowania zasobów będących własnością (może je wymienić w umowie, ale to oznacza przypisanie umowy do wszystkich wymienionych zasobów) i kto co może z nim zrobić. Taki „współwłaściciel”, przykładowo, nie może sprzedać zasobu (ponieważ nie jest jego właścicielem), ani nie może sprzedać „części zasobu” (ponieważ właścicielem owej „części zasobu” nie jest również). Może co najwyżej sprzedać swoje udziały w organizacji, która jest właścicielem zasobu, o ile umowa określa, jakie to są udziały, oraz jeśli określony w umowie zarząd organizacji (organizacja musi mieć dokładnie określone kto i na jakiej podstawie podejmuje tam kluczowe decyzje – inaczej umowa zostanie podważona) wyda zgodę na przyjęcie ewentualnego nowego członka do organizacji, nie wspominając już o warunkach opuszczenia organizacji przez poprzedniego właściciela. Oczywiście wszystkie te umowy jak najbardziej mogą być ustne – to niczego nie zmienia (poza trudnością w ustaleniu stanu faktycznego, ale nie oznacza to, żeby to było niemożliwe). Względem prawa właścicielem jest nadal jeden człowiek lub jedna organizacja i prawo do użytkowania lub dysponowania prawami do zasobu są takie, jak zostało to określone w umowie.

Rozumiem wątpliwości, które narosły wokół pojęcia organizacji i ewentualnego koniecznego zapisu w prawie, ale tak naprawdę regulowane jest to poprzez prawo podstawowe. Reguła prawa własności jest taka, że właściciel musi być podmiotem, a więc jeśli nie organizacją, to osobą fizyczną – to znaczy, musi mieć świadomość własnych praw i rozumieć prawo podstawowe. Jeżeli więc jest to jakikolwiek byt abstrakcyjny, niech by był nawet stworzony przez człowieka, który ten warunek spełnia (a organizacja, w której jasno określi się, kto podejmuje tam kluczowe decyzje, ten warunek spełnia) – może być właścicielem. Oczywiście odnosząc się do motywu wspomnianego przez Isaaca Asimova, czyli czy stworzona przez człowieka sztuczna inteligencja może być samodzielnie funkcjonującym obywatelem, odnosi się tak samo do tego przypadku. Jeżeli jakikolwiek sąd rozstrzygający konflikt z udziałem takiego „robota” potwierdzi, że posiada on zdolność rozumienia i wdrażania prawa podstawowego, może jak najbardziej być właścicielem (fakt, czy jest samodzielnym właścicielem, czy ktoś nim od środka steruje, jest akurat od tego niezależny – w przypadku jakiegokolwiek sztucznego tworu musiałby on zostać uwolniony od oryginalnego właściciela na jego życzenie, natomiast w przypadku człowieka bycie czyjąś własnością jest niemożliwe z powodu jasnego określenia przypadku „człowieka” w definicji prawa własności).

Interpretacja praw podstawowych jest w ogóle zdecydowanie szersza, niż mogłoby się wydawać. Przykładowo, jeśli umowa z państwem obejmuje dobrowolne poddanie się karze za udowodnione przewinienie, to oskarżony obywatel musi ponieść określoną karę – ale skoro naruszenie przepisów umowy nastąpiło z przyczyn od strony umowy niezależnych, nie może być on za to ukarany (prawo umowy – 1). Jeżeli oskarżony człowiek dopuścił się kradzieży, zabójstwa, gwałtu, pobicia, spowodował wypadek samochodowy, zdefraudował pieniądze itd., i zostało mu to udowodnione, to niezależnie od tego, czy powiat, na terenie którego do zdarzenia doszło, ma w swoim prawie określone te rzeczy jako odpowiednio karalne, jest on winny złamania prawa podstawowego i poszkodowany może wytoczyć komuś takiemu proces niezależnie od jakichkolwiek ustaleń umów między dowolnymi stronami (prawo własności – 2). Jeżeli wina nie jest z kolei wystarczająco udowodniona, ewentualnie oskarżyciel nie udostępnił wszystkich informacji pozwalających rozstrzygnąć sprawę, sprawa nie może być rozstrzygnięta na niekorzyść oskarżonego (prawo informacji – 3). Tu dodam dodatkowo, że jeżeli umowa narusza którekolwiek prawa podstawowe, może być przez sąd podważona, a wyrok może być bardzo różny (sąd może nakazać wykreślenie określonych regulacji z umowy, może podważyć umowę i nakazywać nie wykonywać wymaganych w niej czynności lub wycofać niektóre z już wykonanych – to zależy od tego, jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla wszystkich stron umowy).

To oznacza, przykładowo, że każdy przepis w umowie, który określa karę pieniężną za nie zastosowanie się do jakiejś regulacji, może zostać łatwo podważony – ponieważ jest on sprzeczny z prawem własności (nie można nikomu zabierać pieniędzy, ani kazać ich zapłacić, jeśli nie jest to uzasadnione przepływem wartości w drugą stronę – transakcją, opłatą za użytkowanie, odszkodowaniem, wyrównaniem strat itp.; oczywiście może istnieć coś takiego jak „darowizna”, ale darowizna jest czymś, co wychodzi z inicjatywy dawcy i nie może być przez nikogo „żądana”). Natomiast wystarczy w zupełności zamiast „kary” użyć określenia „opłata za użytkowanie” lub „rekompensata” i już tego podważyć nie można (teoretycznie też można by się przyczepić do tego, czy opłata za użytkowanie przy zerowych kosztach właściciela jest uzasadniona – ale właściciel zawsze ma prawo ustanowić opłatę od użytkowania swojej własności jak mu się podoba i nie musi się z tego tłumaczyć). Przykładowo, parking pod hipermarketem (nawiasem mówiąc, to rozwiązanie jest do zastosowania już dziś w większości państw na świecie, tylko pod warunkiem, że kierownictwo takiego marketu nie posiada mentalności oprawcy) może wprowadzić zasadę, że parkowanie jest płatne, przy czym za zajęcie jednego miejsca nic się nie płaci, natomiast za zajęcie więcej niż jednego miejsca oraz za parkowanie w miejscu nie oznaczonym jako parking płaci się 500zł za godzinę. Nie jest to kara, jest to opłata za użytkowanie terenu. Jeżeli natomiast byłoby określone, że parking jest „bezpłatny”, ale obowiązuje kara za niewłaściwe parkowanie, sąd regułę o karze podważy bez problemu, ponieważ nie jest to żądanie zapłaty za użytkowanie zasobu, ani odszkodowanie (takowe zresztą należałoby dodatkowo oszacować). Podobnie za jazdę środkami komunikacji miejskiej opłata może wynosić, powiedzmy, 5zł, jeśli posiada się skasowany na bieżący kurs bilet, lub 500zł, jeśli się go nie posiada, płatne na wezwanie kontrolera. O ile kojarzę, to gdzieś w którymś mieście tak to nawet dokładnie było napisane: opłata (a nie „kara”) za jazdę bez ważnego biletu – jak widać, można znaleźć osoby, które nie uważają „tyranii” za jedyny słuszny system zarządzania.

Przepisy dotyczące podziału terytorialnego określają jedynie dwie sprawy:

 • Powiat jest organizacją związaną z jednolitym obszarem ziemskim, zrzesza prywatne posiadłości, których właściciele zgodzili się do niego przystąpić (plus pozostały teren, którego sam jest właścicielem) oraz ludzi, którzy mają status mieszkańca tego powiatu. Całkowicie dobrowolne jest pozostawanie na terenie powiatu, występowanie z powiatu, przyłączanie się do innego powiatu, a także tworzenie własnego – jedynym warunkiem zmiany granic powiatów jest posiadanie nieruchomości oraz zachowanie ciągłości terenu.
 • Istnieje określona maksymalna powierzchnia, jaką może zajmować powiat. Wielkość ta jest ustalana odgórnie w momencie utworzenia strefy (proponowanym rozwiązaniem jest wzór 150*150*150 ludzi przy gęstości zaludnienia 3000 os/km2, tzn. powiat może liczyć maksymalnie tyle mieszkańców i zajmować maksymalnie tak obliczoną powierzchnię). Forum strefy może te reguły później zmodyfikować, ale do tego potrzebna jest zgoda wszystkich powiatów bez wyjątku.

6. Sądownictwo

Wszelkie rodzaje złamania prawa podstawowego – a jest to jedyne prawo w strefie (przypominam, że prawo powiatowe wynika z podpisanej umowy) – tworzy coś, co można określić ogólną nazwą „konflikt prawno-arbitrażowy”. Konfliktów jest dużo rodzajów, choć każdy sprowadza się do jednego: prawo podstawowe LUB prawo naturalne nie było respektowane i doszło do jednorazowego lub ciągłego naruszenia stanu zasobów. Przypominam, że wyjściowy stan zasobów jest taki, że mogą istnieć:

 • zasoby naturalne, które nie są niczyją własnością. Zasób naturalny może być zawłaszczany, ale tylko i wyłącznie przez właściciela terenu ziemskiego, na którym ów zasób powstał, a przynajmniej za zgodą owego właściciela. Zasób nie zawłaszczony jest w takim stanie, w jakim powstał naturalnie i jak został ewentualnie zmodyfikowany bez ingerencji człowieka.
 • zasoby posiadane, które mają precyzyjnie określonego właściciela i ich stan jest taki, na jaki zgadza się ich właściciel

Jeżeli te warunki nie zostały spełnione, mamy do czynienia z konfliktem prawno-arbitrażowym, takim jak zawłaszczenie zasobu posiadanego (kradzież) lub jego użytkowanie w sposób niezgodny z wolą właściciela. Właściciel takiego zasobu staje się w efekcie poszkodowanym i ma prawo domagać się od sprawcy stosownego odszkodowania, które ma wyrównać powstałą szkodę. Rozstrzygnięcia takich konfliktów bywają jednak bardzo skomplikowane, nawet do tego stopnia, że nie da się niektórych zasobów „rozkonfliktować” i jedynym wyjściem jest połączenie zasobów w jeden zasób i przekazanie go konsorcjum, które zawiążą dotychczasowi właściciele owych skonfliktowanych zasobów. Aby to zrobić, nie jest potrzebny żaden rozstrzygający organ, ludzie mogą sami między sobą rozstrzygnąć konflikt i poświadczyć to stosowną umową. Ale bywa, że nie mogą się dogadać i wtedy sprawę musi rozstrzygnąć sąd arbitrażowy.

Sądownictwo w strefie opiera się wyłącznie na sądach arbitrażowych. Sądy arbitrażowe to są instytucje funkcjonujące tak jak każda inna firma – wykonują swoją robotę i biorą za to pieniądze. Czasem może jakieś państwo dogadać się z taką firmą i częściowo finansować jej funkcjonowanie. Żaden z owych sądów arbitrażowych nie ma jednak władzy zmuszania obywatela do czegokolwiek.

Inna sprawa jest w przypadku prokuratury, której zadaniem jest namierzać i zwalczać wszelkie przestępstwa, jak i „zorganizowane” grupy przestępcze. Prokuratura występuje tu tylko w roli oskarżyciela i może działać pod egidą powiatu, państwa, czy inicjatywy (wszystko w zależności od podpisanych umów). Zadaniem prokuratury jest zebranie materiału pozwalającego osądzić człowieka, potem zajmuje się nim sąd. Prokuratura oczywiście zwykle często ryzykuje, jeśli aresztuje kogoś bez mocnych dowodów, ponieważ wtedy jest to zamach na własność (swojego ciała) i konieczność wypłaty odszkodowania. W pewnym sensie prokuratura narusza prawa podstawowe podczas swojego działania (nawet jeśli jej działanie jest częścią umowy między obywatelem a powiatem). Ale jeśli wykonuje swoją pracę rzetelnie, sąd zaliczy jej działania do kategorii koniecznych kroków prowadzących do rozstrzygnięcia konfliktu (przypominam, że sąd ma obowiązek uwzględnić, czy konflikt między ustalonymi zasadami i prawami podstawowymi powstał w sposób przypadkowy, czy zamierzony). Inaczej mówiąc, jeśli ktoś zostanie aresztowany siłą za kradzież, to teoretycznie mógłby ubiegać się o odszkodowanie za sam fakt, że użyto wobec niego przemocy, natomiast sąd arbitrażowy, uwzględniając wszelkie aspekty sprawy, nawet jeśli zaliczy tę sprawę do kategorii złamania prawa podstawowego przez prokuraturę, to ze względu na zasądzoną rekompensatę, roszczenia „podsądnego” zostaną po prostu przeważone. Jest to istotne, ponieważ jeżeli prokuratura potraktowałaby tak kogoś nie mającego zupełnie związku ze sprawą, lub też potraktowała przemocą kogoś, kto wcale unikać odpowiedzialności nie zamierzał i zadeklarował dobrowolnie poddanie się wyrokowi rekompensaty, wtedy już należałoby mu się odszkodowanie od organizacji na zlecenie której działała prokuratura.

Działanie sądu polega wyłącznie na tym, że trzeba określić dokładnie stan faktyczny (w tym celu tak jak normalnie po prostu przesłuchuje się świadków i określa dowody rzeczowe). Po zebraniu wszystkich dostępnych informacji określa „wyrok”. Ów „wyrok” jest jednak wyłącznie zebraniem informacji, która rozstrzyga sprawę i propozycją umowy, której podpisanie rozwiązuje problem, natomiast nikt nie ma obowiązku jej podpisać. Wyrok nie musi być jeden, sąd może zaproponować kilka różnych wyroków do wyboru, a nawet na bieżąco uzgadniać wyrok ze stronami (lub ich przedstawicielami). Następnie wszystkie strony konfliktu – oskarżyciele i oskarżeni – otrzymują wyrok w postaci umowy, którą sąd daje im do podpisania. Podpisanie oczywiście nie jest obowiązkowe, wyrok sądu jest jedynie propozycją, jak to ma miejsce zawsze w sądzie arbitrażowym. Sąd nie ma żadnej mocy sprawczej. Jeśli którakolwiek strona nie godzi się na podpisanie wyroku, sąd arbitrażowy przekazuje sprawę do Naczelnego Sądu Arbitrażowego.

NSA podejmuje się ponownego rozstrzygnięcia całej sprawy, oczywiście mając już wszystkie szczegóły i okoliczności podane na tacy. NSA oczywiście uwzględnia fakt, że sąd arbitrażowy już wyrok wydał i że pod tym wyrokiem ewentualnie niektóre ze stron już się podpisały. NSA ma obowiązek skonstruować wyrok ostateczny, i jest to jedyny przypadek, gdy obywatel zostaje zmuszony do podpisania umowy. Odmowa podpisania ostatecznego wyroku skutkuje „banicją ostateczną” (człowiek taki ma zakaz wjazdu do któregokolwiek miejsca w strefie pod groźbą śmierci).

Banicja ostateczna zresztą też nie jest taka prosta. Aby zostać banitą, trzeba zostać zaakceptowanym najpierw przez jakiekolwiek państwo na świecie, które zechce przyjąć po opuszczeniu strefy (musi być potwierdzone, że „skazaniec” zostanie w ogóle wpuszczony gdziekolwiek poza granicami strefy). Skazaniec ma możliwość aplikowania o uzyskanie azylu w dowolnym państwie – umowę w tym celu podpisuje się z państwem udzielającym azylu, ewentualnie z jakąś osobą, która zechce za niego poręczyć. Poręczające państwo lub poręczająca za niego osoba musi zobowiązać się (a umowę z prywatną osobą należy jeszcze potwierdzić w zarządzie terenowym, na terenie którego ta osoba mieszka – w praktyce zatem w państwie zamieszkania danej osoby), że ta osoba nie wydostanie się z przypisanego tam terenu i nigdy nie pojawi się więcej na terenie strefy. Jeżeli nie będzie mógł uzyskać azylu w żadnym państwie i u nikogo, wtedy do wyboru ma tylko dwie opcje:

 1. Śmierć na własne życzenie – głodowa lub samodzielne uśmiercenie za pomocą maszyny. Może to i jest okrutne, ale z drugiej strony jest to już ostateczne wyjście, przed zastosowaniem którego podejmuje się wszelkie możliwe inne wyjścia, oczywiście przewidziane w pierwotnej umowie, którą skazany podpisał z władzami terytorialnymi i państwowymi.
 2. Odsiadka w ośrodku przystosowawczym. Owe ośrodki to są – tak samo jak i sądy – prywatne firmy świadczące takie usługi. Firmy te oczywiście gonią do pracy, płacą grosze (o ile w ogóle), ale zapewniają wikt i opierunek. Stopień strzeżenia „pensjonariuszy” jest oczywiście zależny od tego, na ile pensjonariusz jest godny zaufania, co określa sąd w swoim wyroku. Sąd oczywiście jest obowiązany przedstawić skazanemu wszystkie firmy świadczące tego typu usługi i pozwolić skazanemu wybrać również wśród tych firm (oczywiście firma też może się zgodzić lub nie na podpisanie z podsądnym umowy). Wyrok taki zwykle wynika z zapisu umowy, którą ten obywatel podpisał z powiatem i jest on jedynie realizacją postanowień umowy. Nie ma też oczywiście żadnych przeszkód, by do tego ośrodka zgłosili się ludzie samodzielnie, aby nie martwić się o własny byt, oczywiście kosztem wolności osobistej.

W przypadku tzw. groźnych przestępców, czy też ludzi, których nie można wypuścić na wolność, sprawa wygląda tak samo: sąd może np. skazać na 10 lat odsiadki, a po 10 latach przeprowadzić psychiczną analizę skazanego i zdecydować o ewentualnym uwolnieniu lub kontynuacji odsiadki (na co również skazany ma prawo się zgodzić lub nie). Oczywiście każdemu z przestępców proponowane jest też dobrowolne się uśmiercenie (choć jawna taka propozycja jest składana tylko w przypadku niezgody na jakikolwiek z proponowanych wyroków i niemożliwości zostania banitą).

Skazanie na ewentualne więzienie może wynikać tylko i wyłącznie z dwóch źródeł:

 • podpisanej przez obywatela umowy z powiatem, w którym zgadza się na więzienie, gdy udowodni się mu złamanie określonych w umowie zasad
 • powiat nie pozwala temu człowiekowi na przebywanie na swoim terenie

Co oznacza wprost, że – jakkolwiek paradoksalnie to brzmi – wsadzenie człowieka do więzienia nie jest pogwałceniem jego wolności.

7. Prawa oczywiste

Prawa podstawowe to dla wielu nadal będzie „anarchia”. Ktoś powie: a co z prawami człowieka, co z ochroną życia, co z obowiązkiem umieszczania składu na etykiecie, dotrzymywania oferty, równego traktowania klientów, chcącemu nie dzieje się krzywda itp.? Okazuje się, że właściwie wszystkie znane prawa człowieka, które są rozsądne, można wyprowadzić na bazie praw podstawowych.

Prawa oczywiste są dość szczególnym zestawem przepisów, i te nie należą do praw podstawowych, ponieważ uważa się je za prawa „istniejące w naturze” (prawa naturalne) lub wynikające pośrednio z praw podstawowych (prawa pochodne). Praw takich się nie ustala, takie prawa się odkrywa, i tak też są one traktowane – wynikają albo z logiki praw podstawowych, albo jest to „stwierdzenie faktu”. Generalnie zatem powinna istnieć zgoda co do interpretacji praw oczywistych, aczkolwiek mogą istnieć przypadki, gdy jeden powiat sam sobie wyda interpretację inną, niż obowiązująca w innych powiatach. Jest to jednak niepożądane, ponieważ może prowadzić do nierozwiązywalnych konfliktów. Oczywiście wszystkie te prawa muszą być skatalogowane – trudno żeby jakikolwiek sąd mógł rozstrzygać na podstawie prawa dotyczącego tej samej rzeczy rozumianego inaczej przez strony konfliktu, z których każda sobie je wymyśliła (zabrania tego prawo informacji).

Wśród praw oczywistych można wyróżnić następujące:

 1. Wolność. Wolność, czyli coś, co określa, że człowieka nie można do niczego zmusić, wszystko musi być przez niego dobrowolnie zaakceptowane lub odrzucone. Wolność uważa się po prostu za „stan podstawowy”, a owa wolność może być co najwyżej ograniczona – i jedynym istniejącym i dopuszczalnym ograniczeniem są tutaj wyłącznie trzy prawa podstawowe. Prawa podstawowe, z drugiej strony, również zabezpieczają wolność uniemożliwiając wprowadzenie jakichkolwiek dodatkowych ograniczeń wolności. Prawo umowy określa, że to, co jest napisane w umowie powinno być dotrzymane, a umowa jest podpisywana dobrowolnie. Prawo informacji – że to, co nie zostało jawnie określone jako zobowiązanie w umowie, nie istnieje, więc wymaganie od człowieka, by się do tego stosował, jest nieuprawnione. Dodatkowo prawo własności jasno stwierdza, że człowiek jest właścicielem swojego ciała, oraz że ze swojej własności człowiek ma prawo korzystać bez jakichkolwiek ograniczeń. A wolność można ograniczać tylko w jeden sposób: ze swojej własności człowiek może korzystać bez żadnych ograniczeń, z własności kogoś innego – tylko za zezwoleniem właściciela i na określonych przez niego warunkach (licencja). Czy można zatem kogoś „zmuszać” do, przykładowo, zakazu budowy elektrowni jądrowej na swoim terenie? Można, ale tylko w taki sposób, że teren, na którym się znajduje, jest terenem powiatu, który takie prawo ustanowił. Nie podoba się? Możesz się odseparować i wtedy buduj sobie bez ograniczeń, o ile zdobędziesz materiały w sytuacji, gdy nie możesz wydostać się ze swojej posesji. Chyba, że chcesz się wydostać i podpisać stosowną umowę – ale częścią tej umowy będzie oczywiście zobowiązanie, że nie będziesz budował elektrowni jądrowej. Chyba że w odpowiedni sposób uzgodnisz to z powiatem.
  Tak samo, niewolnictwo w strefie jest w ogóle niemożliwe, ponieważ deklaracja, że człowiek jest właścicielem swojego ciała, jest w definicji prawa własności. Powoduje to, że niemożliwe jest wykonanie transakcji sprzedaży, ponieważ niemożliwe jest odebranie tej własności.
 2. Prawo pochodnych. Prawo to stanowi, że jakiekolwiek zasoby, czy istnienia, podlegają w czasie przemianom i zmieniają swoją naturę, co może spowodować, że zmieni się ich wartość materialna, albo nawet zmieni się ich status względem praw podstawowych. Co prawda prawo informacji stanowi, że wszelkie stosowanie jakichkolwiek reguł i ich łamanie określa się na stan z dnia, w którym zdarzenie nastąpiło, ale prawo informacji, z drugiej strony, nie mówi bynajmniej, że przestępca, popełniający przestępstwo (np. niszczenie cudzej własności) musi być przed przestępstwem poinformowany o tym, co niszczy i jaką ma to własność, ponieważ jakiej by to wartości nie miało i co by w praktyce ową własnością nie było, tego mu zrobić nie wolno. Nie ma zatem znaczenia to, czy przestępca popełniał przestępstwo będąc przekonany, że popełnia drobną kradzież, a przypadkiem wyszło mu z tego zabójstwo. Dlatego, jeżeli – przykładowo – ktoś komuś zrzuci materiały łatwopalne na ziemię i podpali, niszcząc nasiona roślin, z których mają wyrosnąć duże rośliny i w przyszłości wytworzyć owoce, które ten gość sprzeda za grube pieniądze, to wartość odszkodowania, które musiałby sprawca zapłacić, nie jest równoważna wartości owych nasion oraz ewentualnie zniszczonej ziemi, tylko jest to mniej więcej oszacowana równowartość pieniędzy, które ten gość dostałby za sprzedane owoce. Na tej samej zasadzie również prawo pochodnych dotyczy zarodka ludzkiego (ale uwaga: nie jajeczka, czy plemnika, tylko zarodka). Zarodek może i jest zarodkiem, to, co się nosi w ciąży można sobie nazywać płodem – ale to nie zmienia faktu, że z niego potem wyrasta człowiek i staje się on potem dorosły w znaczeniu posiadający zdolność samodzielnego zawierania umów. To oznacza, że jakakolwiek ingerencja prowadząca do uśmiercenia jakiejkolwiek formy życia, która w perspektywie ma się stać dorosłym człowiekiem, jest traktowana tak samo, jak zabójstwo człowieka (zaznaczam tu jednak wyraźnie, że kwestia tego, w jaki sposób „karać” za zabójstwo, nie jest określona ani w prawie podstawowym, ani w prawach oczywistych).
 3. Równość. Oczywiście, prawa podstawowe nie mówią niczego o równości. Równość jest jednak oczywistością wynikającą przede wszystkim z prawa własności. Równość jest w ogóle zresztą stanem naturalnym – równość dopiero może zostać naruszona, jeżeli byśmy dokonali jakiejkolwiek czynności wobec danego człowieka, której w dokładnie tej samej sytuacji nie dokonalibyśmy wobec innego. Naruszenia te mogą się odbywać z różnych pobudek, jednak każda z nich jest zakazana przez prawa podstawowe:
  1. prawo własności definiuje prawo dla pojedynczego człowieka z zachowaniem tego prawa dla organizacji; tak zdefiniowane prawo obowiązuje tak samo każdego człowieka i nie ma tu mowy o wyjątku. To oznacza, że własność jednego człowieka jest tak samo nienaruszalna, jak własność innego człowieka. To prawo jest istotne również ze względu na konflikty. Prawo to również czyni konflikty domyślnie nierozwiązywalnymi – każdy ma takie samo prawo do swojej własności i każdemu tak samo nie wolno naruszać własności nikogo innego, nawet jeśli obie te własności są skonfliktowane.
  2. prawo umowy określa, że człowiek posiada obowiązki wypełniania jakichkolwiek dodatkowych czynności i podlegania dodatkowym regułom, poza tym, czego wymagają prawa podstawowe, tylko w takim zakresie, w jakim podpisał umowę, i to oczywiście dobrowolnie. Prawo umowy, również, jest określone dla wszystkich dokładnie tak samo.
  3. prawo informacji chyba najbardziej podkreśla oczywiste prawo równości, ponieważ nie ma równości bez informacji. Bez prawa informacji byłyby możliwe wszystkie oszustwa, przekręty, nieuczciwe namowy z kruczkami prawnymi i dopiskami drobnym drukiem, sprzedawanie klientom oszukanych towarów itd. – prawo informacji dokłada swoje do równości względem własności i równości względem dobrowolności podpisanych umów: umowa musi być podpisana nie tylko dobrowolnie, ale i świadomie; czynności wynikające z umowy muszą być wykonywane również świadomie – a z drugiej strony, człowiek który nie jest w stanie zrozumieć umowy, nie może jej podpisać.

  Nawet podpisanie umowy nie gwarantuje na 100%, że będzie ona musiała być wykonana bez względu na jakiekolwiek okoliczności. Sygnatariusz może, zwłaszcza w przypadku niejasno skonstruowanej umowy, podać ją do sądu i może uzyskać od niego podważenie umowy. Powody jej podważenia mogą być różne: może być niezgodna z prawami podstawowymi, w przypadku prawa informacji może zostać „opacznie zrozumiana” przez sygnatariusza (może istnieć, stworzona przez państwo lub powiat, instytucja zajmująca się indeksowaniem umów oraz przyjmowaniem oświadczeń o umowach – mając takie oświadczenie w ręku można mieć duże szanse podważenia umowy, gdyby zawierała ona w efekcie przepis, który nie został przez sygnatariusza właściwie zrozumiany). Prawo informacji, jak wszystkie trzy prawa podstawowe, jest bronią obosieczną: im bardziej pokrętną i niejasną umowę przedstawi jedna ze stron, tym większe prawdopodobieństwo, że druga ze stron uzyska jej podważenie w sądzie, dodatkowo narażając tego pierwszego na koszty. W najlepszym interesie wszystkich sygnatariuszy umowy jest takie uzgodnienie warunków, gdzie wszyscy zgadzają się co do ustaleń i wszyscy tak samo je rozumieją.

  Nie oznacza to oczywiście, że każdą umowę można sobie podważyć, gdy jej zapisy nagle stały się niewygodne. Podważenie umowy może być trudne, szczególnie gdy została ona podpisana, a sygnatariusz zadeklarował, że umowę przeczytał, zapoznał się z jej treścią, zrozumiał ją, i zobowiązał się do stosowania. Trudno by było mu jednak udowodnić w sądzie, że choć podpisał, że zrozumiał, to jednak zrozumiał inaczej, niż inny sygnatariusz. Prawo informacji nakazuje jednak sygnatariuszowi, aby zgodne z prawdą było jego przekonanie o tym, że umowę w określony sposób rozumie, a nie żeby potwierdzało zrozumienie umowy zgodnie z intencjami drugiego sygnatariusza (wymóg taki byłby zresztą niemożliwy do zrealizowania). Możliwa jest zatem sytuacja, gdy określony przepis w umowie jest inaczej interpretowany przez jednego, a inaczej przez drugiego sygnatariusza. W takiej sytuacji sygnatariusz, który uważa, że drugi z sygnatariuszy nie wywiązuje się z postanowień umowy powinien najpierw powiadomić tego drugiego i uzyskać wyjaśnienie (jest to zwykle wymóg sądu, gdyby się do niego chciał zwrócić o rozstrzygnięcie). Jeżeli uzyska od niego wyjaśnienie, które określa jego interpretację tego przepisu, która to interpretacja usprawiedliwia fakt realizacji postanowień umowy inaczej, niż rozumie to oskarżyciel, wtedy jedyną możliwością jest rozstrzygnięcie przez sąd – prawdopodobnie poprzez powołanie biegłych – prawdopodobieństwa, że tak to może zostać zrozumiane (mówiąc potocznie, chodzi o sprawdzenie, czy czasem oskarżony sygnatariusz nie „rżnie głupa”). Sąd może zdecydować wtedy, czy jest to niezamierzone nieporozumienie, wtedy przedstawia swoją propozycję rozwiązania problemu, czy też jest to nieprawdopodobne, by można było to w ten sposób zrozumieć, w wyniku czego oskarżony sygnatariusz traci możliwości rozstrzygnięcia sporu na swoją korzyść.

  Istnieje szeroki wachlarz możliwości, w jaki sposób jeden z sygnatariuszy może usprawiedliwić niewykonywanie postanowień umowy lub chęć jej podważenia. Warunek musi być tylko jeden: taki sygnatariusz musi umieć uzasadnić, że takie postępowanie wynika z okoliczności, na które on osobiście nie miał wpływu, lub też przerosło to jego możliwości. Oczywiście sąd nie zaproponuje nigdy wyroku, który uwolni go w ten sposób od odpowiedzialności, ale z drugiej strony żaden sąd nie może wydać wyroku niemożliwego do zrealizowania przez którąkolwiek ze stron, ani wyroku, który by w efekcie działał na szkodę komukolwiek, kto nie jest bezpośrednią stroną w sprawie (ponieważ taki wyrok byłby niezgodny z prawem podstawowym).

 4. Prawo zasobów. Aby prawo własności mogło działać, trzeba określić, co może być tym „czymś”, co może podlegać własności. Nie można sprowadzać zasobu wyłącznie do pojęcia materialnej, „namacalnej” rzeczy, bo wtedy okaże się, że można nie szanować czyjejś pracy (czerpać z niej faktyczne korzyści, nie wynagradzając jej), jeżeli owa praca nie spowodowała wytworzenia czegoś materialnego. Dlatego używa się pojęcia „zasobu”, który definiuje się mniej więcej w taki sposób:
  • Zasobem jest każda rzecz materialna („namacalna”), jak również każda żywa istota, która nie ma możliwości zrozumienia praw podstawowych, ani nie posiada zdolności zawierania umów
  • Zasobem jest rezultat wykonanej czynności w dowolnej postaci (również niematerialnej), jeśli tylko można określić korzyść, jaką ktokolwiek może odnieść z owego rezultatu. Uważa się w szczególności, że jeśli ktoś odniósł korzyść z czegoś, co jest rezultatem czyjejś pracy, powinien zrobić to poprzez zakup lub dzierżawę
  • Możemy też mówić o „antyzasobie”, czyli czymś, co spełnia mniej więcej powyższe definicje, ale może powodować zmniejszenie wartości innego zasobu. Gdy jest to wykonana czynność na jakimś zasobie, możemy mówić wtedy o spowodowaniu strat, ale też podobnie o dodatkowym zysku, jeżeli czynność wykonana na zasobie zwiększyła jego wartość. Antyzasób jest elementem niepożądanym, wprowadzenie antyzasobu uważa się za spowodowanie straty, tak samo jak usunięcie lub zniszczenie antyzasobu przywraca ową wartość. Tu uwaga oczywiście jest taka, że wartość zasobu może różnić się w pojęciu różnych ludzi nawet w takiej kwestii, czy zasób ma „dodatnią” czy „ujemną” wartość.

  Te reguły wykluczają np. możliwość przywłaszczania sobie różnych niematerialnych zasobów naturalnych. Przywłaszczenie zasobu naturalnego może nastąpić tylko przez właściciela terenu, na którym się pojawił – jeśli więc był to zasób, który potencjalnie może się „pojawić” na dowolnym terenie, nie może być przywłaszczony w ogóle. Z drugiej strony, również zasoby materialne mogą podlegać zniesieniu własności (takie jak np. woda ze źródła, które znajduje się na prywatnym terenie), co oznacza, że właściciel powiązanego z nim zasobu ani nie rości sobie do niego praw, ani nie odpowiada za jakiekolwiek „użytkowanie” innej własności przez ten zasób.
  Z zasobem i prawem własności ściśle związane są określenia transakcji „kupna” i „dzierżawy”:

  • kupno jest transakcją w wyniku której właściciel zasobu przekazuje na własność zasób klientowi, zgodnie z ustalonymi w umowie transakcji zasadami (np. cena zakupu). Po zakończeniu transakcji klient staje się nowym właścicielem zasobu, natomiast poprzedni właściciel jest pozbawiony tego zasobu.
  • dzierżawa jest transakcją w wyniku której właściciel zasobu pozwala klientowi na uzyskanie określonej korzyści z podanego zasobu, zgodnie z ustalonymi w umowie transakcji zasadami. Transakcja może być jednorazowa, cykliczna lub ograniczona czasowo, niezależnie od tego zarówno w trakcie obowiązywania dzierżawy, jak i po jej zakończeniu, nie wpływa ona na kwestię własności zasobu.

  Tu oczywiście trzeba też zaznaczyć, że zasoby, poza tym, że są przedmiotem własności, mogą posiadać też przypisania umowy (definicja tego przypisania jest zwykle zawarta w jakiejś umowie podpisanej przez właściciela i może być, jak każda część umowy, stworzona na bazie któregoś ze Standardów). Na przykład, wspomniana tu umowa dzierżawy jest – poza tym, że istnieją jej sygnatariusze, czyli najemca i właściciel – również przypisana do zasobu (czyli przedmiotu dzierżawy). To oznacza, że taki zasób może w ten sposób nadal podlegać sprzedaży – po prostu nowy właściciel musi podpisać umowę kontynuacji dzierżawy z tym samym klientem (klient nie ma tu wtedy możliwości wyboru, co najwyżej, jak mu się nowy właściciel nie podoba, może wypowiedzieć umowę dzierżawy, zgodnie z zawartymi wcześniej warunkami wypowiedzenia umowy). Na tej samej zasadzie, umowa właściciela ziemskiego z organizacją wspólnoty powiatowej jest również przypisana do ziemi, co oznacza, że ewentualny nabywca tej ziemi nadal należy do powiatu i nabywca również podpisuje umowę z powiatem (jako warunek konieczny transakcji). W przypadku przypisań trzeba pamiętać, że ta kwestia musi być częścią umowy podpisanej zarówno na użytkowanie, jak i – jeśli zasób jest własnością konsorcjum – częścią umowy konsorcjum. Na tej samej zasadzie, członek konsorcjum może zechcieć sprzedać swoje udziały komuś innemu, kto stanie się a jego zastępstwie członkiem konsorcjum. Ale to powoduje, że sama sprzedaż może odbyć się tylko pod warunkiem, że nowy właściciel może stać się członkiem konsorcjum w zastępstwie sprzedającego, co wymaga akceptacji dotychczasowych członków, lub zarządu konsorcjum, ewentualnie zgody awansem (wszystko w zależności od zapisów w umowie konsorcjum). Owa „zgoda awansem” jest zresztą bardzo wątpliwa, żeby w ogóle dało się ją zrealizować, ponieważ jest niezgodna z prawem informacji (nie można dać zgody na dopuszczenie do członkostwa w konsorcjum kogoś, o kim nic nie wiadomo, i choćby czysto teoretycznie mógłby być to ktoś, na kogo nikt się nie będzie chciał zgodzić, ponieważ jest to niezgodne z wymogiem świadomości podejmowanych decyzji, będącym częścią prawa informacji).

 5. Prawo użytkowania zasobu. Istotną właściwością zasobu jest możliwość jego użytkowania. Możliwe sposoby użytkowania zasobu (również stwierdzenie, czy zasób w ogóle jest użytkowany, czy nie) określa właściciel zasobu, na to jednak są nałożone pewne ograniczenia:
  • zasób, jeśli jest przez właściciela udostępniony publicznie, musi posiadać opcję „nie użytkowania zasobu” (wymaga tego prawo umowy, które stwierdza, że umowa musi być zawarta dobrowolnie)
  • uważa się, że potencjalny „klient” użytkuje zasób tylko wtedy, gdy klient jest świadomy istnienia zasobu i zna warunki jego użytkowania (prawo informacji)

  Oczywiście dopuszcza się, że np. jeśli zasób jest przedmiotem materialnym, to wejście z przedmiotem w jakikolwiek kontakt dotykowy (wzięcie go do ręki, zabranie ze sobą, siadanie lub stawanie na nim) jest bezsprzecznie traktowane jako jego użytkowanie (w tym konkretnym przypadku w razie rozprawy sądowej pozwany klient nie może zasłaniać się prawem informacji, chyba że byłby w stanie podać informację, która wypłynęła od właściciela i sugeruje ona, że właściciel pozwala na to każdemu bez ograniczeń). Jeśli jednak właściciel za użytkowanie zasobu uważa np. jego oglądanie, wąchanie, czy słuchanie (a z tych wiele można zrobić również na odległość i również nieświadomie), to ma absolutny obowiązek:

  • Przedstawić jasne i czytelne warunki korzystania z zasobu wszystkim, którzy potencjalnie chcieliby skorzystać z zasobu
  • Uniemożliwić przypadkowe korzystanie z zasobu ludziom, którzy nie wyrazili na to chęci (tzn. jeżeli chciałby mieć możliwość pozwania tych ludzi, którzy próbują użytkować jego zasób w sposób niezgodny z warunkami użytkowania, musi wykazać, że wykonał wszystkie możliwe czynności, by korzystanie z zasobu było dostępne tylko i wyłącznie dla tych, którzy zrozumieli zasady użytkowania i się na nie zgodzili). Uniemożliwienie to jest konieczne zwłaszcza w przypadku, gdyby wejście w interakcję z zasobem spowodowało szkody u nieświadomego „klienta” – bo wtedy to właściciel może zostać pozwany przez „klienta” do sądu.

  W ogólności zresztą każdy zasób obowiązuje konieczna ochrona przed przypadkowym użytkowaniem, w przeciwnym razie sąd nie uzna roszczeń właściciela w stosunku do klienta użytkującego zasób niezgodnie z postanowieniami właściciela. Jeżeli jest to teren ziemski, to powinien być ogrodzony, lub przynajmniej na całej długości granicy powinna być widoczna informacja o warunkach, które jest obowiązany spełnić każdy, kto ma zamiar przekroczyć granicę. Teoretycznie bowiem jeżeli ktoś korzysta z zasobu i robi to niezgodnie z warunkami przedstawionymi przez właściciela, to właściciel powinien móc żądać odszkodowania (lub dopełnienia umowy użytkowania). Ale żeby to zrobić, musi być spełniony podstawowy warunek narzucony przez prawo informacji: klient musi być świadomy tego, że przedmiot użytkował, zanim owo użytkowanie rozpoczął, a jeżeli naruszył warunki umowy użytkowania, to że zrobił to świadomie. Z tego powodu właściciel zasobu nie może definiować użytkowania w taki sposób, aby stało to w sprzeczności z podanymi wyżej warunkami – np. nie może kazać sobie płacić za „myślenie o zasobie”.
  Natomiast jedną z istotnych rzeczy związanych z użytkowaniem zasobu jest skorzystanie z zasobu w celu stworzenia nowego zasobu. W szczególności dotyczy to tzw. „własności intelektualnej”. Własność intelektualna jak najbardziej może być zasobem, natomiast nie jest oczywiste, czy stworzenie zasobu z wykorzystaniem innego zasobu było wpływem tylko w jedną stronę, czy może w obie. Jeśli w obie, to roszczenia właściciela zasobu źródłowego wcale nie są takie oczywiste. Przykładowo, jeżeli ktoś puszcza piosenkę w publicznym radiu (załóżmy, które utrzymuje się z reklam), które każdy może sobie odbierać bez dekodowania, ktoś sobie nagra tą piosenkę z radia, a następnie będzie puszczał tą muzykę u siebie w sklepie, w którym przebywają klienci, wszelkie roszczenia kogoś, kto posiada prawa własności do tej piosenki, zostaną z marszu odrzucone. Inna sprawa by była, gdyby ktoś z takich nagrań z radia zrobił płytę i usiłował ją sprzedać za pieniądze. W takim przypadku obowiązuje „prawo porzuconego zasobu”: zasób nadal ma przypisaną osobę źródłową, od której wyszedł; skoro ta osoba zadeklarowała porzucenie zasobu, tzn. nie rości sobie praw własności do tego zasobu lub reguła użytkowania obejmuje publiczne odtwarzanie, to jest ona stroną w sprawie, gdyby doszło do przywłaszczenia. Sprzedaż płyty z utworami nagranymi z publicznego radia jest niemożliwa, podobnie jak niemożliwa jest sprzedaż wody ze źródła zadeklarowanego jako publiczne. O ile bowiem taki usługodawca ma prawo policzyć sobie za koszt dostarczenia zasobu, o tyle gdyby montował płyty z nagranych z radia utworów i próbował je rozprowadzać, powstaje wtedy problem „zdobywania klienta” poprzez posiadanie płyty z utworami, co wprost oznacza uzyskanie korzyści powiązanej z owym utworem. Uzyskiwanie korzyści z publicznego zasobu jest zakazane, a „osoba źródłowa” ma prawo ubiegać się o odszkodowanie z tytułu uzyskania korzyści.

 6. Spełnienie umowy. Umowa, jak wiadomo, nie musi być w formie pisemnej podpisanej przez wszystkie osoby fizyczne reprezentujące strony umowy („sygnatariuszy”), choć jest to jej najbardziej podstawowa forma. Prawo umowy spełnia każda forma uzgodnienia reguł między dwoma podmiotami i podjęcia się ich spełnienia. Jest to też zatem między innymi:
  • Umowa ustna. Taka umowa zawierana jest po prostu poprzez umówienie się, bez zapisywania tego gdziekolwiek (choć oczywiście można zapisać przebieg rozmowy). Jest dokładnie tak samo ważna, jak umowa spisana i podpisana, choć oczywiście zdecydowanie trudniej by było ją obronić w sądzie. Umowa ustna może mieć świadków i ich potwierdzenie może podtrzymać wersję umowy, pod warunkiem, że świadectwo zostanie uznane za wiarygodne. Nie ma żadnych ścisłych reguł jak to osiągnąć i to jest podstawowa wada tej umowy.
  • Umowa jednostronna. To jest generalna kategoria umów, którą określa się umowę sporządzaną i żądaną do spełnienia przez właściciela zasobu, natomiast jej zawarcie następuje z chwilą świadomego i dobrowolnego wejścia w interakcję z zasobem – natomiast samo zawarcie umowy odbywa się najczęściej bez wiedzy i osobistej zgody właściciela zasobu. Umowa taka może istnieć i być uważana za umowę, ponieważ nie ma żadnych nakazów w prawie umowy, które by określały, w jaki sposób ma nastąpić potwierdzenie, że umowa została zawarta – jedynym nakazem jest, by przystąpienie do umowy było dobrowolne i świadome, a zasób był zabezpieczony przed przypadkowym użytkowaniem przez osoby, które nie potwierdziły przyjęcia do wiadomości reguł umowy. Umowa jednostronna, z oczywistych względów, może dotyczyć tylko i wyłącznie użytkowania zasobów i nie może nakładać na „klienta” żadnych obowiązków, jeśli nie wynikają one z użytkowania zasobów, na które to klient dobrowolnie przystał (w przeciwnym razie nie ma mowy o „dobrowolności”, co jest podstawowym elementem prawa umowy). Istnieją dwie podkategorie takiej umowy: umowa publiczna oraz umowa dedykowana.
  • Umowa publiczna. Jest to rodzaj umowy jednostronnej danej dla każdego, kto chciałby skorzystać z zasobu i nie jest objęty inną umową korzystania z tego samego zasobu. Polega to na tym, że wystawia się zasób w miejscu dostępnym dla każdego, ale umieszcza się odpowiedni zestaw informacji, zakłada się, że zrozumiały dla każdego, kto mógłby się tam znajdować i chcieć z niego skorzystać, który informuje o zasadach, wedle których można z zasobu skorzystać. Na przykład, jak to jest często w Niemczech, rolnicy wystawiają różne produkty na polu w pobliżu drogi wraz z tabliczką z napisaną nazwą produktu i ceną. Klient może czynności przewidziane ową umową wykonywać bez wiedzy i osobistej zgody właściciela zasobu i bez podpisywania jakiegokolwiek zobowiązania. Warunkiem jest jedynie spełnienie warunków umowy – w omawianych przypadkach chodzi o wrzucenie odpowiednich monet odpowiadających wartości nabywanego towaru, konkretnie ceny napisanej na kartce.
  • Umowa dedykowana. Umowę taką może zainicjować właściciel dowolnego zasobu, który jest publicznie dostępny (niektórych zasobów po prostu nie da się „schować”), tyle że w odróżnieniu od umowy publicznej, użytkownik zasobu jest już jednoznacznie zidentyfikowany (w jakikolwiek sposób, w tym również pośrednio, np. jako członek określonej organizacji). Umowę taką stosuje się zwykle aby dać dostęp wskazanym osobom do zasobu na innych zasadach, niż pozostałym, których obowiązuje umowa publiczna (w tym również zakazać określonym osobom użytkowania zasobu, np. zakaz wstępu dla określonej osoby na teren powiatu). Umowa taka obowiązuje klienta, mimo że on jej nie podpisał, natomiast jest nieefektywna dopóki klient nie będzie próbował wejść w interakcję z zasobem.
 7. Prawo ziemi. Teren ziemski wyjątkowo podlega trochę innym regulacjom, niż inne zasoby, co wynika z jego właściwości – nie da się go „nie używać w ogóle”, bo gdzieś trzeba się w ogóle znajdować (nawet tylko w tym celu, by uzyskać jakąś informację!), jak również trzeba coś postanowić w kwestii tego, że aby fizycznie dostać się z jednego odległego obszaru na drugi, to trzeba zazwyczaj przejść przez posiadłość będącą czyjąś inną własnością. Użytkowanie terenu ziemskiego przez osoby nie będące właścicielami odbywa się prawie wyłącznie na zasadzie umowy publicznej (względnie dedykowanej). Niedopuszczalne jest w ogóle coś takiego jak teren będący własnością prywatną osoby fizycznej, bez zaznaczenia granic (chyba że dopuszcza to powiat – ale wtedy powiat sam musi uregulować kwestie tego, jak ludzie przebywający na terenie powiatu mają rozpoznawać, gdzie jest czyja posiadłość, no i oczywiście musi mieć obowiązkowo zaznaczone swoje własne granice, nawet jeżeli dwa sąsiadujące powiaty zawiązały między sobą jakąś organizację). Oczywiście większość posiadłości nie musi niczego konkretnego oznaczać, poza granicami posiadłości, ponieważ wszystko i tak reguluje powiat – znalezienie się zatem na terenie powiatu oznacza zgodę na warunki, jakie powiat wyznacza przebywającym na jego terenie ludziom, w tym również dotyczące posiadłości osób fizycznych (najczęściej sprowadza się to do nakazania ogrodzenia posiadłości, oraz ustanowienia prawa, że przez ogrodzenia się nie przeskakuje 🙂 ).
 8. Prawo nieokreśloności. Jest to prawo, które wynika wprost z prawa informacji i częściowo z prawa naturalnego. Prawo takie stanowi, w skrócie, że prawo, które nie zostało wprost określone, nie istnieje. Inaczej mówiąc, nie jest możliwe w ogóle wprowadzenie do jakiejkolwiek umowy jakiegokolwiek przepisu (a dokładnie nie jest możliwe późniejsze usankcjonowanie wymogu wykonania takiego przepisu), który by zakładał, że należy zastosować się do zasad, które zostaną w przyszłości zmienione lub wprowadzone na nowo. Jeżeli by w umowie był taki przepis, że, przykładowo, w stosunkach z daną instytucją obowiązuje regulamin, a regulamin podlega zmianom w czasie, to znaczy, że do końca do kiedy obowiązuje ta umowa, wymieniony tam regulamin to jest regulamin z datą tą samą, co data zawarcia umowy – niezależnie od tego ile razy od tej daty regulamin był aktualizowany. Prawo to czyni również nieefektywnymi wszelkie przepisy, którymi jedna ze stron „zastrzega sobie prawo” do wprowadzania dodatkowych reguł w ramach bieżącej umowy.
 9. Prawo nieagresji. Najbardziej znana, podstawowa zasada libertariańska – wynika w istocie wprost z prawa własności, rozpoczynającej się już od prawa do swojego ciała, oraz prawa do każdego zasobu, którego się zostało właścicielem. W istocie zasada nieagresji odnosi się do zdobywania czegokolwiek przemocą – prawo własności jasno stwierdza stan kwestii własności, w tym własności swojego ciała. Jakakolwiek agresja jest sprowadzalna do złamania prawa własności.
 10. Prawo zjawisk naturalnych. (TBD)
 11. (cdn – jestem w trakcie dodawania nowych, proszę o cierpliwość 🙂 )

8. Utworzenie strefy

Jak wspomniałem, jest niewielka szansa na to, żeby założyć taką strefę na niezamieszkałym terenie, a na dodatek wiele dawnych państw powstało poprzez narzucenie go ludziom istniejącym na zajmowanym terenie, często wbrew ich woli. Można jednak znaleźć jakiś sensowny kompromis.

Strefa mogłaby być wyznaczona po wynegocjowaniu warunków z państwem, na terenie którego tworzy się ową strefę, oraz z wyznaczeniem roku czasu, kiedy strefa już formalnie będzie istniała, ale nadal będzie działać na tych samych warunkach, co dawniej. W tym czasie oczywiście wszyscy mieszkańcy strefy (a przede wszystkim wszyscy właściciele ziemi) powinni zostać poinformowani o nowych warunkach dotyczących zamieszkania. Jeżeli nie będą chcieli mieszkać „w strefie”, należałoby wtedy zapewnić im możliwość przeniesienia się poza strefę, do tworzącego państwa. Oczywiście na koszt państwa (ale nie do końca, zaraz wyjaśnię to dokładniej).

Przy założeniu, że strefę będą zamieszkiwać już tylko ci, którzy chcą tam nadal mieszkać, uzupełnieni ewentualnie o tych, którzy zdecydowali się tam kupić ziemię, strefa przez pierwszy rok działa „na starych warunkach”, to znaczy, dokładnie tak samo, jak wcześniej, obowiązuje prawo kraju tworzącego, wraz ze wszystkimi nakazami, podatkami, opłatami itd. Jednak jest drobna różnica w stosunku do tego, gdyby strefa ta była częścią państwa: otóż podstawą prawną tego porządku nie jest już konstytucja i prawo państwa tworzącego, lecz umowa, która jest od utworzenia strefy zawierana na rok czasu z każdym z powiatów strefy.

Umowa ta określa w szczególności, że na terenie powiatu obowiązuje prawo państwa tworzącego. Umowa ta oczywiście jest na czas określony, z możliwością przedłużenia na kolejne lata. Gdy ów pierwszy rok upłynie, każdy powiat od tego momentu autonomicznie, każdy niezależnie od siebie, ma możliwość przedłużenia umowy z państwem tworzącym – lub nie. Może również zawrzeć umowę z dowolną inną organizacją państwową działającą na terenie strefy. Organizację taką każdy może utworzyć bez ograniczeń. Oczywiście zawarcie umowy z jakąkolwiek inną taką organizacją będzie wymagało rozwiązania umowy z państwem tworzącym, ponieważ takie państwo jest siłą rzeczy monopolistyczne i nie dopuszcza możliwości działania innych państw na tym samym terenie. Oczywiście nadal z państwem tworzącym można podpisywać umowy dotyczące innych spraw, na przykład różnorakiej współpracy.

W momencie, gdy powiat nie przedłuży umowy z państwem tworzącym, ani nie zawrze z nim innej umowy, na jego terenie przestaje działać jakiekolwiek prawo państwa tworzącego, jest całkowicie wyłączony spod jego jurysdykcji. Jeżeli państwo tworzące, przykładowo, było członkiem Unii Europejskiej, czy choćby układu z Schengen, wszystkie wynikające z tego regulacje również przestają działać (powiat może do owych organizacji sam przystąpić, jeśli chce, względnie może to zrobić grupa powiatów w ramach Inicjatywy). Wszelkie instytucje samorządowe przechodzą wtedy całkowicie pod kontrolę powiatu, natomiast instytucje rządowe (takie jak urząd skarbowy, czy wojewoda) zostają zlikwidowane.

Oczywiście istnieje parę kwestii do rozwiązania.

Ludzie muszą nadal pracować i nadal mieć ubezpieczenie społeczne i emerytalne. Te kwestie już ustala samo państwo wirtualne. Jeżeli ktoś przestaje się ubezpieczać w ZUS-ie, jest wtedy od tego momentu traktowany tak, jak by przestał pracować i nie pracował już w ogóle do 67 roku życia – i tak ZUS oblicza mu emeryturę (chyba żeby w międzyczasie przeniósł się do Polski, wtedy ma tylko przerwę). Zazwyczaj oczywiście pracownik z terenu takiego powiatu będzie odkładał pieniądze na emeryturę według planu emerytalnego. Kwestię ubezpieczenia społecznego natomiast ustala państwo wirtualne. Może jej nie regulować, jeśli nie chce, i pozostawić to do wyboru obywatelom.

Druga sprawa to jest dług publiczny, który zgodnie z zasadą własności też będzie niestety odziedziczony przez strefę. W momencie, gdy dany powiat będzie chciał odstąpić od umowy z państwem tworzącym, należy obliczyć jego pozostałe zobowiązania wobec państwa. Powiat taki przejmuje na siebie część długu publicznego i zawiera specjalną umowę, w której zobowiązuje się do jego spłaty. Do tego będą się wliczać między innymi też koszty wspomnianych przeprowadzek, choć w porównaniu ze zobowiązaniem spłaty deficytu budżetowego i piramidy ZUS-u to będzie kropla w morzu.

Z drugiej jednak strony, jeśli symulacja budżetu, który zostałby rozprowadzony w kolejnych latach w ramach jakichkolwiek dotacji, zostanie przedstawiony jako utracony wpływ, musi być policzony razem z częścią długu publicznego, który trzeba będzie spłacić (konkretnie suma ta zostanie odjęta od przypisanej strefie części długu publicznego).

9. Potencjalne możliwości

Oczywiście wypadałoby zebrać różne dobre pomysły, na które potencjalnie ludzie mogą wpaść, żeby chociaż można było wytłumaczyć, co konkretnie może się stać w momencie upłynięcia obowiązkowego terminu umowy z państwem tworzącym.

Ten czas jest ustanowiony po to, żeby można było utworzyć i zorganizować państwa wirtualne. Każdy może wpaść na pomysł zrobienia własnego państwa i sam zorganizować wszystkie kwestie, które państwo ma regulować i organizować:

 • przekazywać powiatowi, na terenie którego mieszka obywatel państwa, odpowiednią składkę, z której pokrywa on wydatki infrastrukturalne
 • organizować szkolnictwo i edukację (uczelnie wyższe, jeżeli jakieś były na terenie strefy, muszą przejść pod kuratelę któregoś państwa, z którym powiat ma podpisaną umowę, albo zostać zlikwidowane)
 • sponsorować badania naukowe i handlować ich osiągami
 • organizować prokuraturę, sądy arbitrażowe oraz stróżów prawa

Oczywiście każdy powiat ma też obowiązek utworzyć organizację państwową całkowicie własną, której istnienie sprowadza się wyłącznie do pobierania odpowiedniej składki bezpośrednio na wydatki powiatowe (praktycznie tylko infrastrukturalne oraz ‚straż powiatową’, bo do niczego więcej zwykle nie rości sobie prawa). Każdy może się do tego państwa zapisać, jeśli tylko jest mieszkańcem powiatu. Wadą takiej przynależności państwowej jest jednak to, że obywatel takiego państwa nie może przeprowadzić się do innego powiatu (tzn. musiałby w tym celu również przenieść się do innego państwa, bo państwo powiatowe nie działa nigdzie poza tworzącym go powiatem). Domniemam jednak, że przeprowadzki w inne miejsca zdarzają się głównie „za pracą”, więc wtedy tylko dogaduje się z pracodawcą, co musi zrobić, żeby zostać zatrudnionym – może być oczywiście konieczne przeprowadzenie się do innego państwa. Tu pracodawca najczęściej pomoże załatwić formalności, w końcu zależy mu, skoro pracownika ściąga z innego powiatu. Możliwe jest nawet coś takiego, że ktoś, kto został dopiero co wykształcony, zobowiąże się do przeniesienia do innego państwa na rok czasu, a potem powróci, przez co spłata jego zobowiązań podatkowych za poniesione wydatki edukacyjne zostanie odroczona (a pracownik będzie miał możliwość przez pewien krótki czas uzyskać więcej pieniędzy, niż by uzyskał w „swoim” państwie).

Jeżeli z kolei jesteś właścicielem ziemi, i akurat nikt wokół ciebie nie pali się do zrywania umowy z państwem tworzącym – możesz po prostu stworzyć własny powiat ze swojego obszaru ziemskiego. Jest to oczywiście mało realne, trzeba by było być właścicielem bardzo dużego ziemskiego terenu i mieć na swoim terenie lądowisko dla helikoptera, bo to mógłby być jedyny środek transportu pozwalający przemieszczać się w inne miejsce, jeśli ościenne powiaty będą złośliwe i nie zgodzą się na korzystanie przez ciebie z ich dróg (choć oczywiście można ich wtedy podać do sądu za utrudnianie przemieszczania się do innych miejsc, co narusza prawo własności – decydowania przez człowieka gdzie chce przebywać, przy założeniu, że właściciele innych ziem nie robią problemu z tym, żeby go na nie wpuszczać). Ale zawsze może się w ten sposób dogadać kilku właścicieli ziemskich sąsiadujących ze sobą, nawet gdyby byli przedzieleni drogami. Powiat, do którego należą drogi, teoretycznie może się nie zgodzić, wtedy rozstrzygnięcie musi być po stronie sądu arbitrażowego, formalnie bowiem to tamten powiat jest właścicielem drogi. Jednak nowi właściciele mogą założyć konsorcjum, które odkupi drogę od tego powiatu (być może będzie potrzebna interwencja sądu arbitrażowego w kwestii wyceny), a następnie przekaże konsorcjum nowemu powiatowi.

Ważnym elementem całości systemu jest to, że władze powiatu muszą mieć dokładnie zindeksowane, kto jest właścicielem ziemi znajdującej się na terenie powiatu. Zawsze może zdarzyć się sytuacja, że właścicielem gruntu jest jakaś osoba mieszkająca za granicą, z którą kompletnie nie ma kontaktu. Powiat nie może nic z taką ziemią zrobić, niezależnie od tego, kto nim akurat włada, dlatego że wszelka ingerencja naruszałaby zasadę własności. Ale, tak jak jeden właściciel obszaru ziemskiego może samodzielnie wystąpić z powiatu, tak i rada powiatu może podjąć decyzję o wyrzuceniu danej ziemi z obszaru powiatu. Obszar taki staje się nowym powiatem niezależnie od tego, czy właścicielowi ziemi się to podoba, czy nie. Powiat może też zaryzykować i przejąć własność, licząc się z tym, że jak właściciel się znajdzie, to trzeba będzie mu wypłacić odszkodowanie.

X. Podsumowanie

W tym projekcie przedstawiłem, mam nadzieję, takie warunki, że wszelkie próby „zawłaszczenia”, czy „hackowania” obowiązujących w niej wolności są utrudnione do granic możliwości. Prawdopodobnie sam dokument będzie wymagał późniejszych uzupełnień, choć w praktyce całość owego projektu można zawrzeć w punkcie 5. Opis całościowy jest długi tylko i wyłącznie dlatego, że sporo wyjaśnień niestety trzeba podać, żeby wytłumaczyć, ile rzeczy naprawdę nie musi się znajdować w przepisach i nie musi być regulowane.

Epidemia opieniędzałości

Posted in Uncategorized on 2013/05/22 by ethouris

0. Wjazd

Deutsche Welle, a za nią onet.pl, wysmażył artykuł w związku z tym, że Komiska Europejska zamierza tym razem zająć się problemem otyłości. Ja zawsze od pewnego czasu na poczynania KE patrzę przez pryzmat jej wcześniejszych dokonań, czyli a) znów jakaś szczytna inicjatywa, b) która polega głównie na pomyśle na nowe wydawanie pieniędzy, c) wymuszanie wydawania dodatkowych pieniędzy przez kraje członkowskie na napychanie kasy znajomym przedsiębiorcom, d) która przy dobrym szczęściu zostanie przez kraje członkowskie zbojkotowana, oprotestowana, lub obalona.

Wydaje się, że problem otyłości jest rzeczywiście poważny i warto by ktoś się nim zajął. Jeśli jednak ktoś myśli, że KE zrobiła cokolwiek, co wyłamuje się z powyżej nakreślonego schematu, jest skończonym naiwniakiem.

1. Otyłość: prawdziwe a medialne przyczyny

Przyczyny medialne otyłości znamy wszyscy. Są następujące:

 • za mało się ruszamy
 • jemy za dużo tłuszczu i smażonego
 • jemy hamburgery
 • jemy dużo rzeczy wysokokalorycznych
 • w ogóle jemy duże ilości mięsa zamiast ryżu, kaszy, czy warzyw
 • a tak w ogóle to po prostu za dużo jemy, trzeba jeść mniej

Tyle o przyczynach medialnych. Przyczyny medialne dobrze się sprzedają, ponieważ odwracają uwagę od rzeczywistych, dzięki czemu ludzie nie odchodzą od jedzenia tych prawdziwych źródeł otyłości, na których koncerny żywnościowe zbijają najwięcej kasy.

Rzeczywiste przyczyny otyłości są proste, wręcz bardzo proste. Mogę je wymienić w kilku punktach – są to:

 • cukier
 • cukier
 • cukier

No i mógłbym tak długo. Oczywiście mogę wymieniać i konkretne produkty, powszechnie uważane za zdrowe – proszę bardzo:

 1. Mleko. Powszechnie uważane za zdrowe, źródło wapnia i innych minerałów, witamin i ohohoho. W rzeczywistości mleko zawiera głównie (poza wodą) dwa najbardziej szkodliwe dla organizmu składniki: laktozę oraz kazeinę. Laktoza to… tak tak, cukier (glukoza+galaktoza). Kazeina zaś to bardzo trudne w strawieniu białko, trawione jedynie przez kilkuletnie dzieci (zdolność zanika z wiekiem) i uniemożliwiające przyswajanie większości minerałów (produkty fermentacji mleka są już zdrowsze)
 2. Jogurt. Jeśli to jest naturalny, z mleka, to ok – ale jogurty owocowe to jest po prostu jogurt wymieszany z przetworzonymi owocami i … oczywiście cukrem 🙂
 3. Owoce. Mimo że zawierają witaminy oraz wiele ważnych składników odżywczych (niestety większość z nich jest w tych zwykle wyrzucanych pestkach, zgadnij dlaczego), większość z nich jest bogata w… cukier. I to nie zwykły cukier – jest to głównie fruktoza, o czym za chwilę.
 4. Miód. Mimo dobroczynnych właściwości w postaci naturalnego antybiotyku, w 80% jego skład to… cukier.
 5. Chleb. Dłuższe żucie chleba powoduje, że staje się on słodki w smaku, robił ktoś ten eksperyment? Chce ktoś twierdzić, że nie zawiera on cukru? Ale to jeszcze nic, bo mocnym źródłem energii w pieczywie (jak też w makaronach, ciastach, pierogach itd.) jest gluten (gluten to osobna historia, ale tu to pominę).

Oczywiście, trzeba od tego zacząć, że w dawnych czasach cukier był trudny do uzyskania, więc organizm ludzki nauczył się go wyzyskiwać praktycznie ze wszystkiego. Dziś węglowodanów zjadamy wielokrotnie więcej, niż w przeszłości, bo mamy lepszy dostęp do żywności.

Tak sądzisz? Gówno prawda. Dziś mamy lepszy dostęp do żywności… ale tej gorszej. Dobra żywność może nie jest tak ciężko dostępna jak dawniej, ale zdobycie jej wymaga nie lada wysiłku – głównie poprzez dokładne studiowanie etykiet na opakowaniach. Ale żadne czytanie etykiet nikomu nie pomoże, jeśli się nie wie, które ze składników żywności to te, których należy unikać.

2. Prostsze, niż bardzo proste

Nie wierzysz, że to cukier? Uwierz. Wystarczy zrozumieć tylko kilka prostych reguł, w jaki sposób organizm traktuje określone składniki odżywcze.

a. Glukoza

To jest cukier prosty, który jako jedyny jest bezpośrednim źródłem energii. Bezpośrednim, to znaczy że jest transportowany we krwi jako materiał do uzyskiwania energii. Wszelkie inne materiały energetyczne muszą zostać najpierw przetworzone do tej postaci, jeżeli miałaby z nich zostać uzyskana energia. Poziom glukozy we krwi organizm musi regulować poprzez dozowanie, gdy jest za niski i ściąganie nadmiaru, gdy za wysoki.

No dobrze, wprowadziłem drobną nieścisłość – podobno organizm potrafi uzyskiwać energię również z ciał ketonowych (ale jak na razie napotkałem tylko drobną wzmiankę na ten temat – wcześniej podobno ketoza była określana jako bardzo groźna choroba). W każdym razie chodziło mi o jedno: organizm nie jest w stanie uzyskiwać energii ani z tłuszczu, czy białka, ani z innych rodzajów cukru.

Cukier ten występuje bezpośrednio w winogronach (stąd w języku Niemieckim nazywany jest Traubenzucker) oraz bananach (ale w bananach występują chyba wszystkie możliwe rodzaje cukrów).

b. Fruktoza

To drugi najważniejszy cukier prosty, który jednak nie jest źródłem energii. Musi zostać przez organizm strawiony, w wyniku czego przerabiany jest na glikogen (postać pośrednia między tłuszczem a cukrem, zmagazynowana w wątrobie). To oznacza, że aby w efekcie posłużyć jako materiał energetyczny, musi zostać „zdekompresowany” powstały z niego glikogen.

Fruktoza jest najczęstszym cukrem występującym w owocach.

c. Pozostałe cukry

Tu już podam w dużym uproszczeniu, bo chodzi mi tylko o pokazanie zależności. Inne cukry, jak skrobia, czy galaktoza (składnik cząsteczki laktozy, wraz z glukozą) są, podobnie jak fruktoza, mniej lub bardziej przerabiane w efekcie końcowym na glikogen (czasem trafi się, że częściowo jest z nich syntetyzowana glukoza).

d. Tłuszcze

Tłuszcze nasycone, o ile zostaną strawione, przechodzą w glikogen, jeśli nie, są wydalane. Zwrócę tu też uwagę, że trawienie tłuszczu wymaga wydatkowania zdecydowanie większej energii, niż trawienie cukrów (tak, trawienie to też praca!). Tłuszcze nienasycone podobno wymagają dodatkowych przeróbek, żeby można je było strawić, stąd podobno powodują wypłukiwanie zgromadzonego tłuszczu z organizmu. Nie widziałem niestety żadnych potwierdzonych badań, które by tłumaczyły, w jaki sposób się to odbywa.

Dodatkowo zwrócę uwagę na jeszcze jedno: nie, spożywany tłuszcz NIE ląduje w tkance tłuszczowej. Zaraz wyjaśnię, dlaczego.

e. Białka

Białka, niestety, nie są pojęciem jednorodnym. Istnieje wiele rodzajów białek o bardzo różnych funkcjach, różnych metodach trawienia, różnych efektach dla organizmu. Nie wszystkie białka są w efekcie przerabiane na białko własnych komórek białkowych, wiele białek jest niestrawnych, szkodliwych dla organizmu, ewentualnie służą tylko do wydatkowania energii.

W tej wyliczance wyróżniłem w szczególny sposób fruktozę, ponieważ jest ona bardzo często wychwalana jako cukier, który może być spożywany przez cukrzyków. To automatycznie kwalifikuje ten cukier jako „bezpieczny”. Niestety, złudnie. Na przykład dlatego, że nie istnieje coś takiego, jak „bezpieczny cukier”.

4. Złudne zdrowotne walory

Jeśli zrozumiesz teraz, że tłuszcze muszą przejść długą i skomplikowaną operację zamiany na glikogen (i to niekoniecznie zakończoną powodzeniem w 100%), a zamiana cukrów na glukozę (lub jej bezpośrednie wchłonięcie) to „piece of cake”, inaczej teraz spojrzysz na produkty typu „jogurt 0%”, którego 20% stanowią węglowodany, prawda?

Nie martw się. Producenci żywności zadbali nie tylko o idiotów, którzy wpierdzielają bez opamiętania słodycze w postaci malowanego cukru, czy piją oranżady („bulbony”, jak mówi moja teściowa). Zadbali też o ludzi, którzy szukają „zdrowej żywności”, tylko nie bardzo wiedzą, co to oznacza. Bo zamiast poczytać o tym książki, czy choćby specjalistyczne portale, wolą wierzyć na słowo, że jak producent napisze, że coś jest zdrowe, to jest zdrowe.

Jednym z największych szwindli jest oczywiście reklamowanie mleka jako posiadającego największe walory zdrowotne – wielu osobom wciskane jeszcze w najgorszej możliwej postaci, czyli gotowane. Gotowane mleko jest już kompletnie pozbawione jakichkolwiek wartości odżywczych, ponieważ to właśnie te bakterie powodujące kwaśnienie mleka najbardziej stanowią o jego wartości. Ten sam problem jest z mlekiem UHT.

Ale to i tak nic w porównaniu ze sprzedażą różnych produktów opartych na mleku, nawet na produktach fermentacji mleka, nafaszerowanych ile wlezie cukrem. Pisałem już wcześniej o jogurtach, ale największym szwindlem w tej kategorii jest chyba Actimel. Reklamowany jako produkt zawierający duże ilości bakterii probiotycznych i zwiększający odporność… jest po prostu przerobionym lekko sfermentowanym mlekiem… z cukrem. I to w takich ilościach, że gdyby nie to skwaśniałe mleko, to mogłoby zemdlić. To samo dotyczy również kefirów i jogurtów owocowych i waniliowych.

A już szczytem bezczelności jest produkcja słodyczy opartych na mleku – typu Kinder Chocolate czy „mleczna kanapka”. Mleko wykorzystywane jest tu sugestywnie jako „zdrowy” element – tymczasem po odjęciu z tych produktów cukru (w tym laktozy) niewiele by zostało. Pożytecznych składników odżywczych nie starczyłoby nawet na 1%.

5. Mit szkodliwego tłuszczu

A teraz mała dygresja – wiemy, że otyłość dzisiaj bierze się z dzisiejszej żywności. Ale istnieli też ludzie otyli przed XIX-wieczną cywilizacją, np. w XV wieku. Powszechnie uważa się, że ich otyłość brała się z zajadania się tłustym mięsem. Jest to niestety kompletna bzdura (choćby dlatego, że tłustym mięsem zajadali się wtedy wszyscy powszechnie). Otyli byli tylko ci, którzy mieli dostęp do różnych „rarytasów” – czyli głównie miodu i owoców. Czyli, oczywiście, cukru.

Powszechnie widziana otyłość, na tyle żeby zwracać na to uwagę i obarczać określone czynniki za jej powstawanie, to nie jest wiedza znana od wieków. To jest wiedza XX wieku, bo dopiero wtedy otyłość faktycznie zaczęła być problemem. Wcześniej nie znano przyczyn otyłości, więc siłą rzeczy obarczanie tłuszczu winą za otyłość to jest wymysł XX wieku. Skąd się wzięła? Możliwe są dwie przyczyny: jedna to stwierdzenie, że otyli ludzie mają pod skórą tłuszcz, natomiast druga to oczywiście nie zrozumienie jeszcze wystarczająco powiązania między cukrem, a tłuszczem pod skórą.

Niestety tłuszcz pod skórą nie ma kompletnie nic wspólnego z tłuszczem spożywanym, nieważne czy roślinnym, czy zwierzęcym (niechby nawet – choć mówię to czysto teoretycznie – był to tłuszcz z ciała innego człowieka). Tu wchodzi w grę jeszcze jedna ciekawa cecha ludzkiego organizmu: tolerancja ciał obcych.

Ludzki organizm ma tylko kilka miejsc, w których pozwala na znajdowanie się ciał obcych. We wszystkich tych miejscach owe ciała są ściśle kontrolowane i nie pozwala im się dostać do innych części organizmu, w celu oczywiście ochrony przed bakteriami i drobnoustrojami. Tak jest w przypadku zawartości jamy ustnej, przełyku, żołądka, elementów wątroby oraz jelit. Gdziekolwiek indziej znajdzie się jakieś ciało obce – to znaczy substancja nie zsyntetyzowana przez organizm – wywołuje stan zapalny.

Dlatego zarówno białko, z którego zbudowane są mięśnie, jak i tłuszcz w tkance tłuszczowej, są przekodowane kodem genetycznym. W ten właśnie sposób organizm odróżnia substancję własną od obcej. Dlatego właśnie tłuszczu spożywanego nie da się wcisnąć do tkanki tłuszczowej – spożyty tłuszcz musi zostać najpierw rozłożony na glikogen, a dopiero z takiej postaci może być on zamieniony na własny tłuszcz.

Glikogen to postać „półskompresowana”; jest zmagazynowana w wątrobie i w razie potrzeby jest szybko „dekompresowana” do postaci glukozy i dozowana do krwi. Mówię o „kompresji”, ponieważ proces „kompresji” wiąże się z odzyskiwaniem wody – i podobnie „dekompresja” wiąże się ze zużyciem wody. Dlatego właśnie podczas ćwiczeń fizycznych i wytężonej pracy fizycznej organizm zwiększa zapotrzebowanie na wodę.

Poprzez dostarczanie energii wyłącznie w postaci tłuszczu zmuszamy organizm do wykonywania jego prawdziwej pracy – do wyzyskiwania energii wyłącznie poprzez dekompresję glikogenu. Wtedy, w przypadku dużego zapotrzebowania na energię, organizm będzie przyzwyczajony do tego, że – tak jak to robi zwykle – musi ową energię uzyskać z glikogenu. I wtedy uzupełnianie glikogenu z tkanki tłuszczowej będzie tylko dodatkową konsekwencją. Dlatego właśnie podczas odchudzania to nie tłuszcz jest najważniejszym składnikiem do eliminacji.

I jeszcze jeden argument – z tego co wiem, dieta Atkinsa (alias dieta Kwaśniewskiego) na większość osób działa. Jest to w dużej mierze monodieta tłuszczowa, ale kompletnie pozbawiona węglowodanów.

6. Mit kalorii

Tłuszcz nadawał się idealnie na wroga zastępczego, ponieważ można było mu przypisać wysokokaloryczność (wielokrotnie większa, niż cukru). Problem tylko w tym, że pojęcie „kaloryczności” można o kant dupy potłuc.

Jak policzono „kaloryczność” określonych składników? Otóż spalono jedzenie w specjalistycznym piecu i zmierzono ilość wytworzonego ciepła.

I spróbuj teraz przyłożyć to do procesu „spalania” pokarmów przez organizm. Jakieś elementy wspólne? Raczej powiedziałbym „gdzie Rzym, a gdzie Krym?”.

I teraz wyobraź sobie, że wiele lat temu ktoś wymyślił ten idiotyzm, a miliony idiotów na całym świecie w to wierzą. Jak można porównywać wartość energetyczną dwóch produktów poprzez spalenie ich w piecu? Przecież w ten sposób można zmierzyć „wartość energetyczną” dowolnej rzeczy, również drewna, czy plastiku! Spróbuj tak sobie czasem zjeść deskę drewnianą, albo samochodzik-zabawkę i zobacz, czy od tego utyjesz.

Zresztą, tu nawet nie trzeba się chwytać takich żartów – bo na tej zasadzie możesz też próbować spalić celulozę. Oczywiście, że się shajcuje i co nieco się zagrzeje – ale jaką ma ona praktyczną wartość energetyczną dla organizmu, tzn. ile energii organizm jest w stanie z tego wydatkować? Dokładnie ZERO. Jak wiemy, błonnik nie jest trawiony przez ludzki organizm, ani przez żaden zwierzęcy.

Jeżeli chcemy znać praktyczną wartość energetyczną dla organizmu, to musimy brać pod uwagę następujące rzeczy:

 • jaki jest standardowy stopień wchłaniania składnika
 • jaki jest process jego trawienia
 • ile glukozy powstanie po jego strawieniu
 • ile energii (powiedzmy w jednostkach glukozy) potrzeba na przerobienie tego składnika na glukozę

Innym czynnikiem mierzącym energetyczność pokarmu, zdecydowanie bardziej odpowiadającym prawdzie, jest miara indeksu glikemicznego. Jest to, w skrócie, przeliczanie produktu żywnościowego na odpowiadającą mu ilość glukozy. Niestety nie jest to też do końca miarodajny czynnik, ponieważ z góry wyklucza inne elementy, niż cukry. Poza tym jest to metoda empiryczna, tzn. miara polega na sprawdzeniu o ile wzrosła ilość glukozy we krwi po spożyciu określonego produktu.

Pokarm, który zamiast na glukozę został zamieniony na glikogen, nie zostanie w takim badaniu odnotowany. Bo nie da się tak łatwo zmierzyć, o ile wzrósł poziom glikogenu w wątrobie – a to jest o wiele ważniejszy czynnik, ponieważ obrazuje faktyczny potencjał energetyczny danego produktu, zarówno tłuszczów, jak i cukrów takich, jak fruktoza.

7. Politycy biorą się za poprawianie świata

Wróćmy więc, po tej sporej dawce teorii, do wspomnianego artykułu.

Od czego zatem KE zaczyna „walkę z otyłością”? Popatrzmy – czytelniku, trzymaj się krzesła:

– Na projekty zachęcające do zdrowego odżywiania się Komisja Europejska przeznaczyła już odpowiednie środki finansowe – powiedział Hönighaus [przedstawiciel niemieckiej delegacji w KE]. Do szczególnie znanych zaliczyć można rozprowadzanie owoców i mleka w szkołach oraz doroczny Europejski Dzień Walki z Otyłością, który przypada na trzecią sobotę maja. Tego dnia odbywają się liczne imprezy, których celem jest zwrócenie uwagi na problem otyłości.

Potrzebuje ktoś przetłumaczenia z medialnego na normalny? Proszę bardzo: Komisja Europejska pod pretekstem walki z otyłością zamierza właśnie przepuścić kolejne „dodatkowe środki finansowe” z budżetu unijnego poprzez zorganizowanie dobrej zabawy oraz wsparcie finansowe dla biednych jak mysz kościelna w czasach kryzysu producentów mleka i owoców. Ktoś chce się nie zgodzić? Dalej jest jeszcze lepiej:

Dla KE najchłonniejszymi odbiorcami informacji związanych ze zdrowym odżywianiem się są dzieci – uważa Hönighaus. – Mogą one przyczynić się do wprowadzenia trwałych zmian w tej materii.

Dalej tłumaczymy? Proszę bardzo: Komisja Europejska słusznie wskazała, że najłatwiejszym obiektem do robienia wody z mózgu są dzieci. One zapewnią trwałe przyszłe dochody producentom „zdrowej” żywności.

Oczywiście podjęcie tych środków jest konieczne, bo:

Według Stefanie Gerlach, rzeczniczki Niemieckiego Towarzystwa Walki z Otyłością (DAG) zastosowane dotąd środki zapobiegawcze nie są wystarczające. (…) Niemcy od dziesięcioleci promują inicjatywy na rzecz zwalczania otyłości. Okazuje się, że żadna nie miała jednoznacznie pozytywnego efektu – podkreśliła specjalistka od wyżywienia.

No i wszystko jasne. Jak komuś za mało sarkazmu, to wyjaśnię – Niemcy muszą więc wdrożyć kolejny program, który nie przyniesie jednoznacznie pozytywnego efektu, natomiast na pewno uzasadni wydanie kolejnych milionów z unijnego budżetu, szczególnie w czasach kryzysu. Ostatnie akapity wskazują na istotne różnice między politykiem, a specjalistą:

Hönighaus jest przekonany, że na odżywianie, szczególnie dzieci, ogromny wpływ mają reklama i marketing. Dlatego pierwszym krokiem powinna być poprawa informacji na etykietach na temat wartości odżywczych danego produktu.

Tzn. co on właściwie chce poprawiać? Czy coś jest niezrozumiałe w napisie „cukier” albo „syrop glukozowo-fruktozowy”, czy ktoś – mówiąc językiem Amerykanów – którejś części słowa „cukier” nie rozumie?

Gerlach chciałaby posunąć się jeszcze dalej. Wspiera zakaz reklamy przeznaczonej dla dzieci oraz reklamy zachwalającej produkty o dużej zawartości tłuszczu. Życzyłaby sobie też, by informacje na etykietkach produktów spożywczych były bardziej zrozumiałe.

Jak widać różnica jest niewielka, oczywiście dobrze, że wspiera zakaz reklamy przeznaczonej dla dzieci – ale oczywiście nikt nie mówi o zakazie reklamy produktów zawierających cukier. Do kogoś jeszcze nie dotarło, że cukier to największe źródło dochodów koncernów żywnościowych i politycy będą w stanie powiedzieć każdą głupotę (już nie mówię „kłamstwo”, bo to oczywiste), żeby tylko nie stracić ich poparcia i sponsoringu?

Cukier, jak wiemy, jest słodki. Jeśli ktoś chce mieć przyjemność z jedzenia, uzyskiwaną szybko, w celu poprawy humoru – nie ma nic lepszego, niż cukier. Oczywiście samego cukru nikt nie zje – ale cukier w postaci wzmacniacza smaku to po prostu sama przyjemność. Dlatego cukier w efekcie końcowym potrafi działać podobnie jak nikotyna, alkohol, czy narkotyki – uzależnia.

Jak widać, polityków również. Niezależnie od kraju, czy opcji politycznej.